Relatıonshıp between NADPH oxıdase enzyme actıvıty and aort aneurysm


ELÇİK D. , BİNGÖL B., KÖKER M. Y. , SULAİMAN J., KALAY N.

35. Türk kardiyoloji kongresi, Türkiye, 3 - 06 October 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye