High levels of catecholamines cause premature ventricular complex


CESUR B., ÇETİNKAYA Z., ELÇİK D., İNANÇ M. T., TOPSAKAL R.

35. Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Ventriküler ekstrasistollerin meydana geliş mekanizması bilinsede etyolojisinde rol oynayan ve tetikleyen sebepler tam olarak ortaya konulamamıştır. Ventriküler ekstrasistoller bazı hastalarda asemptomatik seyretsede birçok hastada sıklığına ve kaynaklandığı bölgeye bağlı olarak semptomatik seyredebilmektedir. Yapılan çalışmalarda uzun süre devam eden sık VES’in yapısal kalp hastalığı olmadan sol ventrikül sistolik disfonksiyonuna neden olabileceği gösterilmiştir.

Norepinefrinin aksiyon potansiyelinin faz-4 kısmında tetiklenmiş aktivite ile ekstra atımlara neden olduğu in vitro çalışmalarda gösterilmiştir. Fakat norepinefrinin bu etkisini gösteren insan çalışması yapılmamıştır.

Aksiyon potansiyelinin faz 3 ve faz 4 aşamasında hücre membranındaki dalgalanmalar eşik değeri aşarsa ekstra uyarı çıkmasına neden olur.  Daha önce yapılan bir çalışmada in vitro ortamda ki miyositlere norepinefrin verilince aksiyon potansiyelinin faz 4’ünde ekstra uyarılar çıktığı gösterilmiştir. Bu çalışmanın planlanmasında bazı insanların vücudunda endojen olarak fizyolojik miktardan daha fazla katekolamin sentezlenebileceği ve bu fazla miktarda üretilen katekolaminlerin VES’e neden olabileceği fikri etkili oldu.

Katekolaminlerin yarı ömürlerinin çok kısadır ve gün içerisinde salınımları anlık olarak değişim göstermektedir. Bu nedenle fazla katekolaminin salınımının tespiti için idrarda metanefrin ve normetanefrin düzeylerine bakılmaktadır.

Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Kardiyoloji kliniğine başvuran hastalardan sık ventriküler ekstrasistolü olan 40 hasta çalışma grubuna, 40 sağlıklı gönüllü kontrol grubu alındı. Hasta grubunda istatiksel olarak kontrol grubuna göre idrar normetanefrin ve metanefrin düzeyi kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı fark olduğu izlendi. (p<0,001). Hasta grubunda idrar metanefrin  ve normetanefrin düzeyi ile ves sıklığı arasında pozitif yönlü orta dereceli istatiksel olarak anlamlı korelasyon izlendi.