Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Süreç Yaklaşımı ve Metinsellik Ölçütleri Ekseninde Değerlendirilmesi Niğde Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

GÖÇER A.

American Journal Of Physiology-Cell Physiology, vol.18, no.1, pp.271-290, 2010 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : American Journal Of Physiology-Cell Physiology
  • Page Numbers: pp.271-290

Abstract

The purpose of this study is to determine situation in using of written expression skills of the education faculty students. For this purpose, was asked from students writing compositions, at different periods and five separate topics. Later, the compositions were examined. Documents, were chosen by way of random method from the inside total composition papers. The compositions were examined from the writing process components and from the criterions relevant to text point of view. According to results of the investigation, the education faculty students’ written expression studies focus on product. As a result of this the compositions have partly the criterions relevant to text. Key Words: Turkish teaching, writing skill, process writing, the criterions relevant to text.

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerini kullanma durumlarını belirlemektir. Bu amaçla, öğrencilerden değişik zaman dilimlerinde beş ayrı konuda kompozisyon yazmaları istenmiş ve daha sonra kompozisyonlar incelenmiştir. İncelenen dokümanlar tüm çalışmalar arasından random (seçkisiz, rastlantısal) örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Kompozisyonlar yazma süreci bileşenleri ve metinsellik ölçütleri bağlamında incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmaları ürün odaklıdır. Bunun bir sonucu olarak kompozisyonlar metinsellik ölçütlerine kısmen sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, yazma becerisi, süreç yaklaşımı, metinsellik ölçütleri.