Serum leptin has no effect on coronary collateral development in patients with non-ST- elevation acute coronary syndromes: an observational study


GÜNEBAKMAZ O. , DURAN M. , AKPEK M. , ZENCİR C. , ELÇİK D. , OĞUZHAN A. , et al.

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.13, ss.655-661, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 7
  • Basım Tarihi: 2013
  • Doi Numarası: 10.5152/akd.2013.187
  • Dergi Adı: ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY
  • Sayfa Sayısı: ss.655-661

Özet

Amac:

 

ST yukselmesi olmayan akut koroner sendromlu (NSTE-AKS) hastalarda serum leptin duzeyi ile koroner kollateral gelişimi arasındaki

potansiyel ilişkiyi incelemeyi hedefledik.

Yontemler:

 

Bu kesitsel ve gozlemsel calışmaya en az bir epikardiyal koroner arterinde ciddi darlık veya total okluzyon olan 119 NSTE-AKS hastası

alındı. Tum hastalarda serum leptin duzeyleri olculdu. Kollateral gelişimi Rentrop klasifikasyonuna gore değerlendirildi. İlk olarak hastalar

iyi ve kotu kollateral grup olarak ikiye ayrıldı. Rentrop 2 ve 3 hastalar iyi kollateral grup, Rentrop 0 ve 1 hastalar kotu kollateral grup olarak

adlandırıldı. Daha sonra hastalar kollateral (+) grup ve kollateral (-) grup olarak sınıflandırıldı. Kollateral (+) grup Rentrop 1,2,3 hastalardan,

kollateral (-) grup Rentrop 0 hastalardan oluştu. İstatistiksel analiz olarak Student t-testi, Mann-Whitney U testi, Ki-kare testi, Kruskal Wallis testi

ve Spearman korelasyon analizleri kullanıldı.

Bulgular:

 

Serum leptin duzeyleri bakımından iyi ve kotu kollateral grup arasında istatistiki anlamlı bir fark bulmadık [sırasıyla, 4.2 (1,8-8,6) ng/mL

and 6,4 (2,4-12,6) ng/mL, p=0,22]. Kollateral (+) ve kollateral (-) grup arasında da leptin duzeyleri arasında istatistiki fark yoktu [sırasıyla, 4,7 (1,7-

10,5) ng/mL and 6.8 (2,7-12,1) ng/mL, p=0,33]. Tum Rentrop dereceleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde, yuksek Rentrop derecelerinde duşuk leptin

duzeyleri saptadık [Rentrop 0; 6,8 (2,5-12,5) ng/mL, Rentrop 1; 5,9 (1,7-14,1) ng/mL, Rentrop 2; 4,3 (1,7-8,7) ng/mL, Rentrop 3; 3,9 (2,1-9,7) ng/mL].

Fakat bu fark da istatistiki anlamlılığa ulaşmadı (p=0,54). Bunların yanı sıra Rentrop dereceleri ile leptin duzeyleri arasında korelasyon olup

olmadığı araştırıldı ve aralarında istatistiki anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p=0,246, r=-0,107).