Tuvalarda ve Kırgızlarda Şamanizm Etkilerinin "Töreen Curttan Irakka" ve "Manas Destanı" Örnekleriyle Karşılaştırılması


Creative Commons License

Peler G. Y., Karakaya H.

IV. Uluslararası Türk Uygarlığı Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 23 - 25 November 2023, pp.447-456

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bishkek
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.447-456
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

uş olan Tuva Cumhuriyeti’nde varlığını devam ettiren Türk topluluğudur. Şamanizm, oluşan yeni kültür ortamlarına uyum sağlaması neticesinde günümüzde de varlığını devam ettiren inanç sistemidir. Şamanlar ise bu inanç sisteminin uygulayıcısıdır. Halk hekimliği, kötü ruhların uzaklaştırılması, ölen kişiye diğer dünyaya giderken eşlik edilmesi ve fal ile kehanetlerde bulunulup gelecek hakkında yorumlarda bulunulması kabiliyetlerinin verildiği seçilmiş kişilerdir. Dinî törenlerde ve kutlamalarda önemli rol alan şamanlar günümüzde hâlâ varlıklarını devam ettiren saygın kişilerdir. Bu çalışmada Tuva Türklerine ait olan ve Töreen Çurttan Irakka- Anayurttan Uzakta- Transkripsiyon- Türkiye Türkçesine Aktarımı- Sözlük/Dizin adlı tezin konusunu teşkil eden Töreen Çurttan Irakka adlı edebî eser ile Türklerin en uzun destanı olan Manas Destanı Şamanizm bazında karşılaştırılacaktır. Türklerin yaşam biçimine yerleşmiş olan Şamanizm’e ait olan unsurlar metin parçacıkları verilerek tanıtılacaktır