İlköğretim İkinci Kademede Kullanılan Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Göçer A.

Turkish Studes, vol.5, pp.1116-1134, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Turkish Studes
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1116-1134
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The main mission of educational institutions to provide to the students the necessary information. More importantly, students learned skills into their knowledge to show the way. Students' learning skills into their knowledge one of effective ways: student workbooks, and native place of the events when the time is to work. The purpose of this study, second grade elementary school students in Turkish lessons in a workbook activities carried been realized to determine the status. This motion, the student workbook is to determine the status of being used as functional. In this research, qualitative research approach in the context of document analysis methods and scanning techniques used. Collection of student work books will be reviewed in Kayseri for primary schools and among the strata must be determined via sampling. A total of 54 Turkish students study books were collected in school. In each grade level as an elective to a required four themes were selected. The themes identified in the student workbooks have been investigated the level of realization of activities. According to the data obtained, activities undertaken with students more than activities that are not made at all, but in general, student workbooks are not used functionally. Key Words: Training and education of Turkish, activities of the student workbook, functionality of the workbooks.

Eğitim kurumlarının temel görevi öğrencilere gerekli bilgileri öğretmekten öte, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmelerinin yollarını göstermektir. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmelerinin etkili yollarından biri öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin zamanında ve yerli yerince işlenmesidir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademede Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin gerçekleştirilme durumunu inceleyerek bu kitapların işlevsel olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman inceleme yöntemi ve tarama tekniği kullanılmıştır. İncelenecek Türkçe öğrenci çalışma kitaplarının toplanacağı ilköğretim okulları, amaçlı ve tabakalamalı örnekleme yolu ile belirlenmiştir. Bu çerçevede 2008-2009 öğretim yılı sonunda Kayseri’de Melikgazi, Kocasinan ve Tomarza ilçelerinin her birinden 3 olmak üzere toplam 9 ilköğretim okulu belirlenmiştir. Okulların 6. ve 7. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler arasından seçkisiz olarak 3’er öğrenci belirlenerek 6. ve 7. sınıf düzeyinde 27’şer olmak üzere toplam 54 Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı (ÖÇK) toplanmıştır. Her sınıf düzeyinde bir seçmeli bir de zorunlu olmak üzere 4 tema seçilmiştir. Öğrenci çalışma kitaplarının belirlenen temalarında yer alan etkinliklerin gerçekleştirilme düzeyini belirlemek amacıyla her bir etkinlik incelenerek durum tespiti yapılmıştır. Elde edilen verilere göre,incelenen kitaplarındaki gerçekleştirilen etkinliklerin gerçekleştirilmeyenlerden oransal olarak fazla olsa da öğrenci çalışma kitaplarının işlevsel olarak kullanılmadığı kanaatine varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkçenin eğitimi ve öğretimi, öğrenci çalışma kitabı etkinlikleri, çalışma kitaplarının işlevselliği.