Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Dil ve Edebiyat

  • Türk Dili ve Edebiyatı

  • Eski Türk Dili

  • Yeni Türk Dili

  • Doğu Dilleri ve Edebiyatları

  • Azerbaycan Dili ve Edebiyatı

  • Kafkas Dilleri ve Edebiyatları

  • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları