Prof.

ABDULLAH İNCİ


Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Parazitoloji

Education Information

1986 - 1991

1986 - 1991

Doctorate

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Parazitoloji, Turkey

1980 - 1985

1980 - 1985

Postgraduate

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

1991

1991

Doctorate

Ankara'nın Çubuk İlçesinde Sığırlarda Babesiosis'in Seroinsidensi Üzerine Araştırmalar

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Parazitoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Introduction to Molecular Phylogenetics

Other

Vectors and Vector-Borne Diseases Implementation and Research Center

2012

2012

Kurs

Education Management and Planning

DEXEL, KAMADA, Weizmann Institute of Science and Hebrew University/Israel

2011

2011

Kurs

Education Management and Planning

South Caroline Governmental Vector Laboratory/ Columbia

2011

2011

Bilimsel gezi

Education Management and Planning

CDC, Atlanta/USA

2011

2011

Kurs, BTi Application,

Education Management and Planning

Helen Georgia, USA

2011

2011

Certificate

Health&Medicine

Clemson University /SC/USA

2011

2011

Bilimsel gezi

Education Management and Planning

Riverbend Research Laboratories, University of Georgia/Athens/GA/USA

2011

2011

Kurs, Chromosome Studies on Simulid Larve

Education Management and Planning

Clemson University, SC, USA

2011

2011

Kurs, Biotechnology Cours

Education Management and Planning

Clemson University, SC, USA

2011

2011

Kurs, Scientific tour for Simulid insectorium

Education Management and Planning

University of Georgia Laboratories/Athens/GA/USA

2011

2011

Kurs, Simuliidae Natural Enemies

Education Management and Planning

Clemson University, SC/USA

2011

2011

Bilimsel gezi

Education Management and Planning

Richland County Vector Control, Colombia/USA

2010

2010

Chairman of the scentific Comittee

Health&Medicine

4th International Simuliidae Symposium

2010

2010

Chairman of the Scientific Committee

Health&Medicine

Fourth International Conference On Phthiraptera

2010

2010

Düzenleme komitesi

Health&Medicine

IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

2010

2010

Türkiye- İsrail 1. Arıcılık Konferansı

Health&Medicine

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve geliştirme Genel Müdürlüğü

2008

2008

Sertifika

Health&Medicine

CICVyA, INTA-Castelar, Buenos Aires/Argentina

2008

2008

Kurs

Health&Medicine

Kimron Veterinary Research Center/Israel

2007

2007

Sertifika

Health&Medicine

Medici Veterinari e Biolohi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Palermo/Itali

2007

2007

Kurs

Health&Medicine

Research Center, Borstel/Germany

2006

2006

Sertifika

Health&Medicine

Pendik Veterinary Control and Research Institue

2005

2005

Kurs

Health&Medicine

TÜBİTAK

2005

2005

Sertifika

Health&Medicine

CICVyA, INTA-Castelar, Buenos Aires/Argentina

1987

1987

Kurs

Health&Medicine

Edinburgh University, Center for Tropical Veterinary Medicine/United Kingdam

Research Areas

Health Sciences, Parasitology, Veterinary Sciences, Pre-Clinical Sciences, Veterinary Parasitology

Academic Titles / Tasks

2002 - Continues

2002 - Continues

Professor

Erciyes University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

1997 - 2002

1997 - 2002

Associate Professor

Erciyes University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

1996 - 1997

1996 - 1997

Associate Professor

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

1986 - 1997

1986 - 1997

Research Assistant

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Dönem Başkanlığı

Erciyes University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

2019 - Continues

2019 - Continues

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu Dekan Üye

Erciyes University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

2019 - Continues

2019 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

2017 - Continues

2017 - Continues

Dean

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

2011 - 2017

2011 - 2017

Research Institute Director

Erciyes University

1997 - 2017

1997 - 2017

Head of Department

Erciyes University, Klinik Öncesi Bilimler

2004 - 2005

2004 - 2005

Vice Dean

Erciyes Üniversitesi

2003 - 2004

2003 - 2004

Head of Department

Erciyes Üniversitesi, Hastalık Ve Klinik Bilimleri

1998 - 2001

1998 - 2001

Vice Dean

Erciyes Üniversitesi

Non Academic Experience

2010 - 2012

2010 - 2012

Non-profit Organisation, Veteriner Hekimler Odası

2008 - 2010

2008 - 2010

Other, Veteriner Hekimler Odası

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Yiğit Han UZUN, SIĞIRLARDA KANLA BESLENEN DİPTERAN SİNEKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TÜR TAYİN YÖNTEMLERİ)

