GÜNÜMÜZDE MOĞOL – TUNGUZ ORTAKYAŞARLIĞI


Creative Commons License

Peler G. Y.

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.12, ss.37-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Zeitschrift für die Welt der Türken
  • Sayfa Sayıları: ss.37-54

Özet

Bu çalışmada Moğol ve Tunguz halkları arasında var olan ortakyaşarlık ilişkilerinin sınırları, yoğunluğu ve derinliğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Moğolistan’da yaşayan Moğol ve Tunguz halklarını yaşam alanları belirlenip bu yaşam alanlarının birbirleri ile ne ölçüde örtüştüğü tespit edilmiştir. Yapılan çalışmanın neticesinde, her üç ülkede de çok yoğun bir Moğol – Tunguz ortakyaşarlığının vaki olduğu ortaya çıkmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti’nde İç Moğolistan Bölgesi’nin doğu kısımları, Heilongjiang eyaletinin kuzey ve batı kesimleri, Doğu Türkistan’ın batı kesimleri; Rusya Federasyonu’nda Buryatistan Cumhuriyeti, Zabaykal Krayı ve İrkustk Oblastı ile Moğolistan’ın kuzey bölgeleri bu ortakyaşarlığı barındıran bölgeler olarak öne çıkmaktadır. Moğol – Tunguz ortakyaşarlığının altı örneği tespit edilmiştir. Ancak bu münferit ortakyaşarlık ilişkilerinin aslında daha geniş bir Moğol – Tunguz ortakyaşarlığının bir parçası olduğu sonucuna varılmıştır. Bu ortakyaşarlık ilişkilerinde, Moğol halkları olarak Dağurlar, Buryatlar, Horçinler; Tunguz halkları olarak ise Evenkler, Mançular ve Oroçenler öne çıkmaktadır.