Prof.Dr.

ABDULLAH İNCİ


Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Parazitoloji

Eğitim Bilgileri

1986 - 1991

1986 - 1991

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Parazitoloji, Türkiye

1980 - 1985

1980 - 1985

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1991

1991

Doktora

Ankara'nın Çubuk İlçesinde Sığırlarda Babesiosis'in Seroinsidensi Üzerine Araştırmalar

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Parazitoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Introduction to Molecular Phylogenetics

Diğer

Vectors and Vector-Borne Diseases Implementation and Research Center

2012

2012

Kurs

Eğitim Yönetimi ve Planlama

DEXEL, KAMADA, Weizmann Institute of Science and Hebrew University/Israel

2011

2011

Bilimsel gezi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

CDC, Atlanta/USA

2011

2011

Kurs

Eğitim Yönetimi ve Planlama

South Caroline Governmental Vector Laboratory/ Columbia

2011

2011

Kurs, BTi Application,

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Helen Georgia, USA

2011

2011

Bilimsel gezi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Riverbend Research Laboratories, University of Georgia/Athens/GA/USA

2011

2011

Certificate

Sağlık ve Tıp

Clemson University /SC/USA

2011

2011

Kurs, Chromosome Studies on Simulid Larve

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Clemson University, SC, USA

2011

2011

Kurs, Simuliidae Natural Enemies

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Clemson University, SC/USA

2011

2011

Kurs, Biotechnology Cours

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Clemson University, SC, USA

2011

2011

Kurs, Scientific tour for Simulid insectorium

Eğitim Yönetimi ve Planlama

University of Georgia Laboratories/Athens/GA/USA

2011

2011

Bilimsel gezi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Richland County Vector Control, Colombia/USA

2010

2010

Chairman of the scentific Comittee

Sağlık ve Tıp

4th International Simuliidae Symposium

2010

2010

Chairman of the Scientific Committee

Sağlık ve Tıp

Fourth International Conference On Phthiraptera

2010

2010

Türkiye- İsrail 1. Arıcılık Konferansı

Sağlık ve Tıp

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve geliştirme Genel Müdürlüğü

2010

2010

Düzenleme komitesi

Sağlık ve Tıp

IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

2008

2008

Sertifika

Sağlık ve Tıp

CICVyA, INTA-Castelar, Buenos Aires/Argentina

2008

2008

Kurs

Sağlık ve Tıp

Kimron Veterinary Research Center/Israel

2007

2007

Sertifika

Sağlık ve Tıp

Medici Veterinari e Biolohi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Palermo/Itali

2007

2007

Kurs

Sağlık ve Tıp

Research Center, Borstel/Germany

2006

2006

Sertifika

Sağlık ve Tıp

Pendik Veterinary Control and Research Institue

2005

2005

Kurs

Sağlık ve Tıp

TÜBİTAK

2005

2005

Sertifika

Sağlık ve Tıp

CICVyA, INTA-Castelar, Buenos Aires/Argentina

1987

1987

Kurs

Sağlık ve Tıp

Edinburgh University, Center for Tropical Veterinary Medicine/United Kingdam

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Parazitoloji, Veteriner Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Veteriner Parazitoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

1997 - 2002

1997 - 2002

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

1996 - 1997

1996 - 1997

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

1986 - 1997

1986 - 1997

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Dönem Başkanlığı

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dekan

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

2011 - 2017

2011 - 2017

Araştırma Enstitüsü Müdürü

Erciyes Üniversitesi

1997 - 2017

1997 - 2017

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Klinik Öncesi Bilimler

2004 - 2005

2004 - 2005

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi

2003 - 2004

2003 - 2004

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Hastalık Ve Klinik Bilimleri

1998 - 2001

1998 - 2001

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi

Akademi Dışı Deneyim

2010 - 2012

2010 - 2012

Sivil Toplum Kuruluşu, Veteriner Hekimler Odası

2008 - 2010

2008 - 2010

Diğer, Veteriner Hekimler Odası

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Yiğit Han UZUN, SIĞIRLARDA KANLA BESLENEN DİPTERAN SİNEKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TÜR TAYİN YÖNTEMLERİ)

Doktora

Doktora

Doktora Seminer Dersi (Gözde ŞAHİNGÖZ DEMİRPOLAT, Malaria ile mücadelede ortaya çıkan yeni bir yaklaşım: Nanoteknoloji )

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hakan ARIKAN, Katayama Sendromu)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Soner DEMİRPOLAT, Toxocariasis)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Burcu CENİKLİOĞLU, İHMAL EDİLEN SU KAYNAKLI PARAZİTİK PROTOZOONLAR VE İDENTİFİKASYONLARI)

Doktora

Doktora

Doktora Seminer Dersi (Gamze YETİŞMİŞ, Parazitolojide CRSPR Cas9 sistemleri)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Sinan GÜVEN, KÖPEK GEOHELMİNTLERİ İLE ÇEVRESEL KİRLENME)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet TAVUR, SIĞIR CRYPTOSPORİDİOSİS’İ ETKEN, KONAKÇI-PARAZİT ETKİLEŞİMİ VE KONTROL STRATEJİLERİ)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet EROL, Ev tozu akarlarının medikal önemleri)

Doktora

Doktora

Doktora Seminer Dersi (Mübeccel OKUR, Eksozomlar ve Bazı Parazit Protozoon Enfeksiyonlardaki Rolleri)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Kübra DEMİRCAN, Endo ve Ektoparazitik Akarlar)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hazal BULUT, BALIKLARIN PROTOZOER HASTALIKLARI)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Yavuz KAYABAŞI, Sığırlarda Babesiosis)

Doktora

Doktora

Doktora Seminer Dersi (Fatma CEVAHİR, Gebelikte Toxoplasmosis)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Mehmet BİLGİN, Atlarda bulunan nematod türleri)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Mehmet KÖRLÜ, Balıkların protozoer ürogenital sistem hastalıkları)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Nursafa ATİŞ, Pire enfestasyonları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Muzaffer HATIRNAZ, Sığırlarda Onchocerciasis)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Çağrı ASLAN, Balıkların protozoer muskoskelatal sistem hastalıkları)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ömer TÜRKMEN, Sığırlarda Anaplasmosis)

Doktora

Doktora

Doktora Seminer Dersi (Hakan YEŞİLÖZ, Vector Borne hastalıların epidemiyolojisinde Culicoides türlerinin rolü)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Zekiye KOÇER, Hayvanlarda Cryptosporidiosis'in tedavi seçenekleri ve korunma yolları)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Gözde ŞAHİNGÖZ, Apicomplexan protozoonlarda apicoplast)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Gamze YETİŞMİŞ, Toxocara sp. enfeksiyonlarında paratenik konaklar)

Lisans

Lisans

Klinik ve Mesleki Eğitim

Lisans

Lisans

Evcil Kanatlıların Paraziter Enfeksiyonları ve Enfestasyonları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Tuğba MEYİLLİ, Sığırlarda Parafilariasis)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Seval KORKMAZ, Helmintik zoonozlar sosyoekonomik etkileri)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Feray YABANERİ, Köpeklerde Dirofilaria immitis'in Teşhis yöntemleri)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Parazitlerin Toplanması ve Saklanması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hakan YEŞİLÖZ, Hidroelektrik santrallerinin Simulium türlerinin biyoekolojisi üzerine etkisi)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Protozoonların Teşhisinde Kullanılan Metotlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Coccidiosis

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Phthiraptera, Siphonaptera, Diptera

Lisans

Lisans

Keneler ve Tıbbi Önemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Akarların Üretim Metotları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Genel Parazitolojik Yöntemler

Lisans

Lisans

Entomoloji

Lisans

Lisans

Arı Hastalıkları

Lisans

Lisans

Protozooloji

Doktora

Doktora

Doktora Seminer Dersi (Arif ÇİLOĞLU, Keneler ile nakledilen hastalıklardan Ehrlichiosis ve Ehrlichiosis'de moleküler biyolojik tanı)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Artropoda ile Savaş Yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet DEMİRCİOĞLU, Simulium türlerinin biyoekolojisi)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Astigmata, Prostigmata, Mesostigmata, Metastigmata

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Parazitlerin Toplanma ve Saklanması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Evcil Hayvanların Nematod Hastalıkları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Theileria ve Babesia Türlerinin Hücre Kültüründe Üretilme Yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Parazitlerin invitro kultivasyonu

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kiler, Mutfak ve Evlerde Bulunan Zararlı Haşereler ve Tıbbi Önemi

Doktora

Doktora

Sarcosporidiose, Cryptos. Toxoplas. ve Malaria

Lisans

Lisans

Paraziter Zoonozlar

Doktora

Doktora

Doktora Seminer Dersi (Zuhal ÖNDER, PARAZİTOLOJİDE KULLANILAN MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEKNİKLER )

Lisans

Lisans

Su Ürünleri Hastalıkları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet Tuncay ŞİMŞEK, Cryptosporidiosisin teşhis yöntemleri)

Doktora

Doktora

Doktora Seminer Dersi (Fatih KIZILARSLAN, Atlarda Babesiosis ve Thileriosis)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Alper KARAPINAR, Koyunlarda Fasciolaosis)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Murat ŞEN, Sığırlarda Fasciolosisin Dışkı Muayene Yöntemleri)

Doktora

Doktora

Doktora Seminer Dersi (Ahmet YAVUZ, Promotorlar ve parazitolojide kullanımı)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Özlem BOZKURT , Askarit türlerinin teşhisinde kullanılan moleküler yöntemler)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Zuhal BİŞKİN, Toll-like reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki rolleri)

Doktora

Doktora

Doktora Seminer Dersi (Önder DÜZLÜ, Kenelere karşı aşı uygulamaları)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet YAVUZ, Sığırlarda Fasciolosis)

Lisans

Lisans

Parazitoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Zahid Emre KOCABEYOĞLU, Keçilerde Piroplasmosis)

Lisans

Lisans

Paraziter Hastalıklarda İmmunite

Doktora

Doktora

Doktora Seminer Dersi (Önder DÜZLÜ, Sığırlarda Babesia bovis ve B. Bigemina'da yüzey antijenleri ve aşı uygulamaları)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hülya ÖZ, Theileria ve Babesia'in tanısında PCR reaksiyonunun kullanılması)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hülya ÖZ, Reverse line blotting hibridizasyon yöntemi ile Theileria ve Babesia türlerinin teşhisi)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Berrin AYERDEM, Sığırlarda Babesia enfeksiyonlarına karşı oluşan bağışıklıkta nitrik oksitin rolü)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yükses Lisans Seminer Dersi (Berrin AYERDEM, Sığırlarda Theileria annulata enfeksiyonuna karşı oluşan bağışıklıkta nitrik oksitin rolü)

Yönetilen Tezler

2006

2006

Yüksek Lisans

SIĞIRLARDA FASCİOLA HEPATİCA'NIN SEROPERVALANSI.

İNCİ A.

A.Yavuz(Öğrenci)

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2019

2019 - 2019

Halk ve Çevre Sağlığı Alanında Vektör Mücadelesinin Temel Prensipleri Ve Pestisitlerin Bilinçli Kullanımı Kursu

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2019 - 2019

2019 - 2019

Arıcılık Kursu

Uygulama Araştırma Merkezi - Sertifika Programı

İnci A. , DÜZLÜ Ö.

2017 - 2017

2017 - 2017

Workshop: Introduction to Molecular Phylogenetics

Akademik Birimler - Sertifika Programı

İnci A.

2016 - 2016

2016 - 2016

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü-ERÜ işbirliğiyle Eğitim Kursu

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A. , DÜZLÜ Ö.

2012 - 2012

2012 - 2012

Keneler ve Medikal Önemleri

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2011 - 2011

2011 - 2011

Presentation of Parasitology Laboratory Erciyes University Faculty of Veterinary Medicine

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2011 - 2011

2011 - 2011

Arıcılığa Genel Bakış

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2010 - 2010

2010 - 2010

Türkiye- İsrail 1. Arıcılık Konferansı

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2010 - 2010

2010 - 2010

IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Ulualararası Katılımlı)

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2008 - 2008

2008 - 2008

Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2008 - 2008

2008 - 2008

Kırım Kongo kanamalı Ateşinde Türkiye'de Son Durum ve Hastalıktan Korunma Yöntemleri

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2008 - 2008

2008 - 2008

Bilim Nedir? Bilgi Nasıl Üretilir? Bilimi Etkileyen Faktörler nelerdir? Bilimsel Yayın Nasıl Yazılır?

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2007 - 2007

2007 - 2007

Evcil Hayvanlarda Coccidiosis

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2007 - 2007

2007 - 2007

Nokra (Sığırlarda Hypodermosis),

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2007 - 2007

2007 - 2007

Paraziter Enfeksiyonlarda Mücadele Stratejileri. III. Verim Hastalıkları Meslek İçi Eğitim Semineri

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2007 - 2007

2007 - 2007

Nematocera ve Tıbbi Önemleri

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2006 - 2006

2006 - 2006

Zoonotik protozoonlar

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2005 - 2005

2005 - 2005

Sığırlarda Babesiosis

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2005 - 2005

2005 - 2005

Kültür Balıkçılığını Tehdit Eden Enfeksiyözler

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2005 - 2005

2005 - 2005

Keneler ve Medikal Önemleri

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2005 - 2005

2005 - 2005

Sığırlarda Tropikal Theileriosis

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2000 - 2000

2000 - 2000

• Erciyes Üniversitesi Fakültelerinin Tanıtım Programı" kapsamında Veteriner fakültesinin tanıtımı

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

2000 - 2000

2000 - 2000

Veteriner Bilmleri Eğitim Eğitim Konseyi Toplantısı" kapsamında Erciyes Üniversitesi Veteriner fakültesi hakkında konuşma

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1999 - 1999

1999 - 1999

Tropikal Theileriosis

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1998 - 1998

1998 - 1998

Dünya süt haftası etkinlikleri kapsamında "Zoonotik Hastalıklar

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1998 - 1998

1998 - 1998

Tropikal Theileriosis

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1998 - 1998

1998 - 1998

Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretimi

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1998 - 1998

1998 - 1998

Balık Yetiştiriciliği ve Sorunları

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1998 - 1998

1998 - 1998

Balıklarda Görülen Paraziter Hastalıklar

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1993 - 1993

1993 - 1993

Evcil Hayvanlarda Uyuz

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1993 - 1993

1993 - 1993

Evcil Kanatlıların Protozoer Hastalıkları ve Ektoparazit Enfestasyonları

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1992 - 1992

1992 - 1992

Sığırlarda Babesiosis (Ağrıma)"

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1987 - 1987

1987 - 1987

Cryopreservation Methods

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1987 - 1987

1987 - 1987

Indirect Fluorescein Antibody Test (IFAT)

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1987 - 1987

1987 - 1987

Staining of Theileria Sporozoites in Tick Salivary Glands

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1987 - 1987

1987 - 1987

Tick Colonization and Tick Discetion

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

1987 - 1987

1987 - 1987

Theileria Tissue Culture Techniques

Akademik Birimler - Eğitim

İnci A.

Araştırma Altyapısı Bilgileri

Kasım 2009

Kasım 2009

Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi’

Uygulama Araştırma Merkezi - Müdürlük

İnci A.

Ocak 2005

Ocak 2005

ERÜ Helmintoloji Bilim Dalı

Laboratuvar - Sorumlu Yöneticilik

İnci A.

Ocak 2005

Ocak 2005

ERÜ Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalı

Laboratuvar - Sorumlu Yöneticilik

İnci A.

Ocak 1997

Ocak 1997

ERÜ Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı

Laboratuvar - Sorumlu Yöneticilik

İnci A.

Eğitim Altyapısı Bilgileri

Nisan 2018

Nisan 2018

Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı İnsektaryum

Laboratuvar

İnci A.

Haziran 1997

Haziran 1997

Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Helmintoloji-Seroloji Laboratuvarı

Laboratuvar

İnci A.

Mart 1997

Mart 1997

Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Protozooloji ve Moleküler ParazitolojiLaboratuvarı

Laboratuvar

İnci A.

Şubat 1997

Şubat 1997

Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Entomoloji Laboratuvarı

Laboratuvar

İnci A.

Tasarlanan Programlar

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji-Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans Programı

Lisans Çift Anadal - Birbirine Bağlı Tek Bir Diploma

İnci A.

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji-Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Doktora Program

Yüksek Lisans - Birbirine Bağlı Tek Bir Diploma

İnci A.

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Doktora Programı

Yüksek Lisans

İnci A.

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans Programı

Lisans Çift Anadal

İnci A.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

2019 AAFP Feline Zoonoses Guidelines

Pekmezci D., Pekmezci G. Z. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , İNCİ A.

JOURNAL OF FELINE MEDICINE AND SURGERY, cilt.22, sa.7, ss.665-666, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2020

2020

Prevalence and genotyping of bovine Cryptosporidium species in the Mediterranean and Central Anatolia Region of Turkey

Yildirim A. , Adanir R., Inci A. , Yukari B. A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , et al.

COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES, cilt.69, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Prevalence and Genotyping of Microsporidian Parasites in Dogs in Turkey: Zoonotic Concerns

Duzlu Ö. , Yildirim A. , Onder Z. , Ciloglu A. , Yetismis G. , Inci A.

Journal of Eukaryotic Microbiology, cilt.66, sa.5, ss.771-777, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

First Molecular Detection and Phylogenetic Analyses of Zoonotic Giardia intestinalis in Horses in Turkey.

Demircan K., Onder Z. , Duzlu Ö. , Yildirim A. , Okur M., Ciloglu A. , et al.