Doctorate

Doctorate

Doktora Seminer Dersi (Gözde ŞAHİNGÖZ DEMİRPOLAT, Malaria ile mücadelede ortaya çıkan yeni bir yaklaşım: Nanoteknoloji )

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek L

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Soner DEMİRPOLAT, Toxocariasis)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Burcu CENİKLİOĞLU, İHMAL EDİLEN SU KAYNAKLI PARAZİTİK PROTOZOONLAR VE İDENTİFİKASYONLARI)

Doctorate

Doctorate

Doktora Seminer Dersi (Gamze YETİŞMİŞ, Parazitolojide CRSPR Cas9 sistemleri)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Sinan GÜVEN, KÖPEK GEOHELMİNTLERİ İLE ÇEVRESEL KİRLENME)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet TAVUR, SIĞIR CRYPTOSPORİDİOSİS’İ ETKEN, KONAKÇI-PARAZİT ETKİLEŞİMİ VE KONTROL STRATEJİLERİ)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet EROL, Ev tozu akarlarının medikal önemleri)

Doctorate

Doctorate

Doktora Seminer Dersi (Mübeccel OKUR, Eksozomlar ve Bazı Parazit Protozoon Enfeksiyonlardaki Rolleri)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Kübra DEMİRCAN, Endo ve Ektoparazitik Akarlar)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hazal BULUT, BALIKLARIN PROTOZOER HASTALIKLARI)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Yavuz KAYABAŞI, Sığırlarda Babesiosis)

Doctorate

Doctorate

Doktora Seminer Dersi (Fatma CEVAHİR, Gebelikte Toxoplasmosis)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Mehmet BİLGİN, Atlarda bulunan nematod türleri)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Mehmet KÖRLÜ, Balıkların protozoer ürogenital sistem hastalıkları)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Nursafa ATİŞ, Pire enfestasyonları

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Muzaffer HATIRNAZ, Sığırlarda Onchocerciasis)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Çağrı ASLAN, Balıkların protozoer muskoskelatal sistem hastalıkları)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ömer TÜRKMEN, Sığırlarda Anaplasmosis)

Doctorate

Doctorate

Doktora Seminer Dersi (Hakan YEŞİLÖZ, Vector Borne hastalıların epidemiyolojisinde Culicoides türlerinin rolü)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Zekiye KOÇER, Hayvanlarda Cryptosporidiosis'in tedavi seçenekleri ve korunma yolları)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Gözde ŞAHİNGÖZ, Apicomplexan protozoonlarda apicoplast)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Gamze YETİŞMİŞ, Toxocara sp. enfeksiyonlarında paratenik konaklar)

Undergraduate

Undergraduate

Klinik ve Mesleki Eğitim

Undergraduate

Undergraduate

Evcil Kanatlıların Paraziter Enfeksiyonları ve Enfestasyonları

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Tuğba MEYİLLİ, Sığırlarda Parafilariasis)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Seval KORKMAZ, Helmintik zoonozlar sosyoekonomik etkileri)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Feray YABANERİ, Köpeklerde Dirofilaria immitis'in Teşhis yöntemleri)

Postgraduate

Postgraduate

Parazitlerin Toplanması ve Saklanması

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hakan YEŞİLÖZ, Hidroelektrik santrallerinin Simulium türlerinin biyoekolojisi üzerine etkisi)

Postgraduate

Postgraduate

Protozoonların Teşhisinde Kullanılan Metotlar

Postgraduate

Postgraduate

Coccidiosis

Postgraduate

Postgraduate

Phthiraptera, Siphonaptera, Diptera

Undergraduate

Undergraduate

Keneler ve Tıbbi Önemleri

Postgraduate

Postgraduate

Akarların Üretim Metotları

Postgraduate

Postgraduate

Genel Parazitolojik Yöntemler

Undergraduate

Undergraduate

Entomoloji

Undergraduate

Undergraduate

Arı Hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Protozooloji

Doctorate

Doctorate

Doktora Seminer Dersi (Arif ÇİLOĞLU, Keneler ile nakledilen hastalıklardan Ehrlichiosis ve Ehrlichiosis'de moleküler biyolojik tanı)

