Aortailiak Anevrizma İçin İnternal İliak Arter Oklüzyonu İle Endovasküler Aort Onarımı


Çetinkaya Z., Sulaiman J., Elçik D., Topsakal R.

Advanced Peripheral Interventions Course, 21 - 23 February 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Endovasküler aort onarımı (EVAR) yapılan aorto iliak anevrizma hastaları, endogra ı external iliak artere uzattıktan sonra tip II endoleak oluşumunu önlemek için vaskuler plak ile internal iliak arter tıkanması ve stent gre le kaplanmasını gerektirir.Bununla birlikte internal iliak arter oklüzyonu pelvik iskemi nedeniyle kalça kaldikasyonuna ve diğer çeşitli sekellere neden olmaktadır. A.iliaca externa ve A.iliaca interna arasında anastomaz oluşturan arterler A. gluteainferior,a.circum exa femoris medialis,A.perforans ve A.iliaca externanın A.epigastrıca inferior dalı ile A. iliaca internanın A.obturatarıos dalı arasındadır. Özellikle A. glutea superıor ve a.glutea inferior arter arasında ki bağlantının herhangi bir nedenle tıkanması pelvik kladikasyona neden olmaktadır. Kliniğimize de bilinen ht+ astım + mevcut 75 yaşında hasta epigastrik ağrı nedeniyle başvurdu. Çekilen Bt anjiyogra de abdominal arter en geniş yerinde 57 mm, Sol A. iliaca en geniş yerinde 59 mm anevrizma mevcuttu. Tip 2 endoleak gelişmemesi açısından endovasküler gre imizi yerleştirmeden önce sol internal iliac arter vaskuler plak ile kapatıldı.Daha sonra bifükarsyonlu moduler endovaskuler gre imiz implante edidi. Komplikasyon gelişmedi. Kontrollerinde herhangi bir şikayeti olmadı