Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası A Bibliography Of Teaching Turkish As A Foreign Language


GÖÇER A., TABAK G., COŞKUN A.

Türklük Bilimi Araştırmaları, no.32, pp.73-126, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Türklük Bilimi Araştırmaları
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.73-126
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Turkish is the fifth most commonly used language according to the data UNESCO provided. The studies conducted in the field of teaching Turkish as a foreign language started very long time ago. Nowadays, the importance of teaching Turkish as a foreign language has considerably increased and the academic research in this matter has gained impetus. Furthermore, the demands of foreigners for learning Turkish in order to meet requirements (i. e, academic, politic, commercial, touristic) have played significant role in the teaching of Turkish as a foreign language. Turkish as a foreign language is taught in Turkey and abroad. The main institutions in which Turkish as a foreign language is taught are academies, institutes, associations, foundations, colleges, cultural centers, private language schools, embassies, Turcology research centers and Turkish teaching centers e. c. , TÖMER. Resources in the field of teaching Turkish as a foreign language are significant. A variety works regarding teaching Turkish as a foreign language have been presented recently. However, these works might be inadequate to respond to the demands. Previous works have been paid attention to compile qualified documents such as books and materials. In this study, we aimed to examine previous works for researchers who wanted to work in the field of the teaching Turkish as a foreign language. Hence, many books, articles, theses and papers in this field were compiled to present a bibliography essay. Key Words: Teaching Turkish as a foreign language, a bibliography essay.
Türkçe, UNESCO’nun verilerine göre dünyada en çok konuşulan beşinci dildir. Uzun bir geçmişe sahip olan Türkçenin öğretimi de çok eski tarihlerde başlamıştır. Günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi önemini daha da arttırmakta ve bu alanda yapılan akademik çalışmalar büyük bir ivme kazanmaktadır. Yabancıların Türkçeyi akademik, siyasi, ticari, turistik vb. ihtiyaçlardan ötürü öğrenmek istemeleri de dikkatleri Türkçe öğretiminin üzerine yoğunlaştırmaktadır. Günümüzde yabancılara Türkçe yurt içinde ve yurt dışında öğretilmektedir. Yabancılara Türkçe öğreten başlıca kurumlar; akademiler, enstitüler, dernekler, vakıflar, kolejler, kültür merkezleri, özel kurslar, büyükelçilikler, Türkoloji araştırma merkezleri ve üniversite merkezlerinde kurulan TÖMER’lerdir. Yabancılara Türkçe öğretiminde kaynaklar önemlidir. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda geçmişten günümüze birçok eser verilmiştir. Ancak bu eserler, değişen talepleri karşılamakta yetersiz kalabilmektedir. Nitelikli kitap, uygun materyal vb. doküman oluşturmak için yapılan çalışmaların dikkate alınması gerekir. Bu çalışmayla “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” alanında çalışmak isteyen akademisyenlere, bu alanda yapılan çalışmaları toplu olarak sunmak amaçlanmıştır. Bu alandaki önemli kitap, makale, tez ve bildiriler toplanarak kaynakça derlemesi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, kaynakça denemesi.