Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Important Stage of Life-Long Learning: Adult Literacy and Benefits (Sampling of Kayseri in Turkey)

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, no.183, ss.199-215, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Teacher Educator's and Guidance Teachers' Evaluation of Student Teachers' Teaching Practice (A Qualitative Study)

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.15, ss.125-147, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

EVALUATION OF WRITTEN EXAMINATION QUESTIONS OF TURKISH LANGUAGE IN ACCORDANCE WITH BLOOM'S TAXONOMY

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.13, ss.161-183, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Becerilerin Geliştirilmesi Durumunun İncelenmesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [MSKU Journal of Education], cilt.7, ss.71-80, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.322-340, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dijital Öykülerin Kullanımı: Kuramsal Temeller

Journal of History School, cilt.13, ss.3227-3255, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bir Eğitsel Materyal Olarak Karikatür ve Eğitimde Karikatür Kullanımına Yönelik Kesitsel Bir Değerlendirme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.13-28, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişimsel Yeterlik Alanı Olarak Konuşma Becerisinin Gelişim Durumunun ve Kullanım Yetkinliğinin Ölçülüp Değerlendirilmesi

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.8, ss.25-43, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Alan Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Türkçe Eğitimi Örneği 8(3), 285-295. (DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43324)

International Journal of Language Academy, cilt.8, ss.285-295, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dinleme becerisinin gelişim durumunun ve kullanım yeterliklerinin ölçülüp değerlendirilmesi

Çukurova Araştırmaları, cilt.6, ss.109-125, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe Öğretmenlerinin Dil Eğitiminde Ortam Tasarımı ve Materyal Kullanımı Yeterliklerinin Değerlendirilmesi

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.837-855, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ortaokul Türkçe Derslerinde Dinleme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretmen Uygulamaları. 9(3)456-476.

Trakya Eğitim Dergisi, cilt.9, ss.456-476, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Eğitiminde Yazma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Kullanılabilecek Geribildirim Türleri.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.43, ss.123-149, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğrencilerin Dinlediğini Anlama Yeterliklerinin Yazılı Sınavlarla Değerlendirilebilirliği Üzerine. , .

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, ss.50-59, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçe Öğretmenlerinin Metin İşleme Sürecinde Kullandıkları Geribildirim Türlerine Yönelik Bir Araştırma

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.40-92, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirmenin İşlevselliğine Etki Eden Önemli Bir Uygulama Tekniği Olarak Geribildirim Kullanımı

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.111-126, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe Eğitiminde Karikatür Kullanımı ve Eğitsel Değeri

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.86-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Hazırlanan Lisansüstü Tezler Hakkında Bir Meta-Analiz Çalışması

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.107-122, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yalnızlığın Büyüsü: Yazmak ve Yaşamak

Güneysu, no.117, ss.12-15, 2018 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Türkiye’de Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Hazırlanan Lisansüstü Tezler Hakkında Bir Meta-Analiz Çalışması. 8(1), 107-122.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.107-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Yöntemin Özellikleri, Kullanımı ve İşlevleri

International Journal of Languages’ Education and Teaching, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe Eğitiminde Öğrenen Özerliğine Dayalı Değerlendirme Uygulamalarına Genel Bir Bakış

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.121-138, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçe Eğitiminde Öğrenci Gelişim Durumunun Belirlenmesinde Süreç Temelli Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Yöntem ve Araçları

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.263-292, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, no.3, ss.1025-1038, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Görev Temelli Öğrenme Yönteminin Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Kullanımı, Özellikleri ve İşlevleri

International Journal of Language Academy, Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı, ss.313-328, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Görev Temelli Öğrenme Yöntemi ve İşlevleri

IJLA - International Journal of Language Academy, Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı, cilt.5, ss.313-328, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Dersi Öğretim Programı 6 7 ve 8 Sınıf Sözlü İletişim Kazanımlarının Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.215-228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Öğrencilerinin Aldıkları Yazma Eğitimi Dersinin Yazmaya Karşı Tutumlarına Etkisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.343-352, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazma Eğitimi Dersinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazmaya Karşı Tutumlarına Etkisi

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.343-352, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçe Öğretmen Adaylarının Gerçekleştirdikleri Mikro-Öğretim Uygulamalarının Kendi Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.21-39, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Assessment of the Opinions and Practices of Teacher Candidates on Micro-Teaching as a Teaching Strategy

Acta Didactica Napocensia, cilt.9, no.2, ss.33-46, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Lisansüstü Eğitim Gören Türkçe Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.23-37, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçe Eğitimde Öğrenen Özerkliği ve Etkileşimli Sınıf Ortamı Tasarımının Önemi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.188-201, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Lisansüstü Eğitim Gören Türkçe Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorusu Yazabilme Yeterlikleri

