Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi.


Creative Commons License

GÖÇER A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Journal of International Social Research, cilt.3, no.12, ss.178-195, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Journal of International Social Research
  • Sayfa Sayıları: ss.178-195

Özet

Örencilerin duygu, düünce, izlenim, tasarı ve yaadıklarını doru ve etkili bir biçimde anlatabilme yeteneini kazanmaları, Türkçe dersinde verilen beceri gelitirme eitimine balıdır. Bu balamda Türkçe öretmenlerinin, örencilere neyi, nasıl yazacakları konusunda bilgi vermeleri ve verilen bilgilerin uygulama çalımalarıyla beceriye dönümesini salamaları gerekmektedir. Örencilerin konu seçiminden kontrol ve düzeltmeye kadar yazma sürecini içselletirmi olmaları, üretken, yaratıcı ve etkili bir yazma becerisi kazanabilmeleri için gerekir. Bu çalımada, örencilere temel kompozisyon kuralları verilerek yaratıcı yazma yöntem ve tekniklerini kazandırma çalımaları üzerinde durulmutur. Anahtar Kelimeler: Türkçe Öretimi, Yazma Eitimi, Yazma Etkinlikleri.

Students’ acquisition of the ability to efficiently tell their feelings, thoughts, impressions, projects, and experiences is dependent on the skill development education given in Turkish lessons. In this respect, teachers of Turkish language must give information to the students on how to write things, and they must ensure the transformation of given information into skills via practice studies. Students’ internalization of writing process from subject selection to proofreading is necessary for them to acquire a productive, creative and efficient written narrative skill. In this study, basic composition rules have been given to students and studies to earn creative writing methods and techniques have been discussed. Key Words: Turkish Teaching, Writing Education, Writing Activities.