Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2002 - Devam Ediyor
  Prof.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

 • 1997 - 2002
  Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

 • 1996 - 1997
  Doç.Dr.

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

 • 1986 - 1997
  Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor
  Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Dönem Başkanlığı

  Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

 • 2017 - Devam Ediyor
  Dekan

  Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

 • 2011 - 2017
  Araştırma Enstitüsü Müdürü

  Erciyes Üniversitesi

 • 1997 - 2017
  Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Klinik Öncesi Bilimler

 • 2004 - 2005
  Dekan Yardımcısı

  Erciyes Üniversitesi

 • 2003 - 2004
  Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Hastalık Ve Klinik Bilimleri

 • 1998 - 2001
  Dekan Yardımcısı

  Erciyes Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Yiğit Han UZUN, SIĞIRLARDA KANLA BESLENEN DİPTERAN SİNEKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TÜR TAYİN YÖNTEMLERİ)

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi (Gözde ŞAHİNGÖZ DEMİRPOLAT, Malaria ile mücadelede ortaya çıkan yeni bir yaklaşım: Nanoteknoloji )

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hakan ARIKAN, Katayama Sendromu)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Soner DEMİRPOLAT, Toxocariasis)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Burcu CENİKLİOĞLU, İHMAL EDİLEN SU KAYNAKLI PARAZİTİK PROTOZOONLAR VE İDENTİFİKASYONLARI)

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi (Gamze YETİŞMİŞ, Parazitolojide CRSPR Cas9 sistemleri)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Sinan GÜVEN, KÖPEK GEOHELMİNTLERİ İLE ÇEVRESEL KİRLENME)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet TAVUR, SIĞIR CRYPTOSPORİDİOSİS’İ ETKEN, KONAKÇI-PARAZİT ETKİLEŞİMİ VE KONTROL STRATEJİLERİ)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet EROL, Ev tozu akarlarının medikal önemleri)

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi (Mübeccel OKUR, Eksozomlar ve Bazı Parazit Protozoon Enfeksiyonlardaki Rolleri)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Kübra DEMİRCAN, Endo ve Ektoparazitik Akarlar)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hazal BULUT, BALIKLARIN PROTOZOER HASTALIKLARI)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Yavuz KAYABAŞI, Sığırlarda Babesiosis)

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi (Fatma CEVAHİR, Gebelikte Toxoplasmosis)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Mehmet BİLGİN, Atlarda bulunan nematod türleri)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Mehmet KÖRLÜ, Balıkların protozoer ürogenital sistem hastalıkları)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Nursafa ATİŞ, Pire enfestasyonları

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Muzaffer HATIRNAZ, Sığırlarda Onchocerciasis)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Çağrı ASLAN, Balıkların protozoer muskoskelatal sistem hastalıkları)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ömer TÜRKMEN, Sığırlarda Anaplasmosis)

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi (Hakan YEŞİLÖZ, Vector Borne hastalıların epidemiyolojisinde Culicoides türlerinin rolü)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Zekiye KOÇER, Hayvanlarda Cryptosporidiosis'in tedavi seçenekleri ve korunma yolları)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Gözde ŞAHİNGÖZ, Apicomplexan protozoonlarda apicoplast)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Gamze YETİŞMİŞ, Toxocara sp. enfeksiyonlarında paratenik konaklar)

 • Lisans
  Klinik ve Mesleki Eğitim

 • Lisans
  Evcil Kanatlıların Paraziter Enfeksiyonları ve Enfestasyonları

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Tuğba MEYİLLİ, Sığırlarda Parafilariasis)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Seval KORKMAZ, Helmintik zoonozlar sosyoekonomik etkileri)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Feray YABANERİ, Köpeklerde Dirofilaria immitis'in Teşhis yöntemleri)

 • Yüksek Lisans
  Parazitlerin Toplanması ve Saklanması

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hakan YEŞİLÖZ, Hidroelektrik santrallerinin Simulium türlerinin biyoekolojisi üzerine etkisi)