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.17, ss.41-57, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçe Eğitiminde Alternatif/Tamamlayıcı Değerlendirme Aracı Olarak Tanılayıcı Dallanmış Ağaç ve Yapılandırılmış Grid Kullanımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, ss.24-36, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimiyle İlgili Kaynakça Denemelerine Kesitsel Bir Katkı: 2013-2015 Yılları

Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama, ss.86-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Becerisinin Gelişim Durumunun Belirlenmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, ss.47-56, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

7. Sınıf Öğrencilerinin Medya ile İlişkileri ve Medya Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri

International Journal of Languages’ Education and Teaching, ss.268-295, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılması

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.21-36, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamalarına Genel Bir Bakış

Eğitimde Kuram ve Uygulama, ss.787-815, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Süreç Temelli Yazma Yaklaşımının Grup Çalışması Tekniğiyle Uygulanabilirliği ve Etkililiği

IJLA - International Journal of Language Academy, ss.14-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitabına Yönelik Algıları: Metafor Analizi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, no.4, ss.186-199, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BEKTAŞİ TÜRKMENLERİNDE HALK İNANÇLARININ SOSYALYAŞAMDAKİ İZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÖRÜK KÖYÜÖRNEĞİ

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, ss.31-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Bektaşi Türkmenlerinde Halk İnançlarının Sosyal Yaşamdaki İzleri Üzerine Bir Araştırma: Yörük Köyü Örneği

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.73, ss.31-47, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sezai Karakoç’un Şiir İkliminde ‘Anne ve Çocuk’ Esintisi

Çıngı Dergisi, no.29, ss.3-6, 2015 (Hakemsiz Dergi)

The Assessment of Turkish Written Examination Questions Based on the Text In Accordance With the Barrett’s Taxonomy

International Journal of Languages’ Education and Teaching, no.3, ss.1-16, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Benzetim Tekniği (Simulation technique in teaching Turkish as a foreign language)

Western Anatolia Journal of Educational Sciences, cilt.5, ss.77-102, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The physical-emotional-cultural method (PhyEmoC) that can be used in teaching Turkish as a foreign language: A theoretical study

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.3, no.2, ss.152-162, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılabilecek Fiziksel–Duygusal–Kültürel Yöntem: Kuramsal Bir Çalışma

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.2, ss.152-162, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazma Tutum Ölçeği’nin (YTÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, no.2, ss.515-524, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Türkçe Dersi Metin İşleme Süreci Üzerine Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.1, ss.326-336, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARINA GÖRE YAZMA BECERİSİNİN EDİNİMİNDE VE GELİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, no.24, ss.1-14, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Kültür İlişkisi Üzerine Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, no.2, ss.25-38, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Kültür Dil İlişkisi’ne Yönelik Metaforik Algıları

Turkish Studies, cilt.8, no.9, ss.253-263, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The assessment of the perception of the academic self-efficacy of Turkish education graduate students.

Educational Research and Reviews, cilt.8, no.11, ss.740-746, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Türkçe Öğretmeni Adaylarına Göre Türkçenin Güncel Sorunları

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, no.11, ss.491-515, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.24, ss.197-210, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası (A Bibliography of Teaching Turkish as a Foreign Language)

Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), no.32, ss.73-126, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dil Kültür İlişkisi ve Etkileşimi Üzerine

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, no.729, ss.50-57, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Deyimleri Kullanma Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.4, no.13, ss.96-109, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of Intertextuality: The Use of Linguistic Texts of Turkish Teacher Candidates in the Written Texts That They Created

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, no.1, ss.184-195, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkçe Öğretmen Adaylarının Yetizleme Çalışmalarıyla Oluşturdukları Metinlerde Öngönderim ve Artgönderim Kullanımının Görünümü

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.32, no.1, ss.241-254, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Kullanılmasına Yönelik Aday Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi.

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, cilt.8, no.32, ss.155-170, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Türkçe Öğretmenlerince Değerlendirilmesi Üzerine.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, no.2, ss.71-97, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış.

TURKISH STUDIES, cilt.6, no.3, ss.797-810, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi – The Journal of International Social Research, cilt.4, no.16, ss.154-164, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Journal of International Social Research, cilt.3, no.12, ss.178-195, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe İçin Kanatlanan Güzel Söz ve Şiirler.

Türk Dili, no.598, ss.153-156, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokulda Gerçekleştirilen Dil Bilgisi Öğretimi Durumunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.18, ss.297-326, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçe Öğretiminde Ders Dışı Görevlendirmeler

İlköğretmen, no.26, ss.12-17, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.197-210, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Konuşma ve İletişim Becerisi Üzerine

Mavi Yeşil, no.54, ss.8-9, 2008 (Hakemsiz Dergi)

İlköğretim I. Kademe Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, no.94, ss.43-52, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Öğrenme Alanı Olarak Anlama Eğitimi ve Türkçe Öğretimindeki Yeri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.23, ss.17-39, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Çözümleme Yönteminin Kullanımı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, ss.101-120, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe Öğretimine Bir Uygulama Sahası Olarak Belirli Günler ve Haftaların Kutlama Etkinlikleri

Milli Eğitim, cilt.162, ss.125-134, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de Oğuz Varlığı

Erciyes, cilt.289, ss.14-21, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dili ile İlgili Sözlüklere Genel Bir Bakış ve Günümüz İlköğretim Sözlükleri

Türk Dili, no.598, ss.388-403, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dil - Kültür İlişkisi.

Erciyes, no.287, ss.3-4, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğretmeni Adaylarına İlk Okuma ve Yazma Çalışmaları ile İlgili Pratik Öneriler

Milli Eğitim, no.148, ss.67-74, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri-Hisarcık Halk Kültüründen Derlemeler.

Erciyes, no.273, ss.14-15, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk ve Ninni

Erciyes, no.260, ss.27-28, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yörüklerde Deve

Yörtürk: Fikir, Kültür, Sanat Dergisi, no.21, ss.8-10, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yörüklerde Çadır

Yörtürk: Fikir, Kültür, Sanat Dergisi, no.20, ss.8-9, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yörtürk Kayseri Temsilcisi Ali Aydın ile Söyleşi

Yörtürk: Fikir, Kültür, Sanat Dergisi, no.17, ss.28, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Yörüğün Portresi

Yörtürk: Fikir, Kültür, Sanat Dergisi, no.18, ss.10, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yahyalı Halısı Üzerine.

Erciyes, no.240, ss.24-25, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiir İkliminde Fetih Rüzgârı

Gençlik, no.5, ss.9, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaokulda Yürütülen Proje Çalışmalarına Yönelik Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2019), Nevşehir, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2019, ss.519-530

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.135

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Söz Varlığının Sözlük Okuma Yoluyla Geliştirilmesi

6. Uluslararası Multi Disiplinler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.35-41

Aktif Sözcük Dağarcığının Geliştirilmesinde Sözlük Okuma Çalışmaları ve Önemi

6. Uluslararası Multi Disiplinler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.43-56

Bağlam Temelli Kelime Öğretiminde Tanıklamalardan Faydalanma: Türkçe Sözlük’e 3 Tür 3 Tanık Katkısı

6. Uluslararası Multi Disiplinler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.57-64

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Akademik Türkçe Öğrenim Amaçları ve Kullanım Yeterlikleri

III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK2019), Afyonkarahisar, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019, ss.400-407

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Kelime Öğretimi Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK2019), AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019, ss.393-399

Şentürk, Rahime ve Göçer, Ali (2018). Öğretmen Adaylarının Okuma Motivasyonlarının Değerlendirilmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği Sinop University

2nd International Black Sea Conference on Language and Language Education, Sinop, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2018, no.1, ss.448-458

Türkçe Ders Kitaplarının Efemera Ve Broşür Kullanımı Bakımından İncelenmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (30 Ekim – 01 Kasım 2018), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Çanakkale, Çanakkale, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.305-310

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görev Temelli Öğrenme Yönteminin Dilin İletişimsel İşlevi Açısından Önemi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (30 Ekim – 01 Kasım 2018), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Çanakkale, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.338-345

II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Uygulamalarında İdâdîlerin Birey ve Toplum Kazanımları Açısından Değerlendirilmesi: Kayseri Lisesi Örneği

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi (22-24 Ekim 2018), İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, cilt.1, ss.75

Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirmenin İşlevselliği Bakımından Geribildirim Kullanımı

1. Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 27 - 29 Eylül 2018, ss.88-97

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dijital öykü anlatımına yönelik teorik bir çalışma

I. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.56

Relation Of Basic Language Skills To One Another And The Importance Of The Individual's Universe In Terms Of Formation And Development

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (18-22 Nisan 2018), Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, no.1, ss.4428-4430

Türkçe Eğitiminde Karikatür Kullanımı ve Eğitsel Değeri

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu: EYFOR-8, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.1058

