Orta Çağ Hristiyan Kaynaklarında Türk Askerler - Makhairas Kroniği Örneği


Peler G. Y.

Türk Harp Dili ve Edebiyatı Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 June 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Orta Çağ’da Latin hâkimiyeti altındaki Kıbrıs’ta yaşamış bir Ortodoks olan Leontios Makhairas, Kıbrıs tarihi hakkında yazdığı kroniği ile meşhurdur. Makhairas kendisi Ortodoks olmasına rağmen, kroniğini papalık ve hesabına çalıştığı Kıbrıs’taki Latin yöneticilerin bakış açısı ile yazmıştır. Ortodoks köylülerin 1426 yılında gerçekleştirdikleri isyan hakkında tek kaynak olan kroniğinde bu isyanı lanetlemiştir. Doğu Akdeniz’de Anadolu, Suriye ve Mısır gibi o dönemde Türkler tarafından idare edilen ülkelerin ortasında yer alan Kıbrıs, hâliyle Türklerin ilgi odağı olmuştur. Bu bağlamda, Orta Çağ boyunca, pek çok farklı ülkeden ve pek çok farklı boy ve uruktan Türk adaya gelip gitmiş, hatta adaya yerleşmiştir. Bu Türkler; esir, köle, tüccar, çiftçi, paralı asker, akıncı vs. gibi birbirinden çok farklı sosyal sınıflara ve mesleki zümrelere mensup idiler. Orta Çağ’da Kıbrıs’ta cereyan eden olaylar hakkında yazılmış veya Kıbrıs’a atıf yapan pek çok tarihî kaynakta olduğu gibi Makhairas Kroniğinde de bu Türklerin izine rastlamak mümkündür. Kronikte, bilhassa Türk askerlerle ilgili bol miktarda kayıt mevcuttur. Bu askerlerin bir kısmı, Haçlıların düşmanları iken bir kısmı da müttefiki durumundadır. Bu bildirinin amacı, Makharias Kroniğinde Türk askerlerle ilgili geçen kayıtları tespit edip bunları sınıflandırmak olacaktır.