 • Yüksek Lisans
  Protozoonların Teşhisinde Kullanılan Metotlar

 • Yüksek Lisans
  Coccidiosis

 • Yüksek Lisans
  Phthiraptera, Siphonaptera, Diptera

 • Lisans
  Keneler ve Tıbbi Önemleri

 • Yüksek Lisans
  Akarların Üretim Metotları

 • Yüksek Lisans
  Genel Parazitolojik Yöntemler

 • Lisans
  Entomoloji

 • Lisans
  Arı Hastalıkları

 • Lisans
  Protozooloji

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi (Arif ÇİLOĞLU, Keneler ile nakledilen hastalıklardan Ehrlichiosis ve Ehrlichiosis'de moleküler biyolojik tanı)

 • Yüksek Lisans
  Artropoda ile Savaş Yöntemleri

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet DEMİRCİOĞLU, Simulium türlerinin biyoekolojisi)

 • Yüksek Lisans
  Astigmata, Prostigmata, Mesostigmata, Metastigmata

 • Yüksek Lisans
  Parazitlerin Toplanma ve Saklanması

 • Yüksek Lisans
  Evcil Hayvanların Nematod Hastalıkları

 • Yüksek Lisans
  Theileria ve Babesia Türlerinin Hücre Kültüründe Üretilme Yöntemleri

 • Yüksek Lisans
  Parazitlerin invitro kultivasyonu

 • Yüksek Lisans
  Kiler, Mutfak ve Evlerde Bulunan Zararlı Haşereler ve Tıbbi Önemi

 • Doktora
  Sarcosporidiose, Cryptos. Toxoplas. ve Malaria

 • Lisans
  Paraziter Zoonozlar

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi (Zuhal ÖNDER, PARAZİTOLOJİDE KULLANILAN MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEKNİKLER )

 • Lisans
  Su Ürünleri Hastalıkları

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet Tuncay ŞİMŞEK, Cryptosporidiosisin teşhis yöntemleri)

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi (Fatih KIZILARSLAN, Atlarda Babesiosis ve Thileriosis)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Alper KARAPINAR, Koyunlarda Fasciolaosis)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Murat ŞEN, Sığırlarda Fasciolosisin Dışkı Muayene Yöntemleri)

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi (Ahmet YAVUZ, Promotorlar ve parazitolojide kullanımı)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Özlem BOZKURT , Askarit türlerinin teşhisinde kullanılan moleküler yöntemler)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Zuhal BİŞKİN, Toll-like reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki rolleri)

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi (Önder DÜZLÜ, Kenelere karşı aşı uygulamaları)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet YAVUZ, Sığırlarda Fasciolosis)

 • Lisans
  Parazitoloji

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Zahid Emre KOCABEYOĞLU, Keçilerde Piroplasmosis)

 • Lisans
  Paraziter Hastalıklarda İmmunite

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi (Önder DÜZLÜ, Sığırlarda Babesia bovis ve B. Bigemina'da yüzey antijenleri ve aşı uygulamaları)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hülya ÖZ, Theileria ve Babesia'in tanısında PCR reaksiyonunun kullanılması)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hülya ÖZ, Reverse line blotting hibridizasyon yöntemi ile Theileria ve Babesia türlerinin teşhisi)

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi (Berrin AYERDEM, Sığırlarda Babesia enfeksiyonlarına karşı oluşan bağışıklıkta nitrik oksitin rolü)

 • Yüksek Lisans
  Yükses Lisans Seminer Dersi (Berrin AYERDEM, Sığırlarda Theileria annulata enfeksiyonuna karşı oluşan bağışıklıkta nitrik oksitin rolü)

Yönetilen Tezler

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2019 - 2019
  Halk ve Çevre Sağlığı Alanında Vektör Mücadelesinin Temel Prensipleri Ve Pestisitlerin Bilinçli Kullanımı Kursu

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2019 - 2019
  Arıcılık Kursu

  Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

  İnci A. , DÜZLÜ Ö.

 • 2017 - 2017
  Workshop: Introduction to Molecular Phylogenetics

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  İnci A.

 • 2016 - 2016
  Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü-ERÜ işbirliğiyle Eğitim Kursu

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A. , DÜZLÜ Ö.

 • 2012 - 2012
  Keneler ve Medikal Önemleri

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2011 - 2011
  Presentation of Parasitology Laboratory Erciyes University Faculty of Veterinary Medicine

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2011 - 2011
  Arıcılığa Genel Bakış

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2010 - 2010
  Türkiye- İsrail 1. Arıcılık Konferansı

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2010 - 2010
  IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Ulualararası Katılımlı)

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2008 - 2008
  Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2008 - 2008
  Kırım Kongo kanamalı Ateşinde Türkiye'de Son Durum ve Hastalıktan Korunma Yöntemleri

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2008 - 2008
  Bilim Nedir? Bilgi Nasıl Üretilir? Bilimi Etkileyen Faktörler nelerdir? Bilimsel Yayın Nasıl Yazılır?