Türkçe Eğitiminde Sözlü İletişim Kazanımlarının ‘Bilgi’ ve ‘Beceri’ Kavramları Bağlamında Değerlendirilmesi

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu: EYFOR-8, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.1085-1086

Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin Ölçme Değerlendirme Bileşenleri ve Performans Göstergeleri Bağlamında İncelenmesi

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-8, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.1083-1084

Öğrenciler Ne Düşünüyor?: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımına Yönelik Eylem Araştırmasından Bir Kesit

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, no.19, ss.19

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Etkinliğinin Akıcı Konuşma Üzerindeki Rolü

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.5

Türkçenin Yabancı/İkinci Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Yönteme Genel Bir Bakış

XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bükreş, Romanya, 25 - 28 Eylül 2017, ss.1

Task Based Learnıng Method and Functıons In Teachıng Turkısh As A Second Language

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.3589-3591 Creative Commons License

Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dil Öğrenme Stratejilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (25-28 Eylül 2016), Budapeşte, Macaristan, 25 - 28 Eylül 2016, ss.724-734

The Evaluation of Pre sevice Turkish Student Teachers Micro Teachings in Own Views pp 166 177 12 14 May 2016 Konya Turkey

14. International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.166-177

The Evaluation of Pre-sevice Turkish Student Teachers’ Micro-Teachings in Own Views

14. International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education (12-14 May, 2016), Konya / Turkey, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.166-177

Türkçe Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının ‘Sözlük Bilgisi ve Sözcük Öğretimi’ne Yönelik Yeterlikleri

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (21-24 Nisan 2016), Antalya., Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.760-761

Öğretmen Rolleri ve Öğrenci Etkililiği Bakımından Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Metin Çözümleme Süreci.

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı (01-03 Ekim 2015). İstanbul Üniversitesi, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.160

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde ölçme ve değerlendirme Uygulamalarına Genel Bir Bakış

VII. International Congress of Educational Research – 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, ss.180

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılması ve Gelişim Durumunun Belirlenmesi

International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language - Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi, Ghent University / BELGIUM, 24-26 April 2015, Ghent, Belçika, 22 - 26 Nisan 2015, ss.1

Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık ile İlgili Algıları

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, cilt.1, no.1, ss.1

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretiminde Öğrenci Çalışma Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi

V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bulgaristan, 1 - 04 Ekim 2011, ss.313-324

Aday Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Yöntemine Yönelik Düşünceleri (Niğde Üniversitesi Örneği)

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, ss.672-677

İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

I. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, ss.487-506

İlköğretim I. Kademe Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Anadolu Üniversitesi

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, ss.672-676

Kitap & Kitap Bölümleri

Yazma Eğitimi

Pegem Akademi, Ankara, 2019

Yama Uğraşı-Yazma Eğitimi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2019

Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Metin İşleme ve Çözümleme Süreçlerinin Millî Kimlik Sahibi İdeal İnsan Tipinin Yetiştirilmesinde Etkin Kullanımı

‘Millî’ Eğitim Üzerine Yazılar, A. F. Arıcı ve M. Başaran, Editör, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, ss.85-112, 2019

Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar

Dili Eğitiminin Temel Kavramları, H. Karatay, Editör, Asos Yayınları, Elazığ, ss.375-400, 2019

Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar

Dili Eğitiminin Temel Kavramları, H. Karatay, Editör, ASOS Yayınları, Elazığ, ss.379-404, 2019

Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Türkçe Öğretimi, H. Kavruk ve H. Kurnaz, Editör, Nobel Akademik Yayınclık, Ankara, ss.253-319, 2019

Yazma Uğraşı-Yazma Eğitimi (3. Baskı)

Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2018

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, M.D. Erdem ve A. Akkaya, Editör, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.143-285, 2018

Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretimi

Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı (2. Baskı), Mustafa Durmuş ve Alpaslan Okur, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.171-179, 2018

Etkinlik Temelli İlk Okuma ve Yazma Öğretimi

Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2016

Yazma Uğraşı-Yazma Eğitimi (2. Baskı)

Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2016

Yazma Çalışmalarını Değerlendirme (ss. 199-240), Ankara: Pegem Akademi Yayınları. (ISBN: )

Yazma Eğitimi (5. Baskı). , M. Özbay, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.199-240, 2015

Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

İlköğretimde Türkçe Öğretimi (4. Baskı), Kırkkılıç, A., Akyol, H. , Editör, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.477-551, 2014

Türkçe Öğretimi. Ankara:

Öncü Kitap Basımevi, Ankara, 2007

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar