Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği.


Creative Commons License

Göçer A., Karadağ B. F.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.46, pp.322-340, 2020 (Peer-Reviewed Journal)