Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship between serum trace elements and severity and progression of aortic stenosis

TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES, cilt.36, no.1550, ss.204-209, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Risk factors for coronary artery disease in young patients with stable angina pectoris

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.993-998, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The relation of serum trace elements and coronary atherosclerotic progression

TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES, cilt.36, ss.210-214, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Enhanced platelet activity in atrial septal defect

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE, cilt.17, ss.870-874, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diagnostic role of plasma and hair heavy metals in coronary atherosclerosis

TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES, cilt.33, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Elevated Plasma Hyaluronan Levels in Pulmonary Hypertension

TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.230, ss.7-11, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Assessment of Red Cell Distribution Width (RDW) in Patients With Coronary Artery Ectasia

CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, cilt.18, ss.211-214, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Relationship between platelet indices and spontaneous echo contrast in patients with mitral stenosis

EUROPEAN JOURNAL OF ECHOCARDIOGRAPHY, cilt.12, ss.865-870, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Impaired Aortic Elastic Properties in Patients with Chronic Graft-versus-Host Disease

ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES, cilt.28, ss.1011-1018, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

PP 221 IMPAIRED AORTIC ELASTIC PROPERTIES IN PATIENTS WITH CHRONIC GRAFT VERSUS HOST DISEASE

International Journal Of Cardiology, cilt.147, ss.150, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Assessment of Atrial Conduction Time in Patients With Systemic Lupus Erythematosus

JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE, cilt.59, ss.281-286, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Tenascin-C May Be a Predictor of Acute Pulmonary Thromboembolism

JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS, cilt.18, ss.487-493, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Genç Erkek Hastada Ateşin Tetiklediği Brugada Paterni

Uluslararası Katılımlı Aritmi Toplantısı, Türkiye, 4 - 07 April 2019

Gebe hastalarda sıfır floroskopi ve ENSİTE NAVX eşliğindeSVT ablasyonu

Uluslararası Katılımlı Aritmi Toplantısı, Türkiye, 4 - 07 April 2019
Link

Progression of aortic stenosis and associated heavy metal in blood

34.ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 23 October 2018 Özet
Link

Idiyopatik Renal Arteriyovenöz Fistül

25. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Türkiye, 3 - 06 May 2018 Özet

ARCAPA SENDROMUNUN HİBRİT YÖNTEMLE TEDAVİ EDİLMESİ

ULUSAL UYGULAMALI GİRİŞİMSEL KARDİOLOJİ TOPLANTISI, Türkiye, 3 - 06 May 2018

Böbrek nakli hastalarında valvüler kalsifikasyon sıklığı ve fetuin A seviyesi ile arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, Transplantasyon’14, Antalya, Türkiye, 15 - 18 October 2014, ss.44

Effect of percutaneous closure of atrial septal defect on mean platelet volume

ESC Congress 2014, Barselona, İspanya, 30 August - 03 September 2014, ss.1

Elevated Plasma Hyaluronan Levels In Patients With Heart And Lung Diseases

American Thoracic Society International Conference, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 May 2013, cilt.187, ss.0-1731
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Kapak Hastalıklarının Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.24-32, 2019 Özet Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Darlığı ve Tedavisi, Prof. D. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.5-10, 2019 Özet Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Yetmezliği ve Tedavisi, Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.11-16, 2019 Özet Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Kapak Hastalıkları Tedavisinde Yeni Yöntemler: TAVİ, Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.53-56, 2019 Özet Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Kapak Enfektif Endokardit Tanı ve Tadavisi, Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.34-37, 2019 Özet Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Cerrahisinde Kapak Seçimi ve Komplikasyonları, Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.38-42, 2019 Özet Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Kapak ve Diğer Kapak Hastalıkları Birlikteliği (Çoklu Kapak Hastalığı), Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.16-19, 2019 Özet Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Kapak Lezyonlarına Eşlik Eden Hastalıklar, Prof . Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.20-23, 2019 Özet Creative Commons License