Postgraduate

Postgraduate

Artropoda ile Savaş Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet DEMİRCİOĞLU, Simulium türlerinin biyoekolojisi)

Postgraduate

Postgraduate

Astigmata, Prostigmata, Mesostigmata, Metastigmata

Postgraduate

Postgraduate

Parazitlerin Toplanma ve Saklanması

Postgraduate

Postgraduate

Evcil Hayvanların Nematod Hastalıkları

Postgraduate

Postgraduate

Theileria ve Babesia Türlerinin Hücre Kültüründe Üretilme Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Parazitlerin invitro kultivasyonu

Postgraduate

Postgraduate

Kiler, Mutfak ve Evlerde Bulunan Zararlı Haşereler ve Tıbbi Önemi

Doctorate

Doctorate

Sarcosporidiose, Cryptos. Toxoplas. ve Malaria

Undergraduate

Undergraduate

Paraziter Zoonozlar

Doctorate

Doctorate

Doktora Seminer Dersi (Zuhal ÖNDER, PARAZİTOLOJİDE KULLANILAN MOLEKÜLER BİYOLOJİK TEKNİKLER )

Undergraduate

Undergraduate

Su Ürünleri Hastalıkları

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet Tuncay ŞİMŞEK, Cryptosporidiosisin teşhis yöntemleri)

Doctorate

Doctorate

Doktora Seminer Dersi (Fatih KIZILARSLAN, Atlarda Babesiosis ve Thileriosis)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Alper KARAPINAR, Koyunlarda Fasciolaosis)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Murat ŞEN, Sığırlarda Fasciolosisin Dışkı Muayene Yöntemleri)

Doctorate

Doctorate

Doktora Seminer Dersi (Ahmet YAVUZ, Promotorlar ve parazitolojide kullanımı)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Özlem BOZKURT , Askarit türlerinin teşhisinde kullanılan moleküler yöntemler)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Zuhal BİŞKİN, Toll-like reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki rolleri)

Doctorate

Doctorate

Doktora Seminer Dersi (Önder DÜZLÜ, Kenelere karşı aşı uygulamaları)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Ahmet YAVUZ, Sığırlarda Fasciolosis)

Undergraduate

Undergraduate

Parazitoloji

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Zahid Emre KOCABEYOĞLU, Keçilerde Piroplasmosis)

Undergraduate

Undergraduate

Paraziter Hastalıklarda İmmunite

Doctorate

Doctorate

Doktora Seminer Dersi (Önder DÜZLÜ, Sığırlarda Babesia bovis ve B. Bigemina'da yüzey antijenleri ve aşı uygulamaları)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hülya ÖZ, Theileria ve Babesia'in tanısında PCR reaksiyonunun kullanılması)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Hülya ÖZ, Reverse line blotting hibridizasyon yöntemi ile Theileria ve Babesia türlerinin teşhisi)

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi (Berrin AYERDEM, Sığırlarda Babesia enfeksiyonlarına karşı oluşan bağışıklıkta nitrik oksitin rolü)

Postgraduate

Postgraduate

Yükses Lisans Seminer Dersi (Berrin AYERDEM, Sığırlarda Theileria annulata enfeksiyonuna karşı oluşan bağışıklıkta nitrik oksitin rolü)

Advising Theses

Taught Courses And Trainings

2019 - 2019

2019 - 2019

Halk ve Çevre Sağlığı Alanında Vektör Mücadelesinin Temel Prensipleri Ve Pestisitlerin Bilinçli Kullanımı Kursu

Academic Units - Training

İnci A.

2019 - 2019

2019 - 2019

Arıcılık Kursu

Application Research Center - Certificate Program

İnci A. , DÜZLÜ Ö.

2017 - 2017

2017 - 2017

Workshop: Introduction to Molecular Phylogenetics

Academic Units - Certificate Program

İnci A.

2016 - 2016

2016 - 2016

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü-ERÜ işbirliğiyle Eğitim Kursu

Academic Units - Training

İnci A. , DÜZLÜ Ö.