Journal of equine veterinary science, cilt.80, ss.56-60, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2018

2018

Molecular investigation and genotyping of Wolbachia endobacteria in mosquito species in Sultan Marshes region

Yetismis G. , Duzlu Ö. , Yildirim A. , Ciloglu A. , Onder Z. , Inci A.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.65, ss.229-237, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Genetic Diversity and Identification of Palearctic Black Flies in the Subgenus Wilhelmia (Diptera: Simuliidae)

Inci A. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , Ciloglu A. , Seitz G., et al.

JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, cilt.54, ss.888-894, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Tick-Borne Diseases in Turkey: A Review Based on One Health Perspective.

Inci A. , Yildirim A. , Duzlu O. , Doganay M. , Aksoy S.

PLoS neglected tropical diseases, cilt.10, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2016

2016

Rearrangement hotspots in the sex chromosome of the Palearctic black fly Simulium bergi (Diptera, Simuliidae)

Adler P. H. , Yildirim A. , Onder Z. , Tasci G. T. , Duzlu Ö. , Arslan M. O. , et al.

Comparative Cytogenetics, cilt.10, sa.2, ss.295-310, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2015

2015

A fatal case caused by massive honey bee stings

Akyildiz B., Ozsoylu S. , Ozturk M. A. , Inci A. , Duzlu Ö. , Yildirim A.

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.57, ss.611-614, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Investigation of Babesia bovis and Babesia bigemina in cattle by Real Time PCR and molecular characterization of the isolates

DÜZLÜ Ö., YILDIRIM A. , İNCİ A. , AVCIOĞLU H., BALKAYA İ.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.62, sa.1, ss.27-35, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Evaluation of serum cystatinC concentrations in dogs infected with Dirofilaria immitis

Pekmezci D., Guzel M., YILDIRIM A. , Ciftci G., Pekmezci G. Z. , Tutuncu M., et al.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.62, sa.4, ss.303-306, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Entomopathogens in control of urban pests

İNCİ A. , KILIÇ E., CANHİLAL R.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.61, sa.2, ss.155-160, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Detection and molecular characterization of a Haemoproteus lineage in a Tawny Owl (Strix aluco) in Turkey

Yildirim A. , Aysul N., Bayramli G., Inci A. , Eren H., Aypak S., et al.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.60, ss.179-183, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Vectors and Vector-Borne Diseases in Turkey

İNCİ A. , Yazar S., TUNÇBİLEK A. Ş. , CANHİLAL R. , DOĞANAY M. , Aydın L., et al.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.60, sa.4, ss.281-296, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Determination of Babesia and Theileria species in small ruminants in Central Anatolia in Turkey by Reverse Line Blotting

İNCİ A. , İÇA A., YILDIRIM A., DÜZLÜ Ö.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, sa.34, ss.205-210, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2008

2008

The Effect of Oxfendazole plus Oxyclozanide Paste and Tablet Formulations on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

GÜNEŞ V. , İNCİ A. , Uyanik F. , YILDIRIM A. , Altug N., EREN M. , et al.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.7, sa.5, ss.589-594, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2008

2008

Eimeria stiedae: Experimental infection in rabbits and the effect of treatment with toltrazuril and ivermectin

Cam Y., ATASEVER A. , Eraslan G. , Kibar M. , Atalay O., Beyaz L. , et al.

EXPERIMENTAL PARASITOLOGY, cilt.119, sa.1, ss.164-172, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

Epidemiology of tropical theileriosis in the Cappadocia region

İNCİ A. , Ica A. , YILDIRIM A. , Vatansever Z., Cakmak A., Albasan H. , et al.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.32, sa.1, ss.57-64, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2007

2007

Prevalence and risk factors associated with Fasciola hepatica in cattle from Kayseri province, Turkey

Yildirim A. , Ica A. , Duzlu Ö. , Inci A.

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.158, ss.613-617, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Detection of Theileria and Babesia species in ticks collected from cattle

Ica A. , Vatansever Z., Yildirim A. , Duzlu O. , Inci A.

VETERINARY PARASITOLOGY, cilt.148, ss.156-160, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Status of tick infestation of cattle in the Kayseri region of Turkey

Ica A. , Inci A. , vatansever Z., karaer Z.

PARASITOLOGY RESEARCH, cilt.101, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Prevalence and epidemiological aspects of Dirofilaria immitis in dogs from Kayseri Province, Turkey

Yildirim A. , Ica A. , Atalay O., Duzlu O. , Inci A.

RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE, cilt.82, sa.3, ss.358-363, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Parasitological and molecular prevalence of bovine Theileria and Babesia species in the vicinity of Kayseri

Ica A. , Inci A. , Yildirim A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.31, sa.1, ss.33-38, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Prevalance and Risk Factors Associated with Fasciola hepatica in Cattle from Kayseri Province Turkey

YILDIRIM A. , İÇA A., DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.158, ss.613-617, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2003

2003

Studies on the epidemiology of tropical theileriosis (Theileria annulata infection) in cattle in Central Anatolia, Turkey

sayın F., dinçer ş., karaer z., çakmak a., İNCİ A. , yukarı b. a. , et al.

TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, cilt.35, sa.6, ss.521-539, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2003

2003

Kayseri Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileriosis ve Kene Enfestasyonları

İNCİ A. , nalbantoğlu s., ÇAM Y. , ATASEVER A. , karaer z., çakmak a., et al.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, sa.27, ss.57-60, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2003

2003

Theilerioisis and tick infestations in sheep and goats around Kayseri

İnci A. , nalbantoğlu s., CAM Y., Atasever A. , KARAER Z., CAKMAK A. , et al.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, sa.1, ss.57-60, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2002

2002

Kayseri yöresinde sığırlarda babesiosis'in seroprevalansı

İNCİ A. , çakmak a., karaer z., dinçer ş., sayın F., İÇA A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, sa.26, ss.1345-1350, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2002

2002

A comparison of susceptibilities to infection of four species of Hyalomma ticks with Theileria annulata

sayın F., karaer z., dinçer ş., çakmak a., İNCİ A. , yukarı b. a. , et al.

VETERINARY PARASITOLOGY, sa.113, ss.115-121, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2002

2002

Seroprevalence of bovine babesiosis around Kayseri

Inci A. , Cakmak A. , Karaer Z., Dincer S. , Sayin F., Ica A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, sa.6, ss.1345-1350, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1997

1997

Tick-borne diseases in Turkey

sayın F., dinçer ş., çakmak a., İNCİ A. , yukarı b. a. , Vatanserver Z., et al.

TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, cilt.29, sa.4, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1997

1997

Status of tick infestation of sheep and goats in Turkey

sayın F., dinçer ş., karaer z., dumanlı n., çakmak a., İNCİ A. , et al.

Parassitologia, sa.39, ss.145-152, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

1997

1997

Detection of Babesia caballi (Nuttall, 1901) and Babesia equi (Laveran, 1901) in horses by microscopic examination in military farm in Gemlik

İNCİ A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.21, sa.1, ss.43-46, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Fighting against COVID-19 with One Health Concept

İnci A. , Sözdutmaz İ. , Ulu Kılıç A.

Erciyes Medical Journal, cilt.43, sa.3, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Vector-borne Zoonotic Diseases in Turkey: Rising Threats on Public Health

Düzlü Ö. , İnci A. , Yıldırım A. , Doğanay M., Özbel Y., Aksoy S.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.44, ss.168-175, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2020

2020

Experimental Toxoplasmosis in Pigeons (Columba livia)

Atasever A. , Ekebaş G. , Yaman Gram D. , Babür C., İnci A.

Asian Journal of Research in Infectious Diseases, cilt.3, sa.1, ss.16-26, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Molecular Characterization of Myiasis-Causing Moth Flies(Diptera: Psychodidae)

Önder Z. , İnci A. , Yıldırım A. , Çiloğlu A. , Düzlü Ö.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, sa.42, ss.223-228, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Genel Bakış: Eksozomlar ve Bazı Parazit Protozoon Enfeksiyonlardaki Rolleri

İnci A. , Okur M., Düzlü Ö. , Yıldırım A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, sa.2, ss.179-189, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Overview of Zoonotic Diseases in Turkey: The One Health Concept and Future Threats.

İnci A. , Doğanay M. , Özdarendeli A. , Düzlü Ö., Yıldırım A.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.42, ss.39-80, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Avanos Yöresi Sokak Köpeklerinde Dirofilaria immitis'in prevalansının Belirlenmesi

Yabaneri F., İnci A. , Yıldırım A. , Önder Z. , Çiloğlu A. , Düzlü Ö.

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.26, ss.140-146, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Experimental Toxoplasmosis in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica).

Atasever A. , BABÜR C., İnci A. , Ekebaş G., İÇA A.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.41, ss.62-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Apicomplexan Protozoonlarda Apicoplast

İnci A. , Şahingöz Demirpolat G., Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, sa.1, ss.49-59, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Beyaz Hindilerde Deneysel Toksoplazmozis

ATASEVER A. , BABÜR C., İNCİ A. , EKEBAŞ G. , İÇA A.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.43, sa.2, ss.123-131, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Experimental toxoplasmosis in white Turkeys Beyaz Hindilerde Deneysel Toksoplazmozis

ATASEVER A. , BABÜR C., İNCİ A. , EKEBAŞ G. , Iça A.

Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.43, sa.2, ss.123-131, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2016

2016

The Current Status of Ticks in Turkey: A 100-Year Period Review from 1916 to 2016.

İnci A. , Yıldırım A., Düzlü Ö.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.40, ss.152-157, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

Sığırların Arthropod Enfestasyonları ve Vektör-Borne Hastalıkları

İNCİ A.

TÜSEDAD, sa.28, ss.46-55, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Hayvanlarda parazit enfeksiyonlarında mücadele stratejileri

İNCİ A.

Tüsedad, sa.4, ss.48-55, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Caterpillar-Borne Abortions in Pregnant Mares and Camels

İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, sa.3, ss.191-196, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Three Emerging Vector-Borne Diseases in Turkey

İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, sa.2, ss.117-120, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Türkiye’de Evcil Ruminantlarda Babesiosis

Düzlü Ö. , İnci A. , Yıldırım A.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİSİ, sa.3, ss.27-34, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Sığır Theileriosis’inde Metastaz

İnci A. , Yavuz A., Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Bişkin Z.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.113-122, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Türkiye'De Hayvancılığın Geldiği Son Nokta Ve Çözüm Önerileri

İNCİ A.

Türk Ocağı Kayseri Şubesi Dergisi, ss.10-15, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

KARADENİZ BÖLGESİ NDEKİ SIĞIRLARDAN ELDE EDİLEN BABESIA BOVISSUŞLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

DÜZLÜ Ö. , İNCİ A. , YILDIRIM A.

ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, sa.20, ss.18-28, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Parazitolojide Teşhis Amaçlı Kullanılan Moleküler Biyolojik Teknikler

Bişkin Z. , Yıldırım A. , İnci A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, sa.1, ss.43-51, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Karadeniz Bölgesi ndeki Sığırlardan Elde Edilen Babesia bovis Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu

Düzlü Ö. , İnci A. , Yıldırım A.

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.20, ss.18-28, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

[Some biological features of Hyalomma marginatum in the laboratory].

Yukarı B., Nalbantoğlu S., Karaer Z., Inci A. , Eren H., Sayın F.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.35, ss.40-2, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2011

2011

[Molecular characterization of Babesia bovis msa-2c gene].

Yavuz A., Inci A. , Düzlü Ö., Bişkin Z., Yildirim A.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.35, sa.3, ss.140-4, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Kayseri'nin Felahiye Yöresinde Bulunan Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Türleri

Bişkin Z., İnci A. , Yıldırım A., İça A., Şahin İ. , Düzlü Ö.

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, sa.19, ss.133-139, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

TÜRKİYE DEKİ BİT FAUNASININ MEVCUT DURUMU

İNCİ A. , YILDIRIM A., DİK B., DÜZLÜ Ö.

Turkiye Parazitol Derg, sa.34, ss.212-220, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Kayseri Yöresinde Üç Farklı Mezbahada Kesilen Koyun ve Sığırlarda Kistik Echinococcosis'in Ekonomik Önemi

Düzlü Ö. , Yıldırım A. , Sarıözkan S. , İnci A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.7-11, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Chewing lice (Phthiraptera) species on wild birds in Cappadocia region, Turkey.

İncı A. , Dık B., Kıbar M., Yildirim A. , Düzlü Ö.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.34, ss.174-8, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2010

2010

Current knowledge of Turkey's louse fauna.

İNCİ A. , Yildirim A. , Dik B., Düzlü Ö.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.34, sa.4, ss.212-220, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

[The molecular diagnosis of Dirofilaria immitis in vector mosquitoes in Felahiye district of Kayseri].

Bişkin Z., Düzlü O., Yildirim A., Inci A.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.34, sa.3, ss.200-5, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2009

2009

Kapadokya'da Arıcılık

Sarıözkan S. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.143-155, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar

İnci A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, sa.1, ss.53-64, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Bazı protozoon enfeksiyonlarda apoptozis

İnci A. , Yıldırım A. , Yavuz A., Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.121-133, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Promotorlar ve Parazitolojide Kullanımları

İNCİ A. , yavuz a.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, sa.5, ss.35-40, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Memelilerin (Yabani) Önemli Paraziter Hastalıkları- I: Protozoon Enfeksiyonları

İnci A. , İça A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.5, ss.51-60, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Memelilerin (Yabani) Paraziter Hastalıkları- II: Artropod Enfestasyonları

İça A. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.5, ss.93-106, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Investigation of canine leishmaniosis by nested-PCR in Kayseri and vicinity Kayseri ve Civarinda Köpeklerde Leishmaniosisin Nested-PCR ile Araştirilmasi.

Iça A. , İNCİ A. , YILDIRIM A. , Atalay O., DÜZLÜ Ö.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.32, sa.3, ss.187-191, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2007

2007

Orta Kızılırmak Havzasında Karasinek (Simulium (wilhelmia) lineatum) (Diptera: Simuliidae) İstilası

Yılmaz A., İnci A. , Tunçbilek A. Ş. , Yeşilöz H., Koçak O., Şirin Ü., et al.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.91-95, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Toll-Like Reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki Rolleri

İNCİ A. , BİŞKİN Z.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, sa.4, ss.121-128, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Gebelik Döneminde Mide-Bağırsak Nematodları ile Doğal Enfekte Koyunlarda Parazit Yükünün Takibi

Yıldırım A. , İça A. , Düzlü Ö. , Yavuz A., İnci A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.73-77, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Sığırlarda Fasciola hepatica'nın Yayılışı

Yavuz A., İnci A. , Yıldırım A. , İça A. , Düzlü Ö.

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, sa.16, ss.96-102, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Kayseri Yöresinde Dışkı Muayenesine Göre Köpeklerde Bulunan Sindirim Sistemi Helmintleri ve Bunların Yaygınlığı

Yıldırım A. , İça A. , Düzlü Ö. , Yavuz A., İnci A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.4, ss.65-71, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Statistical analyses of different staining methods for viability assessment in cystic echinococcosis Kistik echinococcosis'de canlilik tayininde kullanilan çeşitli boyama yöntemlerinin istatistiksel analizi.

YILDIRIM A. , Iça A. , DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.31, sa.2, ss.105-108, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2006

2006

Seroprevalence of Neospora caninum in cattle in the region of Kayseri Kayseri yöresinde siǧirlarda Neospora caninum'un seroprevalansi.

Iça A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.30, sa.2, ss.92-94, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2002

2002

Kayseri yöresinde köpeklerde Toxoplasma gondii (Nicolle ve Manceaux, 1908) seroprevalansı.

İNCİ A. , BABÜR C., ÇAM Y. , İÇA A.

Turkiye Parasitol Derg, sa.26, ss.221-223, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Kayseri yöresinde tropikal theileriosis'e bağlı ekonomik kayıplar.

İNCİ A. , ÇAM Y. , ATASEVER A.

Turkiye Parasitol Derg, sa.26, ss.156-160, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Bursa (Gemlik)'da saptanan Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türleri.

EREN H. , İNCİ A.

Turkiye Parasitol Derg, sa.26, ss.199-200, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Kayseri Yöresinde Tropikal Theileriosis'in İstatistiksel Analizi

İnci A. , Çakmak A., İça A., Günay O.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.38-41, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Kayseri yöresinde koyun ve keçilerde babesiosis.

İNCİ A. , KARAER Z., İÇA A.

F Ü Sağ Bil Derg., sa.16, ss.79-83, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Ankara'da güvercinlerde Sabin-Feldman boya testi ile anti-Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması.

BABÜR C., GICIK Y., İNCİ A.

Turkiye Parasitol Derg, sa.22, ss.308-310, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Çankırı yöresinde koyun ve keçilerde Toxaplasma gondii seropozitifliğinin Sabin-Feldman boya testi ile saptanması.

BABÜR C., İNCİ A. , KARAER Z.

Turkiye Parasitol Derg, sa.21, ss.409-412, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Gemlik Askeri Harası atlarında anti- Toxoplasma gondii antikorlarının Sabin-Feldman boya testi ile saptanması

İNCİ A. , BABÜR C., KARAER Z.

Turkiye Parasitol Derg, sa.20, ss.417-419, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Türkiye'de Sığırlardan Trypanosoma theileri (Laveran, 1902)'nin İzolasyonu ve Kültivasyonu.

İNCİ A. , SAYIN F.

Ankara Üniv Vet Fak Derg, sa.42, ss.97-103, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Tavukçuluğu etkileyen önemli protozoer enfeksiyonlar ile ektoparazit enfestasyonları ve korunma yolları.

İNCİ A.

