İç Anadolu Bölgesi’ndeki sığırlarda Ostertagia ostertagi ve Haemonchus türlerinin moleküler karakterizasyonu


Düzlü Ö., Yıldırım A. , İnci A. , Önder Z. , Çiloğlu A.

20. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye