Idiyopatik Renal Arteriyovenöz Fistül


ÇETİNKAYA Z. , ELÇİK D. , CESUR B. , sulaiman J., TOPSAKAL R. , KALAY N.

25. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Kazanılmış, idiyopatik ve doğuştan olarak sınıflanan arteriyovenöz fistüller böbreklerde nadir görülen ve genelde parankim içinde olan lezyonlardır.Renal arteriyovenöz fistül insidansı değişkendir.Doğal renallerde %0,3-%1,9,renal transplantlılarda %6-8 olarak tahmin edilmektedir.Vakaların %70 iyatrojenik ve %20 si konjenitaldir.Arteriyovenözfistüllerin tedavinde ki en büyük endikasyon yüksek debili kalpyetmezliğine neden olmasıdır. Bu vakada da kalp yetmezliğinin tedavisi amacıyla arteriyovenöz fistül kapatılması yapılmıştır.
53 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve uzun süredir devam eden nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Hastanın yapılan muayanesinde batında devamlı üfürüm tespit edilmesi üzerine Çekilen BT anjiyografide sağ renal ven belirgin geniş olup,arteriyal fazda dolum göstermektedir.İnferior vena kavaya boşalmaktadır. Bu özelliklerin sağ renal arter ve renal ven arasında A-V fistülle uyumlu olarak değerlendirilmiştir.Hasta mevcut kliniği ile A-V fistül kapatılmak üzere işleme alındı. 10 mm vasküler plug implante edildi. Hastanın takibinde çekilen BT de A-V fistülün tamamen kapandığı gösterildi.