Türk Vet Hek Derg., sa.6, ss.43-47, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Laboratuvar farelerinde (Mus Musculus var.Albinos) Ornithonyssus (Bdellonyssus, Liponyssus) bacoti (Hirst, 1913) olgusu.

İNCİ A. , BABÜR C.

Türk Hij Der Biyol Derg., sa.50, ss.163-171, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1992

1992

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sığırlarda babesiosis'in seroinsidensi üzerine araştırmalar.

İNCİ A.

Ankara Üniv Vet Fak Derg, sa.39, ss.153-167, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1988

1988

Efficacy of long-acting oxytetracyline on bovine anaplasmosis.

ÖZLEM M., KARAER Z., TURGUT K., EREN H. , IRMAK K., İNCİ A.

Ankara Üniv Vet Fak Derg, sa.35, ss.1-5, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

First report and molecular characterization of Dientamoeba fragilis in budgerigars in Turkey with zoonotic concern

Yetişmiş G. , Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Çiloğlu A. , Önder Z. , Ercan N., et al.

9th Conference of the Scandinavian - Baltic Society for Parasitology, Vilniaus, Litvanya, 21 - 23 Nisan 2021, ss.64-65

2019

2019

Vektörlerle Bulaşan Su Kaynaklı Hastalıklar ve Yönetimi

İnci A.

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019

2019

2019

Hyalomma marginatum (Acari: Ixodidae)’un Mitokondriyal Genom Karakterizasyonu

Çiloğlu A. , İnci A.

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.330

2018

2018

Molecular investigation and characterization of avian haemosporidian parasites from the poultry red mite populations (Dermanyssus gallinae)

Ciloglu A. , Inci A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , Yildirim A.

4th International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Beijing, Çin, 1 - 05 Kasım 2018, ss.48

2018

2018

Molecular Identification and Phylogenetic Characterization of Zoonotic Trematodes in Freshwater Fishes caught from the Central Anatolia Region of Turkey

Simsek E. , Yildirim A. , Yilmaz E. , Inci A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , et al.

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.50

2018

2018

Phylogenetic characterization of ixodid ticks infesting different hosts from Kayseri region of Turkey

Duzlu Ö. , Yildirim A. , Onder Z. , Ciloglu A. , İbis O. , Yetismis G. , et al.

XV International Congress of Acarology, Antalya, Türkiye, 2 - 08 Eylül 2018, ss.58

2018

2018

Molecular Characterization and Phylogenetic Analyses of Culicoides pulicaris Complex Species

Yildirim A. , Dik B., Sahin Ö. F. , Duzlu Ö. , Onder Z. , Ciloglu A. , et al.

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.647

2018

2018

Molecular Characterization of Moth Flies (Diptera: Psychodidae); A Causative Agent ofMyiasis

Onder Z. , Sahin Ö. F. , Duzlu Ö. , Yildirim A. , Ciloglu A. , Inci A.

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.819

2018

2018

Türkiye'de Arı Yetiştiriciliğinin Önemi

İNCİ A.

1. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

2018

2018

Investigation of Eimeria species in chickens in Samsun region byReal Time PCR

Aslan Ç., Yildirim A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , Ciloglu A. , Sahingoz Demirpolat G., et al.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Niğde, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.41-44

2018

2018

Molecular Investigation of Atoxoplasma Spp. in Free-RangeChickens Along with Some Findings on Migrating Avian Speciesfrom Sultan Marshes in Turkey

Okur M., Yildirim A. , Duzlu Ö. , Ciloglu A. , Onder Z. , Gursoy Ergen A., et al.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Niğde, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.57-60

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde yayılış gösteren bazı Simuliumtürlerinin in silico PCR-RFLP analizleriyle identifikasyonu

Önder Z. , İnci A. , Arslan M. Ö. , Yıldırım A., Sarı B., Düzlü Ö., et al.

20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 Eylül - 29 Aralık 2017

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde Simulium türlerinin molekülerkarakterizasyonu

Önder Z., İnci A. , Arslan M. Ö. , Yıldırım A. , Sarı B., Düzlü Ö., et al.

20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 Eylül - 29 Aralık 2017

2017

2017

First report of Enterocytozoon bieneusi and Encephalitozoon intestinalis in domestic cats in Turkey

Pekmezci D., Pekmezci G. Z. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Inci A.

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017

2017

2017

Sultan Sazlığı ekosisteminde kanatlı haemosporidianların konak parazit ilişkisi

Çiloğlu A., Yıldırım A., Gürsoy Ergen A., Dik B., Düzlü Ö. , Önder Z. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.321-322

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde Simulium türlerinin moleküler karakterizasyonu

Önder Z. , İnci A. , Arslan M. Ö. , Yıldırım A., Sarı B., Düzlü Ö. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.357-358

2017

2017

Sultan Sazlığı ekosisteminde kanatlı haemosporidianların konak- parazit ilişkisi

ÇİLOĞLU A. , YILDIRIM A., GÜRSOY A., DİK B., DÜZLÜ Ö. , ÖNDER Z. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25 - 29 Eylül 2017

2017

2017

Simuliidlerle Mücadele ve Kontrol

İNCİ A.

20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Parazitoloji Kongresi, 25 - 29 Eylül 2017

2017

2017

Sultan Sazlığı ekosisteminde kanatlı haemosporidianların konak parazit ilişkisi

Çiloğlu A. , Yıldırım A. , Gürsoy Ergen A., Dik B., Düzlü Ö., Önder Z., et al.

20. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017

2017

2017

İç Anadolu Bölgesi’ndeki Sığırlarda Ostertagia ostertagi ve Haemonchus türlerinin moleküler karakterizasyonu

Düzlü Ö. , Yıldırım A., İnci A. , Önder Z., Çiloğlu A.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.379-380

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde yayılış gösteren bazı Simulium türlerinin in silico PCR-RFLP analizleriyle identifikasyonu

Önder Z. , İnci A. , Arslan M. Ö. , Yıldırım A., Sarı B., Düzlü Ö. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.419-420

2017

2017

Aydın yöresindeki yabani kuşlarda kanatlı haemosporidian parazitlerin moleküler prevalansı

ŞİMŞEK E. , ÇİLOĞLU A. , GÜLER A. G. , YILDIRIM A. , AYSUL N., İNCİ A.

ULUSLARARASI KATILIMLI 20. ULUSAL PARAZITOLOJI KONGRESI, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.323-324

2017

2017

İç Anadolu Bölgesi’ndeki sığırlarda Ostertagia ostertagi ve Haemonchus türlerinin moleküler karakterizasyonu

Düzlü Ö., Yıldırım A. , İnci A. , Önder Z. , Çiloğlu A.

20. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017

2017

2017

Simuliidlerle Mu¨cadele ve Kontrol

İNCİ A.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.44-46

2017

2017

Aydın yöresindeki yabani kuşlarda kanatlı haemosporidian parazitlerin moleku¨ler prevalansı

ŞİMŞEK E. , ÇİLOĞLU A. , GÜLER A. G. , YILDIRIM A. , Aysul N., İNCİ A.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2017, ss.323-324

2015

2015

Sığırlarda Eimeria Türlerinin 18S rRNA, ITS-1 ve mt-COI Gen Bölgelerine Göre Filogenetik Karakterizasyonu

Yıldırım A. , Düzlü Ö. , İnci A. , Çiloğlu A. , Önder Z. , Arslan M. Ö.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.75-76

2015

2015

Kayseri Yöresinde Koyunlarda Haemonchus contortus'un Moleküler Prevalansı, Karakterizasyonu ve Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması

Önder Z. , Yıldırım A. , İnci A. , Düzlü Ö. , Çiloğlu A.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.73

2015

2015

Babesia bigemina Kayseri/Türkiye Suşlarının Apical Membrane Antigen-1 (AMA-1) Proteininin Moleküler Karakterizasyonu ve Ekspresyonu

Çiloğlu A. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Önder Z.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.97

2015

2015

Simuliidlerin Pest ve Vektörlük Problemlerinin Ortaya Çıkmasında Çevresel Değişikliklerin Rolü

İNCİ A.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.18-22

2015

2015

Sultan Sazlığı Ekosisteminde Passerin Kuşlarda Kanatlı Haemosporidialarının Moleküler Prevalansı

İnci A. , Dik B., Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Gürsoy Ergen A., Çiloğlu A. , et al.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.90-91

2014

2014

Economic Losses Associated With Black Flies in Turkey

Gray E. W. , Adler P. H. , Sariozkan S. , Inci A. , Yildirim A. , Duzlu Ö.

North American Black Fly Association, 12th Annual Meeting, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 22 Şubat - 23 Nisan 2014, ss.2

2013

2013

Molecular Characterization of Cryptosporidium Isolates from Calves with Diarrhea in Konya Province

Yildirim A. , Sevinc F., Inci A. , Derinbay Ekici O., Duzlu Ö. , Isik N., et al.

2. International Meeting on Apicomplexan Parasites in Farm Animals, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.75

2013

2013

Genel Bilgi: Atların Vektör Kaynaklı Hastalıkları

İNCİ A.

