The relationship between atrial rate and thrombus biomarker in patients withatrial fibrillation


BİRECİKLİOĞLU M. F. , ELÇİK D. , ÇETİN M., İNANÇ M. T.

35. TÜRK KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye