Türkçeyi İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dil Becerilerini Etkili ve Verimli Kullanma Durumları


Creative Commons License

Göçer A., Kılıç B. S.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.94-114, 2022 (Peer-Reviewed Journal)