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2013, ss.41-44

2013

2013

Bloodmeal Identification and Detection of aLeucocytozoon lineage from blackflies (Diptera:Simuliidae) collected from Kizilirmak River in Nevsehirprovince of Turkey

Inci A. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Adler P. H. , Onder Z. , Ciloglu A. , et al.

International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Vilnius, Litvanya, 1 - 04 Ağustos 2013, ss.129

2013

2013

Molecular detection and characterization of aHaemoproteus lineage in a Tawny Owl (Strix aluco) inTurkey

Yildirim A. , Aysul N., Bayramli G., Inci A. , Eren H., Aypak S., et al.

International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Vilnius, Litvanya, 1 - 04 Ağustos 2013, ss.104

2013

2013

Bir Köpekte Dirofilaria immitis Enfeksiyonu ve Bu Köpekten Elde Edilen D. immitis ve Taenia hydatigena İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

Onmaz A. C. , İnci A. , Yıldırım A. , Atasever A. , Düzlü Ö. , Önder Z. , et al.

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.88-89

2013

2013

Kedi Ve Köpeklerin Vektör-Borne Hastalıkları

İNCİ A.

Uluslararası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.57-58

2013

2013

Kayseri Yöresindeki Bir Koyun Sürüsünde Coenurus cerebralis Enfeksiyonu ve Taenia multiceps Metacestod İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

Yıldırım A. , İnci A. , Atasever A. , Onmaz A. C. , Düzlü Ö. , Çiloğlu A. , et al.

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.85-86

2012

2012

Molecular Prevalance of Babesiosis and Theileriosis in Cattle in Turkey

Inci A. , Duzlu Ö. , Yildirim A.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.95-96

2012

2012

An Economic Perspective On Simulium Infestation In Cappadocia Region Of Turkey

SARIÖZKAN S. , İNCİ A.

1ST NATIONAL VECTORS AND VECTOR-BORNE DISEASES SYMPOSIUM (WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION), Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.86-87

2012

2012

The Investigation of Babesia bovis and Babesia bigemina by Real Time PCR in Cattle in Erzurum Province of Eastern Part of Turkey

Duzlu Ö. , Yildirim A. , Inci A. , Avcioglu H., Balkaya İ., Onder Z.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.119-121

2012

2012

Detection and Molecular Characterization of a Haemoproteus Lineage in an Owl in Turkey

Yildirim A. , Aysul N., Bayramli G., Inci A. , Eren H., Aypak S., et al.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.88-90

2012

2012

Chromosomal insights into the pest status of the subgenus Wilhelmia in Turkey.

Adler P. H. , Inci A. , Yildirim A. , Seitz G., Duzlu Ö.

5th International Simuliid Symposium, Bratislava, Slovakya, 1 - 04 Eylül 2012, ss.9

2012

2012

The investigation of canine blood protozoon infections by Taqman Real time PCR in Kayseri province of central Turkey

Inci A. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Ciloglu A. , Onder Z.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.102-104

2012

2012

A fatal case caused by massive honey bee stings

Akyildiz B. , Ozsoylu S. , Ozturk M. , Inci A. , Duzlu Ö. , Yildirim A.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.108-109

2012

2012

Potential of the trichomycete fungus Harpella melusinsae to inhabit the midgut of mosquito hosts.

Beard C. E. , İNCİ A.

Mycological Society of America, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Temmuz 2012, ss.9

2012

2012

Why do trichomycetes prefer black fly midguts to mosquito midguts?

beard c. e. , İNCİ A. , adler p.

The Tenth Annual Meeting of the North American Black Fly Association (NABFA), Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2012

2010

2010

Kayseri/İncesu ekonomisinde hayvancılığın yeri ve önemi

Sarıözkan S. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.5-7

2010

2010

Molecular survey of canine heartworm, Dirofilaria immitis by direct PCR in mosquitoes (Diptera: Culicidae) captured from Kayseri Province of Turkey

Yildirim A. , Inci A. , Ica A. , Duzlu Ö. , Sahin I., Biskin Z.

The Fourth Asean Congress of Tropical Medicine and Parasitology, Singapore, Singapur, 1 - 04 Haziran 2010, ss.13-68

2010

2010

Investigation of Babesia and Theileria species in goats by reverse line blotting and microscopic examination around Kahramanmaras Province, Turkey.

Duzlu Ö. , Yildirim A. , Inci A. , Ica A. , Kocabeyoglu E.

The Fourth Asean Congress of Tropical Medicine and Parasitology, Singapore, Singapur, 1 - 04 Haziran 2010, ss.24-73

2010

2010

Chewing Lice (Phthiraptera) Species on Wild Birds in the Cappadocia Region

Inci A. , Dik B., Kibar M. , Yildirim A. , Duzlu Ö.

Fourth International Conference on Phthiraptera, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.43

2010

2010

Current knowledge of Turkey louse fauna

Inci A. , Yildirim A. , Dik B., Duzlu Ö.

Fourth International Conference on Phthiraptera, Urgup-Cappadocia, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.54

2009

2009

Türkiye'de Sığırlarda Babesia ve Theileria Türlerinin Moleküler Prevalansı

İça A. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Aktaş M., Bişkin Z.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.215

2009

2009

Kayseri Yöresinde Canine Echinococcosis'in Prevalansı

Yıldırım A. , İça A. , Düzlü Ö. , İnci A.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.250

2009

2009

Köpeklerin Vektörlerle Bulaşan Hastalıkları (Canine Vector Borne Disease, CVBD)

İNCİ A.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.115

2008

2008

The Effect of Oxfendazole+Oxyclozanid Treatment on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

GÜNEŞ V. , İNCİ A. , UYANIK F., YILDIRIM A. , ALTUĞ N., EREN M., et al.

XXV Jubilee World Buiatrics Congress, Macaristan, 1 - 04 Temmuz 2008, ss.123-124

2008

2008

The Effect Of Oxfendazole + Oxyclozanide in Different Formulations on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

GÜNEŞ V. , İNCİ A. , UYANIK F., YILDIRIM A., ALTUĞ N., EREN M. , et al.

XXV. Jubilee World Buiatrics Congress, Budapest, Hungary, Macaristan, 1 - 04 Temmuz 2008, ss.0-763

2007

2007

Bıldırcınlarda Deneysel Toxoplasmosis

ATASEVER A. , BABÜR C., yazar S., İÇA A. , İNCİ A.

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.136-137

2007

2007

Orta Anadolu Bölgesinde Sığır Babesiosisi

İNCİ A.

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.77-78

2007

2007

Hindilerde Deneysel Toxoplasmosis

ATASEVER A. , BABÜR C., yazar S., İÇA A. , İNCİ A.

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.137-138

2007

2007

Orta Kızılırmak Havzasında Karasinek (Diptera: Simuliidae) İstilası

Yılmaz A., İnci A. , Tunçbilek A. Ş. , Yeşilöz H., İça A. , Yıldırım A. , et al.

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.155-156

2007

2007

Investigation of ovine blood protozoa by Reverse Line Blotting in the Kayseri region

Ica A. , Vatansever Z. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Inci A.

Second Babesia World Summit, Palermo, İtalya, 1 - 04 Mayıs 2007, ss.17-23

2007

2007

Paraziter Enfeksiyonlarda Mücadele Stratejileri.

İNCİ A.

III. Verim Hastalıkları Meslek İçi Eğitim Semineri, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2007

2006

2006

Kayseri Yöresi Köpeklerinde Echinococcosisin Koproantijenden Elisa Tekniği İle Araştırılması

Yıldırım A. , İça A., İnci A. , Düzlü Ö. , Atalay A.

3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006, ss.54

2006

2006

Status Of Tick Infestation Of Cattle In Kayseri Region

İÇA A., İNCİ A. , vatansever z., KARAER Z.

Scientific Programme Of The Asian Component Of The Icttd-3 Meeting, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2006, ss.167-169

2005

2005

Bovine Babesiosis in Turkey

İÇA A. , VATANSEVER Z. , İNCİ A.

Babesia World Summit, Arjantin, 1 - 04 Kasım 2005

2005

2005

Kapadokya Yöresinde Tropikal Theileriosis'e Bağlı Ekonomik Kayıplar

İNCİ A. , İÇA A. , YILDIRIM A.

14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2005

1999

1999

Kayseri yöresinde koyun ve keçilerde theileriosis

İNCİ A. , KARAER Z., ÇAKMAK A., ATASEVER A. , DİNÇER Ş. , SAYIN F., et al.

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1999, ss.163-164

1999

1999

Kayseri yöresinde tropikal theileriosis'in epidemiyolojisi.

İNCİ A. , ÇAKMAK A., KARAER Z., ATASEVER A. , DİNÇER Ş. , SAYIN F., et al.

