Türkçe Eğitiminde Öğrencilerin Söz Varlığını Geliştirme Etkinlikleri Ve Sözlük Kullanımı. (Sözlük Özel Sayısı)


Göçer A.

Turkish Studies, cilt.4, ss.1025-1055, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Turkish Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.1025-1055

Özet

Söz varlığı, öğrencilerin dil becerilerini, eğitim ve öğretim başarılarını doğrudan etkilemektedir. Bireyler arası iletişimde de söz varlığının önemi büyüktür. Bu çalışmada söz varlığının önemi üzerinde durulmakta, öğrencilere yeni kelimelerin kazandırılmasında takip edilmesi gereken teknikler ve kelime öğretimine yönelik gerçekleştirilebilecek etkinliklere işaret edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, söz varlığı, kelime öğretimi, sözlük kullanımı, etkinlik.
Vocabulary is to affect the success of education, teaching and the skills of language of students. Words have important function in communication. In this study the importance of vocabulary is emphasized, the techniques need to be application during education of the students on new words and word training techniques are being investigated. Key Words: Turkish education, vocabulary, teaching vocabulary, dictionary usage, activity.