The Investigation of Intertextuality: The Use of Linguistic Texts of Turkish Teacher Candidates in the Written Texts That They Created


Göçer A.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, no.1, ss.184-195, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 4
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: International Online Journal of Educational Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.184-195

Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının yazma eğitimi dersi yetizleme çalışmaları çerçevesinde oluşturdukları metinleri metinlerarasılık açısından incelemektir. Bu amaçla, 2010-2011 öğretim yılında Türkçe öğretmenliği üçüncü sınıf yazma eğitimi dersinde öğrencilere değişik zaman dilimlerinde dört ayrı konuda kompozisyon yazdırılmıştır. Daha sonra ortaya konulan metinlerden incelenmek üzere seçim yapılmıştır. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencileri araştırmanın çalışma evrenini oluşturmaktadır. Evrenden her bir konudan ayrı olmak üzere random yöntemiyle 12 öğrenci araştırma çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Belirlenen aday öğretmenlerin metinleri seçilerek incelenmek üzere ayrılmıştır. İncelenen metinlerde kullanılan metinlerarası ilişki biçimi türlerine göre belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, Türkçe öğretmen adaylarının yetizleme çalışmalarıyla ortaya koydukları metinlerin metinlerarasılık ölçütünü karşılayan niteliklere sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonucuna göre, aday öğretmenlerin ortaya koydukları ürünler metinlerde başvurulan metinlerarası ilişki biçimleri (alıntı, gönderme, anıştırma, yeniden yazma vb.) çerçevesinde düşünüldüğünde metinsellik ölçütleri arasında önemli bir yeri olan metinlerarasılık özelliğine sahip olduğu söylenebilir.
The purpose of this study is to examine of the written texts in terms of the usage of the intertextuality of the Turkish teacher candidates in the written texts that they created. For this purpose, was asked from student teachers some writing compositions, at different periods and four separate topics in the lesson of writing training in the 2010-2011 academic years. Then, was made the selection of texts for review. Later, the compositions were examined. The working population of study is the third-grade students in Erciyes University Faculty of Education Department of Turkish Education. 12 student teachers were determined via purpose - random sampling method in the working population. The texts of candidate teachers in the working population (sample) were chosen by way of random method from the inside total composition papers. The intertextual relationship format determined according to the types from the texts. According to results of the investigation, Turkish candidate teachers' written texts, meets the criteria of intertextuality.