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1999, ss.161-162

1999

1999

Kayseri yöresinde yırtıcı kuşlarda Toxoplasma gondii seropozitifliği

İNCİ A. , BABÜR C., İÇA A. , KUZAN Ş.

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1999, ss.183

1999

1999

Kayseri yöresinde köpeklerde Toxoplasma gondii seropozitifliği

BABÜR C., İNCİ A. , ÇAM Y. , KUZAN Ş., İÇA A.

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1999, ss.200

1997

1997

Sahada kenelerde doğal Theileria annulata enfeksiyonları üzerine araştırmalar

SAYIN F., DİNÇER Ş. , KARAER Z., DUMANLI N., ÇAKMAK A., ANGIN M., et al.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1997, ss.104

1997

1997

Aşılama sonrası tropikal theileriosis'in epidemiyolojisi üzerinde çalışmalar

SAYIN F., DİNÇER Ş. , KARAER Z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1997, ss.110

1997

1997

Değişik Hyalomma türlerinde Theileria annulata ile deneysel enfeksiyon çalışmaları.

SAYIN F., DİNÇER Ş. , KARAER Z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1997, ss.107

1997

1997

Türkiye'de tropikal theileriosis'in epidemiyolojisi.

KARAER Z., ÇAKMAK A., YUKARI B., İNCİ A. , EREN H. , NALBANTOĞLU S.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1997, ss.21

1997

1997

Aşılanmamış bölgelerde tropikal thelieriosis'in epidemiyolojisi üzerinde çalışmalar

SAYIN F., DİNÇER Ş. , KARAER Z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1997, ss.111

1995

1995

Studies On Seroprevalence Of Babesia Infection Of Cattle In Turkey

sayın f., dinçer ş., karaer z., çakmak A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

Regional workshop on epidemiology, diagnosis and control of economically important parasites of livestock in the near east region, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1995, ss.505-516

1994

1994

Epidemiology Of Tropical Theileriosis In Turkey

sayın F., DİNÇER Ş. , dumanlı n., karaer z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , et al.

European Union Third Coordination Meeting on Tropical Theileriosis, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1994, ss.1-2

1994

1994

Epidemiological Studies On Tropical Theileriosis In Turkey

sayın f., DİNÇER Ş. , karaer z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

European Union Third Coordination Meeting on Tropical Theileriosis, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1994

1994

1994

Seroprevalence Of Babesia Infection In Cattle In Turkey

sayın f., DİNÇER Ş. , karaer z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

Eighth International Congress of parasitology, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1994

1994

1994

Field Study Using Attenuated Vaccine Cells In The Protection Of Cattle Against Tropical Theileriosis In Turkey

sayın f., DİNÇER Ş. , karaer z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , yukarı b. a. , et al.

European Union Third Coordination Meeting on Tropical Theileriosis, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1994

1992

1992

Epidemiological Study On Tropical Theileriosis Around Ankara

SAYIN F., DİNÇER Ş. , KARAER Z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

150. Years of Veterinary Education Proceedings, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1992, ss.263-278

1991

1991

Epidemiological study on tropical theileriosis around Ankara. Singh DK, Varshney BC. eds. Orientation and Coordination of Research on Tropical Theileriosis.

sayın f., dinçer ş., karaer z., çakmak a., İNCİ A. , yukarı b. a. , et al.

second international workshop sponsored by Europen Communities Science and Technology for Development Programme. Subprogramme. Tropical Agriculture, Hindistan, 1 - 04 Mart 1991, ss.51-54

1989

1989

İzoenzim elektroforezi ile Theileria annulata parazitlerinin suş tespiti

sayın f., dinçer ş., karaer z., çakmak a., İNCİ A. , yukarı b. a. , et al.

6.Ulusal Parazitoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1989, ss.38-39

1989

1989

Ankara yöresi sığırlarında kan parazitlerinin sero-insidensi üzerine araştırmalar.

sayın f., friedhoff k. t. , dinçer ş., karaer z., çakmak a., İNCİ A. , et al.

6.Ulusal Parazitoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1989, ss.53

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023)

İnci A.

Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2019

2017

2017

Karasinekler (Black Flies) (Diptera: Simuliidae) Vektörlükleri ve Mücadelesi

Düzlü Ö. , Yıldırım A. , İnci A.

Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y., Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.211-233, 2017

2016

2016

Kenelerin Medikal ve Veteriner Önemleri

İNCİ A.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2016

2016

2016

Kenelerin Medikal ve Veteriner Önemleri

İnci A. , Düzlü Ö. , Yıldırım A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Kayseri, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları

İNCİ A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.43-345, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Giriş

İNCİ A. , albasan h.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.47-50, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Simuliid Enfestasyonu

Düzlü Ö. , İnci A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.309-317, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Cryptosporidiosis

İNCİ A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, ss.136-144, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Babesiosis

DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, ss.82-101, 2016

2016

2016

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-İstiridyelerde Görülen İhbarı Mecburi Hastalıklar-Bonamiosis

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, ss.1439-1441, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Giriş

İNCİ A. , ALBASAN H.

teriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A,, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, ss.47-50, 2016

2016

2016

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-İstiridyelerde Görülen İhbarı Mecburi Hastalıklar-Bonamiosis

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, ss.1439-1441, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Simuliid Enfestasyonu

DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, ss.309-317, 2016

2016

2016

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-İstiridyelerde Görülen İhbarı Mecburi Hastalıklar-Marteiliosis

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A,, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, ss.1442-1443, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Anaplasmosis

DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, ss.114-121, 2016

2016

2016

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-Sinir Sisteminde Görülen Protozoon ve Trematod Hastalıkları

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, ss.1399-1402, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Tabanid Enfestasyonu

DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, ürkiye Parazitoloji Derneği, ss.305-308, 2016

2016

2016

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-Sinir Sisteminde Görülen Protozoon ve Trematod Hastalıkları

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, ss.1399-1402, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Parafilariasis

YILDIRIM A., İNCİ A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, ss.275-278, 2016

2015

2015

Phthiraptera (Bitler)

İNCİ A. , DÜZLÜ Ö., YILDIRIM A.

Arthropodoloji, Karaer KZ, Dumanlı N, Editör, Medisan Yayıncılık, Ankara, ss.137-158, 2015

2015

2015

Babesiidae

İNCİ A. , DÜZLÜ Ö., İÇA A.

Veteriner Protozooloji, Dumanlı N, Karaer KZ, Editör, Medisan Yayıncılık, Ankara, ss.193-218, 2015

2015

2015

Phthiraptera (Bitler)

İNCİ A. , DÜZLÜ Ö., YILDIRIM A.

Arthropodoloji, Karaer Z, Dumanlı N, Editör, Medisan Yayıncılık, ss.137-158, 2015

2013

2013

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-Sinir Sisteminde Görülen Protozoon ve Trematod Hastalıkları

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.1405-1408, 2013

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Babesiosis

Düzlü Ö. , İnci A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.82-101, 2013

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Cryptosporidiosis

İNCİ A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.135-142, 2013

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Genel Bilgi

İNCİ A. , albasan h.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.47-49, 2013

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Parafilariasis

YILDIRIM A. , İNCİ A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.276-279, 2013

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Tabanid Enfestasyonu

Düzlü Ö. , İnci A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.306-311, 2013

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Anaplasmosis

Düzlü Ö. , İnci A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.114-121, 2013

2013

2013

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-İstiridyelerde Görülen İhbarı Mecburi Hastalıklar-Marteiliosis

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.1448-1449, 2013

2013

2013

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-Sinir Sisteminde Görülen Protozoon Ve Trematod Hastalıkları

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.1405-1408, 2013

2013

2013

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-İstiridyelerde Görülen İhbarı Mecburi Hastalıklar-Bonamiosis

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editör, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, ss.1445-1447, 2013

2010

2010

Babesiidae

İnci A. , Düzlü Ö. , İça A.

Veteriner Protozooloji, Karaer Z, Dumanlı N, Editör, Medisan Yayınevi, Ankara, ss.183-206, 2010

2001

2001

Evcil Kanatlıların Protozoon Enfeksiyonları ve Artropod Enfestasyonları.

İNCİ A.

E.Ü.Veteriner Fakültesi Yayınları, Kayseri, 2001

Bilirkişi Raporları

2020

2020

Etik inceleme Bilirkişi Raporu

İnci A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, ss.3, Afyonkarahisar, 2020

2016

2016

Bünyan İlçesi İğdecik Mahallesinde Arı Ölümleri

İNCİ A.

8. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.4, Kayseri, 2016

2008

2008

"Yataklardan tahta Kurusu çıktı"

İNCİ A.

İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi, ss.9, İstanbul, 2008

2006

2006

Proteinli ve sade arı kekleri numune içerikleri hakkında

İnci A.

T.C. Tarım Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü, ss.2, Kayseri, 2006

Desteklenen Projeler

2013 - 2013

2013 - 2013

International Symposium on Francisella Tularensis and Tularemia

Desteklenmiş Diğer Projeler

İNCİ A.