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2007 - 2007
  Nokra (Sığırlarda Hypodermosis),

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2007 - 2007
  Evcil Hayvanlarda Coccidiosis

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2007 - 2007
  Paraziter Enfeksiyonlarda Mücadele Stratejileri. III. Verim Hastalıkları Meslek İçi Eğitim Semineri

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2007 - 2007
  Nematocera ve Tıbbi Önemleri

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2006 - 2006
  Zoonotik protozoonlar

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2005 - 2005
  Sığırlarda Babesiosis

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2005 - 2005
  Kültür Balıkçılığını Tehdit Eden Enfeksiyözler

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2005 - 2005
  Keneler ve Medikal Önemleri

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2005 - 2005
  Sığırlarda Tropikal Theileriosis

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2000 - 2000
  • Erciyes Üniversitesi Fakültelerinin Tanıtım Programı" kapsamında Veteriner fakültesinin tanıtımı

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 2000 - 2000
  Veteriner Bilmleri Eğitim Eğitim Konseyi Toplantısı" kapsamında Erciyes Üniversitesi Veteriner fakültesi hakkında konuşma

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1999 - 1999
  Tropikal Theileriosis

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1998 - 1998
  Dünya süt haftası etkinlikleri kapsamında "Zoonotik Hastalıklar

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1998 - 1998
  Tropikal Theileriosis

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1998 - 1998
  Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretimi

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1998 - 1998
  Balık Yetiştiriciliği ve Sorunları

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1998 - 1998
  Balıklarda Görülen Paraziter Hastalıklar

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1993 - 1993
  Evcil Hayvanlarda Uyuz

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1993 - 1993
  Evcil Kanatlıların Protozoer Hastalıkları ve Ektoparazit Enfestasyonları

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1992 - 1992
  Sığırlarda Babesiosis (Ağrıma)"

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1987 - 1987
  Cryopreservation Methods

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1987 - 1987
  Indirect Fluorescein Antibody Test (IFAT)

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1987 - 1987
  Staining of Theileria Sporozoites in Tick Salivary Glands

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1987 - 1987
  Tick Colonization and Tick Discetion

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

 • 1987 - 1987
  Theileria Tissue Culture Techniques

  Akademik Birimler - Eğitim

  İnci A.

Araştırma Altyapısı Bilgileri

 • Kasım 2009
  Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi’

  Uygulama Araştırma Merkezi - Müdürlük

  İnci A.

 • Ocak 2005
  ERÜ Helmintoloji Bilim Dalı

  Laboratuvar - Sorumlu Yöneticilik

  İnci A.

 • Ocak 2005
  ERÜ Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalı

  Laboratuvar - Sorumlu Yöneticilik

  İnci A.

 • Ocak 1997
  ERÜ Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı

  Laboratuvar - Sorumlu Yöneticilik

  İnci A.

Eğitim Altyapısı Bilgileri

 • Nisan 2018
  Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı İnsektaryum

  Laboratuvar

  İnci A.

 • Haziran 1997
  Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Helmintoloji-Seroloji Laboratuvarı

  Laboratuvar

  İnci A.

 • Mart 1997
  Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Protozooloji ve Moleküler ParazitolojiLaboratuvarı

  Laboratuvar

  İnci A.

 • Şubat 1997
  Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Entomoloji Laboratuvarı

  Laboratuvar

  İnci A.

Program Geliştirmeler

 • 2010 - Devam Ediyor
  ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji-Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Doktora Program

  Doktora - Birbirine Bağlı Tek Bir Diploma

  İnci A.

 • 2010 - Devam Ediyor
  ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji-Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans Programı

  Yüksek Lisans-Tezli - Birbirine Bağlı Tek Bir Diploma

  İnci A.

 • 2003 - Devam Ediyor
  ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Doktora Programı

  Doktora

  İnci A.

 • 2003 - Devam Ediyor
  ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans Programı

  Yüksek Lisans-Tezli

  İnci A.