2012 - 2012

2012 - 2012

Keneler ve Medikal Önemleri

Academic Units - Training

İnci A.

2011 - 2011

2011 - 2011

Presentation of Parasitology Laboratory Erciyes University Faculty of Veterinary Medicine

Academic Units - Training

İnci A.

2011 - 2011

2011 - 2011

Arıcılığa Genel Bakış

Academic Units - Training

İnci A.

2010 - 2010

2010 - 2010

Türkiye- İsrail 1. Arıcılık Konferansı

Academic Units - Training

İnci A.

2010 - 2010

2010 - 2010

IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Ulualararası Katılımlı)

Academic Units - Training

İnci A.

2008 - 2008

2008 - 2008

Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Academic Units - Training

İnci A.

2008 - 2008

2008 - 2008

Kırım Kongo kanamalı Ateşinde Türkiye'de Son Durum ve Hastalıktan Korunma Yöntemleri

Academic Units - Training

İnci A.

2008 - 2008

2008 - 2008

Bilim Nedir? Bilgi Nasıl Üretilir? Bilimi Etkileyen Faktörler nelerdir? Bilimsel Yayın Nasıl Yazılır?

Academic Units - Training

İnci A.

2007 - 2007

2007 - 2007

Evcil Hayvanlarda Coccidiosis

Academic Units - Training

İnci A.

2007 - 2007

2007 - 2007

Nokra (Sığırlarda Hypodermosis),

Academic Units - Training

İnci A.

2007 - 2007

2007 - 2007

Paraziter Enfeksiyonlarda Mücadele Stratejileri. III. Verim Hastalıkları Meslek İçi Eğitim Semineri

Academic Units - Training

İnci A.

2007 - 2007

2007 - 2007

Nematocera ve Tıbbi Önemleri

Academic Units - Training

İnci A.

2006 - 2006

2006 - 2006

Zoonotik protozoonlar

Academic Units - Training

İnci A.

2005 - 2005

2005 - 2005

Sığırlarda Babesiosis

Academic Units - Training

İnci A.

2005 - 2005

2005 - 2005

Kültür Balıkçılığını Tehdit Eden Enfeksiyözler

Academic Units - Training

İnci A.

2005 - 2005

2005 - 2005

Keneler ve Medikal Önemleri

Academic Units - Training

İnci A.

2005 - 2005

2005 - 2005

Sığırlarda Tropikal Theileriosis

Academic Units - Training

İnci A.

2000 - 2000

2000 - 2000

• Erciyes Üniversitesi Fakültelerinin Tanıtım Programı" kapsamında Veteriner fakültesinin tanıtımı

Academic Units - Training

İnci A.

2000 - 2000

2000 - 2000

Veteriner Bilmleri Eğitim Eğitim Konseyi Toplantısı" kapsamında Erciyes Üniversitesi Veteriner fakültesi hakkında konuşma

Academic Units - Training

İnci A.

1999 - 1999

1999 - 1999

Tropikal Theileriosis

Academic Units - Training

İnci A.

1998 - 1998

1998 - 1998

Dünya süt haftası etkinlikleri kapsamında "Zoonotik Hastalıklar

Academic Units - Training

İnci A.

1998 - 1998

1998 - 1998

Tropikal Theileriosis

Academic Units - Training

İnci A.

1998 - 1998

1998 - 1998

Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretimi

Academic Units - Training

İnci A.

1998 - 1998

1998 - 1998

Balık Yetiştiriciliği ve Sorunları

Academic Units - Training

İnci A.

1998 - 1998

1998 - 1998

Balıklarda Görülen Paraziter Hastalıklar

Academic Units - Training

İnci A.

1993 - 1993

1993 - 1993

Evcil Hayvanlarda Uyuz

Academic Units - Training

İnci A.

1993 - 1993

1993 - 1993

Evcil Kanatlıların Protozoer Hastalıkları ve Ektoparazit Enfestasyonları

Academic Units - Training

İnci A.

1992 - 1992

1992 - 1992

Sığırlarda Babesiosis (Ağrıma)"

Academic Units - Training

İnci A.

1987 - 1987

1987 - 1987

Cryopreservation Methods

Academic Units - Training

İnci A.

1987 - 1987

1987 - 1987

Indirect Fluorescein Antibody Test (IFAT)

Academic Units - Training

İnci A.

