Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Haziran 2020ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019Annals of Medical Research

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2018Erciyes Medical Journal

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017Turkish Medical Siense

  SCI Kapsamındaki Dergi