Öğrencilerin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Türkçe Öğretmenlerince Değerlendirilmesi Üzerine.


Creative Commons License

GÖÇER A.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, pp.71-97, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.71-97

Abstract

The purpose of this study, to determine Turkish teachers' application and their evaluation forms. In this research, were interviewed 12 Turkish teachers in the context of qualitative research approach. Moreover, the activities of students write their applications in writing with documents written examination papers or documents as are investigated. According to the findings in the study reach, Turkish teachers, writing essay exam questions asked in the written narrative skills of the students, does not reflect exactly are adduced. The reason that the composition of the Turkish exam questions with other questions were given 40 minutes and all questions with enough time left to write compositions are indicated. Written expression when assessing the work of each teacher is evaluated by different criteria, all the teachers' union was not a general criterion. In addition, are kept more foreground formal features from content features in the evaluation of written expression studies. Key Words: Turkish education, primary education second grade, writing and evaluation

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının değerlendirilmesinde Türkçe öğretmenlerinin uyguladıkları değerlendirme biçimlerini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kapsamında 12 Türkçe öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Ayrıca Türkçe öğretmenlerinin öğrencilerine yazdırdıkları etkinlik içi yazma dokümanları ile uyguladıkları yazılı sınav kâğıtları da doküman olarak incelenmiştir. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre, Türkçe öğretmenleri, yazılı sınavda sorulan kompozisyon sorusunun öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini tam olarak yansıtmadığını ileri sürmektedirler. Bunun sebebinin de Türkçe sınavlarının diğer sorularla birlikte kompozisyon sorusuna 40 dakikalık bir süre verildiğini ve tüm sorularla birlikte kompozisyon yazmalarına yeterli zaman kalmadığını belirtmektedirler. Yazılı anlatım çalışmalarını değerlendirirken her bir öğretmenin farklı ölçütlerle değerlendirme yaptığı, tüm öğretmenlerin kullandığı genel bir ölçüt birliğinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca, yazılı anlatım çalışmalarının değerlendirilmesinde biçimsel özellikler içerik özelliklerinden daha ön planda tutulmaktadır. Anahtar sözcükler: Türkçe eğitimi, İlköğretim ikinci kademe, Yazılı anlatım ve değerlendirme.