Tromboze süperior mezenter arter anevrizmasına endovasküler tedavi yaklaşımı


BİRECİKLİOĞLU M. F. , ELÇİK D. , ÇETİN M., KALAY N.

35.TÜRK KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 3 - 06 October 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye