Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ERÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD

  Doç. Dr. Ali Göçer danışmanlığında yürütülen Gürkan Tabak'a ait 'Yabancılara Türkçe Öğretiminde Benzetim (Simülasyon) Tekniğinin Kullanımı' adı yüksek lisans tezinde danışman & jüri asil üyesi

 • Aralık 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ERÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD

  Doç. Dr. Ali Göçer danışmanlığında yürütülen Vedat EKMEKÇİ'ye ait 'Belçika'da Türkçe Eğitimi ve Karşılaşılan Temel Sorunlar' adı yüksek lisans tezinde danışman & jüri asil üyesi

 • Eylül 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Doç. Dr. Ali Göçer danş. haz. Ceyda ÇAYLI'ya ait 'İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi' adlı tezin danışman & jüri asil üyesi

 • Eylül 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Doç. Dr. Ali Göçer dan. hazırlanan İlayda Yıldırım'a ait 'Ortaöğretim Düzeyinde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Avrupa Konseyi Diller İçin Ortak Başvuru Metnine Göre Değerlendirilmesi' adlı tezin savunmasında danışman & jüri asil üyesi

 • Kasım 2010 Akademik Personel Sınavı

  ERÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

  Türkçe Eğitimi Araştırma Görevliliği Sınav Jüri Üyesi

 • Haziran 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yrd. Doç. Dr. Mesut Sağnak danışmanlığında tamamlanan Engin Emen’e ait İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlerin Yeterlilik Alanlarına İlişkin Algıları isimli yüksek lisans tezinde Jüri asil üyesi

 • Haziran 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yrd. Doç. Dr. Mesut Sağnak danışmanlığında tamamlanan Elife Vural’a ait Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Motivasyonuna ve Başarısına Etkisi isimli yüksek lisans tezinde Jüri asil üyesi

 • Haziran 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dikici danışmanlığında tamamlanan Buket Aslandağ Soylu’ya ait İngilizce Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi isimli yüksek lisans tezinde Jüri asil üyesi.

 • Haziran 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yrd. Doç. Dr. Mesut Sağnak danışmanlığında tamamlanan Mehmet KURUÖZ’e ait Öğretmenlerin Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejileri ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki isimli yüksek lisans tezinde Jüri asil üyesi

 • Haziran 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  tamamlanan Yrd. Doç. Dr. Mesut Sağnak danışmanlığında Berrin Yücetürk Kurtoğlu’na ait Genel Liselerde Öğretmenlerin Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Öğrenci Algıları (Niğde İli Örneği) isimli yüksek lisans tezinde Jüri asil üyesi

 • Haziran 2007 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dikici danışmanlığında tamamlanan Şener Şentürk’e ait Yeni İlköğretim Programlarının Öğretmen ve Müfettiş Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

 • Haziran 2007 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yrd. Doç. Dr. Mesut Sağnak danışmanlığında tamamlanan Gamze Doğruer’e ait Ortaöğretim okullarında Sınıf İçi İletişimde Rol Oynayan Öğretmen Davranışları isimli yüksek lisans tezinde Jüri asil üyesi.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2015 - Devam Ediyor Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Mehmet Akif Ersoy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Mehmet Akif Erssoy Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATION AND TEACHING

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATION AND TEACHING

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor International Journal of Language Academy

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor International Journal of Language Academy

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Ana Dili Eğitimi Dergisi (ISSN: 2147–6020)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor EKEV Akademi Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 1301–6229)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Journal of Scientific Research and Reports (ISSN: 2320–0227)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1308-9196)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), (ISSN: 1300-7874)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Wudpecker Journal of Educational Research – WJER (ISSN 2315-7267)

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor International Journal of Science and Technology Education Research – IJSTER (ISSN 2141-6559)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Millî Eğitim Dergisi (1302-5600)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Educational Research and Reviews – ERR (ISSN 1990-3839)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 1303-0329)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Cumhuriyet International Journal of Education (ISSN: 2147-1606)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor Education Sciences (ISSN:1308-7274, New World Sciences Academy)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1304-429-X)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2011 - Devam Ediyor E-international journal of educational research (ISSN: 1309-6265)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor Ondokuz Mayıs University Journal Of Education (ISSN: 1300-302X)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor International Online Journal of Educational Sciences (ISSN: 1309-2707)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - 2015 International Journal of Language Academy

  Özel Sayı Editörü

 • 2014 - 2014 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN 2146-2879)

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Mayıs 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Mayıs 2015 TÜBİTAK Projesi