2006 - 2006

2006 - 2006

SIĞIRLARDA FASCİOLA HEPATİCA NIN SEROPERVALANSI.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

İNCİ A. (Yürütücü) , YAVUZ A.

1998 - 2000

1998 - 2000

Kayseri Yöresinde Sığırlarda Tropical Theileriosis'in Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

İNCİ A. (Yürütücü) , YILDIRIM A.

1992 - 1994

1992 - 1994

Mechanisms of Pathogenesis and Immunity In Tropical Theileriosis

AB Destekli Diğer Projeler

İNCİ A.

1989 - 1991

1989 - 1991

Studies on tropical theileriosis in Turkey

AB Destekli Diğer Projeler

İNCİ A.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Editör

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Parassitologia

Danışma Kurul Üyesi

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2015 - 2015

2015 - 2015

Turkish Journal of Zoology

Yardımcı Editör

2004 - 2005

2004 - 2005

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu Dekan Üye

Asli Üye

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı

Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

.

Üye

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Society for Tropical Veterinary Medicine (STVM

Üye

1987 - Devam Ediyor

1987 - Devam Ediyor

Türkiye Parazitoloji Derneği

Üye

2011 - 2015

2011 - 2015

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu

Eşbaşkan

2006 - 2008

2006 - 2008

Türkiye Kene ve Kene ile Bulaşan Hastalıklar Milli Komitesi

Başkan

1999 - 2002

1999 - 2002

ERÜ Veteriner Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Komisyon Başkanlığı

Başkan

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2021

Mayıs 2021

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2021

Mayıs 2021

VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2021

Mayıs 2021

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2021

Mayıs 2021

VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2021

Mayıs 2021

Biochemistry and Biotechnology Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2021

Mart 2021

CAB Reviews

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2021

Mart 2021

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2021

Mart 2021

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2021

Şubat 2021

Biosafety And Health

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2021

Ocak 2021

Biosafety and Health

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2021

Ocak 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi, Türkiye

Kasım 2020

Kasım 2020

PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje

Tunus

Ağustos 2020

Ağustos 2020

jOURNAL OF CHILD SCIENCE

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

International Journal of Ecology and Ecosolution

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

NUTRITION & FOOD SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2020

Ocak 2020

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

BMC INFECTIOUS DISEASES

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

HELIYON

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

F1000Research

Diğer Dergiler

Nisan 2019

Nisan 2019

International Journal of Veterinary Science and Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

Veterinary Medicine International

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Turkish Journal of Veterinary Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Mart 2017

Mart 2017

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2016

Temmuz 2016

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Kars Kafkas Veteriner fakültesi

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Türkiye parazitoloji Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Veterinary Parasitology

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Foodborne Pathogens and Disease

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2014

Ağustos 2014

Veterinary Parasitology

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

Ankara Universitesi veteriner Fakültesi Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2014

Mart 2014

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2013

Aralık 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Kasım 2013

Kasım 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Kasım 2013

Kasım 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Kasım 2013

Kasım 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Kasım 2013

Kasım 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2013

Ekim 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2013

Ekim 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2013

Ekim 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2013

Ekim 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2013

Ekim 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Eylül 2013

Eylül 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Eylül 2013

Eylül 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Eylül 2013

Eylül 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Eylül 2013

Eylül 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Eylül 2013

Eylül 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Pendik Veteriner araştırma Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Türkiye Parazitoloji Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Mart 2013

Mart 2013

Veterinary Parasitology

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2013

Şubat 2013

PARASITOLOGY INTERNATIONAL

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Şubat 2012

Şubat 2012

Başlatılacak Araştırma Projesi

Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Pakistan Entomologist Journal

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2010

Temmuz 2010

TÜBİTAK Projesi

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB), Türkiye

Nisan 2010

Nisan 2010

Veterinary Parasitology

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2010

Ocak 2010

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2009

Kasım 2009

TÜBİTAK Projesi

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı, TÜBİTAK, Türkiye

Ocak 2009

Ocak 2009

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2007

Şubat 2007

Pakistan Entomologist Journal

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2007

Ocak 2007

Anakara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Turkish Journal of Veterinary Animal Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Diğer

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Esasları Komisyonu

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, Türkiye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Disease Control Tools (DISCONTOOLS)

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, Türkiye

2010 - 2010

2010 - 2010

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Şubat 2017

Şubat 2017

Workshop: Introduction to Molecular Phylogenetics

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A. , ÖNDER Z.
Türkiye

Eylül 2016

Eylül 2016

3rd International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Türkiye

Nisan 2015

Nisan 2015

Impact of Environmental Changes on Population Dynamics of Insect Pests and Vector-Borne Diseases

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Türkiye

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Çevremizdeki Yakın Tehlike: Echinococcosis

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A. , ÖNDER Z.
Türkiye

Mart 2014

Mart 2014

21. Yüzyılda Vektör Kontrolü | PANEL : Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Türkiye

Ekim 2013

Ekim 2013

New Strategies In Vector Control

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Çevre, Kene ve Biz

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Türkiye

Eylül 2012

Eylül 2012

1st National Vectors and Vector Borne Diseases Symposium (VBDS’ 12)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Türkiye

Ekim 2010

Ekim 2010

Disease and Product analysis Disease Theileria (Tropical Theileriosis)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Brussels, Belçika

Temmuz 2010

Temmuz 2010

Türkiye İsrail 1. Arıcılık Toplantısı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Antalya, Türkiye

Haziran 2010

Haziran 2010

Fourth International Conference on Phthiraptera

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Türkiye

Mayıs 2010

Mayıs 2010

I. Ulusal İncesu Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Kayseri, Türkiye

Kasım 2009

Kasım 2009

16. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Adana, Türkiye

Kasım 2007

Kasım 2007

15. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Türkiye

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Second Babesia World Summit

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Palermo, İtalya

Aralık 2005

Aralık 2005

Babesia World Summit

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Buenos Aires, Arjantin

Eylül 2005

Eylül 2005

14. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
İzmir, Türkiye

Eylül 2001

Eylül 2001

12. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İnci A.
Elazığ, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2014 - 2014

2014 - 2014

Diğer Değişim Programı

Mesleki Eğitim/Kurs

University of Maryland / University College, İtalya

2012 - 2012

2012 - 2012

Yetkinlik ve Niteliklerin Artırılması

Mesleki Eğitim/Kurs

Michlala, Jerusalem College, İsrail

2012 - 2012

2012 - 2012

Yetkinlik ve Niteliklerin Artırılması

Seminer

Universiteit Gent, Belçika

2011 - 2012

2011 - 2012

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Eğitim Alma

Clemson University, Amerika Birleşik Devletleri

2009 - 2009

2009 - 2009

Yetkinlik ve Niteliklerin Artırılması

Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma

Universidad Argentina de la Empresa, Arjantin

2009 - 2009

2009 - 2009

Yetkinlik ve Niteliklerin Artırılması

Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma

Michlala, Jerusalem College, İsrail

2007 - 2008

2007 - 2008

Diğer

Diğer

Accademia di Belle Arti di Milano, İtalya

2007 - 2007

2007 - 2007

Yetkinlik ve Niteliklerin Artırılması

Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma

Akademie der Bildenden Künste München, Almanya

2005 - 2005

2005 - 2005

Diğer

Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma

Universidad de Buenos Aires, Arjantin

1987 - 1988

1987 - 1988

Diğer Değişim Programı

Doktora Sonrası Araştırma

Edinburgh University, İskoçya

Ödüller

Eylül 2017

Eylül 2017

Poster İkincilik Ödülü Kuzey Doğu Anadolu yöresinde yayılış gösteren bazı Simulium türlerinin in silico PCR-RFLP analizleriyle identifikasyonu

Türkiye Parazitoloji Derneği

Haziran 2016

Haziran 2016

Awarded Recognized Reviewer Status

Veterinary Parasitology

Eylül 2013

Eylül 2013

Poster sunumu birincilik ödülü-Bir Oğlakta Dictyocaulus filaria Enfeksiyonu ve Elde Edilen Parazite Ait İzolatların Ribosomal Internal Transcript Spacer-2 Gen Bölgesi Yönünden Karakterizasyonu

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Eylül 2013

Eylül 2013

Proje Teşvik Ödülü

Erciyes Üniversitesi Vakfı Bilimsel Çalışmaları Teşvik Programı

Eylül 2011

Eylül 2011

Poster sunumu üçüncülük ödülü-Kayseri Parklarındaki Oyun Alanlarının Askarit Türleri ile Kontaminasyonunun Parazitolojik ve Moleküler Araştırılması

17. Ulusal Parazitoloji KongresiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2019

2019

3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2019

2019

21. Parazitoloji Kongresi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2019

2019

21. Parazitoloji Kongresi

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2018

2018

1. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2017

2017

20. Parazitoloji Kongresi

Oturum Başkanı

Eskişehir-Türkiye

2017

2017

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2015

2015

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2015

2015

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu

Oturum Başkanı

Erzurum-Türkiye