1987 - 1987

1987 - 1987

Staining of Theileria Sporozoites in Tick Salivary Glands

Academic Units - Training

İnci A.

1987 - 1987

1987 - 1987

Tick Colonization and Tick Discetion

Academic Units - Training

İnci A.

1987 - 1987

1987 - 1987

Theileria Tissue Culture Techniques

Academic Units - Training

İnci A.

Research Infrastructure Information

November 2009

November 2009

Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi’Sustainable Development

Implementation and Research Center - Directorate

İnci A.

January 2005

January 2005

ERÜ Helmintoloji Bilim Dalı

Laboratory - Other Management

İnci A.

January 2005

January 2005

ERÜ Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalı

Laboratory - Other Management

İnci A.

January 1997

January 1997

ERÜ Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı

Laboratory - Other Management

İnci A.

Education Infrastructure Information

April 2018

April 2018

Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı İnsektaryum

Laboratory

İnci A.

June 1997

June 1997

Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Helmintoloji-Seroloji Laboratuvarı

Laboratory

İnci A.

March 1997

March 1997

Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Protozooloji ve Moleküler ParazitolojiLaboratuvarı

Laboratory

İnci A.

February 1997

February 1997

Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Entomoloji LaboratuvarıSustainable Development

Laboratory

İnci A.

Designed Programs

2019 - Continues

2019 - Continues

YÖK 100/2000 Epidemiyoloji Öncelikli Alan Doktora Programı

Doctorate

İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

2010 - Continues

2010 - Continues

ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji-Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Doktora Program

Postgraduate - Birbirine Bağlı Tek Bir Diploma

İnci A.

2010 - Continues

2010 - Continues

ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji-Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans Programı

Undergraduate Double Major - Birbirine Bağlı Tek Bir Diploma

İnci A.

2003 - Continues

2003 - Continues

ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Doktora Programı

Postgraduate

İnci A.

2003 - Continues

2003 - Continues

ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans Programı

Undergraduate Double Major

İnci A.

Representation and Promotion Activities

"Türkiye'de Veteriner Hekimliği Eğitim Öğretimi" Konulu YÖK Başkanı ile Toplantı

Institutional Representation, Yüksek Öğretim Kurulu , Turkey, Ankara, 2022 - 2022

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Emeklilik Programı

Institutional Representation, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Turkey, Elazığ, 2021 - 2021

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı

Institutional Representation, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi, Turkey, Kayseri, 2021 - 2021

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı

Institutional Representation, Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi, Turkey, Kayseri, 2021 - 2021

(VEDEK) Veteriner Hekimlik Eğitim Öğretiminde İlk Gün Yeterlilikleri Farkındalık Toplantısı

Institutional Representation, VEDEK, Turkey, Kayseri, 2021 - 2021

YÖK Başkanlığı Toplantısı

Institutional Representation, YÖK, Turkey, Kayseri, 2020 - 2020

Türk Veteriner Hekimliği Birliği 66.yılı Etkinliği

Institutional Representation, Türk Veteriner Hekimliği Birliği , Turkey, Elazığ, 2020 - 2020

Erzurum Dekanlar Konseyi Toplantısı

Institutional Representation, Veteriner Fakültesi Dekanlar Konseyi, Turkey, Erzurum, 2020 - 2020

1. Uluslararası Hayvan Hastaneleri Kongresi

Institutional Representation, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Turkey, Kayseri, 2019 - 2019

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

2019 AAFP Feline Zoonoses Guidelines

Pekmezci D., Pekmezci G. Z. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö. , İNCİ A.

JOURNAL OF FELINE MEDICINE AND SURGERY, vol.22, no.7, pp.665-666, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2020

2020

Prevalence and genotyping of bovine Cryptosporidium species in the Mediterranean and Central Anatolia Region of Turkey

Yildirim A. , Adanir R., Inci A. , Yukari B. A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , et al.

COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES, vol.69, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2019

2019

Prevalence and Genotyping of Microsporidian Parasites in Dogs in Turkey: Zoonotic Concerns

Duzlu Ö. , Yildirim A. , Onder Z. , Ciloglu A. , Yetismis G. , Inci A.

