İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi.


GÖÇER A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi – The Journal of International Social Research, vol.4, pp.154-164, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi – The Journal of International Social Research
  • Page Numbers: pp.154-164

Abstract

Teachers is working for their students that gain the target behaviour in the process of learning and teaching. Activities that realized according to teachers’guide text-books with this aim. At this study, to be aimed to define teachers’ to have resource to teachers’guide text-books with which aim and what frewquency , detriments of guide guide text-book on teachers’ creativeness etc. situations. With this aim was prepared a interview form in qualitative research strategies, datum that reached with this form was made content analysis. According to findings, teachers not to apply to guide text-books thickly. The content of the teachers’guide textbooks are douse creativeness of the teachers and to be torn towards their to easiness. Key Words: Activity, target behaviour, teachers’guide text-book and their functions.
Öretmenler, örenme ve öretme sürecinde örencilerine belirlenen kazanımları edindirmek için çalımaktadırlar. Bu amaçla gerçekletirilen etkinlikler genellikle öretmen kılavuz kitaplarına göre gerçekletirilmektedir. Bu aratırmada, öretmenlerin, örenme ve öretme sürecinde kılavuz kitaplara ne amaçla ve ne sıklıkta bavurduu, kılavuz kitaplarına ihtiyaç duyup - duymadıı, kılavuz kitaplarının öretmenin yaratıcılıını körelttii yolundaki görüe katılıp katılmadıkları vb. durumların belirlenmesi amaçlanmıtır. Bu amaçla nitel aratırma yaklaımı çerçevesinde veri toplama aracı olarak görüme formu hazırlanmı, form ile elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıtır. Elde edilen bulgulara göre, öretmenler, kılavuz kitaplarını çok sık kullanmamaktadırlar. Kılavuz kitapların mevcut içerii, öretmenlerin yaratıcılıını köreltmekte ve onları hazırcılıa itmektedir. Anahtar Kelimeler: Etkinlik, kazanım, öretmen kılavuz kitabı ve ilevleri.