Journal of Eukaryotic Microbiology, vol.66, no.5, pp.771-777, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2018

2018

Molecular investigation and genotyping of Wolbachia endobacteria in mosquito species in Sultan Marshes region

Yetismis G. , Duzlu Ö. , Yildirim A. , Ciloglu A. , Onder Z. , Inci A.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.65, pp.229-237, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2016

2016

Tick-Borne Diseases in Turkey: A Review Based on One Health Perspective.

Inci A. , Yildirim A. , Duzlu O. , Doganay M. , Aksoy S.

PLoS neglected tropical diseases, vol.10, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

2015

2015

A fatal case caused by massive honey bee stings

Akyildiz B., Ozsoylu S. , Ozturk M. A. , Inci A. , Duzlu Ö. , Yildirim A.

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.57, pp.611-614, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2015

2015

Evaluation of serum cystatinC concentrations in dogs infected with Dirofilaria immitis

Pekmezci D., Guzel M., YILDIRIM A. , Ciftci G., Pekmezci G. Z. , Tutuncu M., et al.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.62, no.4, pp.303-306, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2014

2014

Entomopathogens in control of urban pests

İNCİ A. , KILIÇ E., CANHİLAL R.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.61, no.2, pp.155-160, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2013

2013

Detection and molecular characterization of a Haemoproteus lineage in a Tawny Owl (Strix aluco) in Turkey

Yildirim A. , Aysul N., Bayramli G., Inci A. , Eren H., Aypak S., et al.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.60, pp.179-183, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

Vectors and Vector-Borne Diseases in Turkey

İNCİ A. , Yazar S., TUNÇBİLEK A. Ş. , CANHİLAL R. , DOĞANAY M. , Aydın L., et al.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.60, no.4, pp.281-296, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2010

2010

Determination of Babesia and Theileria species in small ruminants in Central Anatolia in Turkey by Reverse Line Blotting

İNCİ A. , İÇA A., YILDIRIM A., DÜZLÜ Ö.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, no.34, pp.205-210, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2008

2008

The Effect of Oxfendazole plus Oxyclozanide Paste and Tablet Formulations on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

GÜNEŞ V. , İNCİ A. , Uyanik F. , YILDIRIM A. , Altug N., EREN M. , et al.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.7, no.5, pp.589-594, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier

2008

2008

Epidemiology of tropical theileriosis in the Cappadocia region

İNCİ A. , Ica A. , YILDIRIM A. , Vatansever Z., Cakmak A., Albasan H. , et al.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.32, no.1, pp.57-64, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

2007

2007

Prevalence and risk factors associated with Fasciola hepatica in cattle from Kayseri province, Turkey

Yildirim A. , Ica A. , Duzlu Ö. , Inci A.

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, vol.158, pp.613-617, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2007

2007

Status of tick infestation of cattle in the Kayseri region of Turkey

Ica A. , Inci A. , vatansever Z., karaer Z.

PARASITOLOGY RESEARCH, vol.101, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2007

2007

Detection of Theileria and Babesia species in ticks collected from cattle

Ica A. , Vatansever Z., Yildirim A. , Duzlu O. , Inci A.

VETERINARY PARASITOLOGY, vol.148, pp.156-160, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2007

2007

Prevalence and epidemiological aspects of Dirofilaria immitis in dogs from Kayseri Province, Turkey

Yildirim A. , Ica A. , Atalay Ö. , Duzlu O. , Inci A.

RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE, vol.82, no.3, pp.358-363, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2007

2007

Parasitological and molecular prevalence of bovine Theileria and Babesia species in the vicinity of Kayseri

Ica A. , Inci A. , Yildirim A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.31, no.1, pp.33-38, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2007

2007

Prevalance and Risk Factors Associated with Fasciola hepatica in Cattle from Kayseri Province Turkey

YILDIRIM A. , İÇA A., DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, vol.158, pp.613-617, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2003

2003

Kayseri Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileriosis ve Kene Enfestasyonları

İNCİ A. , nalbantoğlu s., ÇAM Y. , ATASEVER A. , karaer z., çakmak a., et al.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, no.27, pp.57-60, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2003

2003

Theileriosis and tick infestations in sheep and goats around Kayseri Kayseri yöresinde koyun ve keçilerde theileriosis ve kene enfestasyonlari

İNCİ A. , Nalbantoǧlu S., ÇAM Y. , ATASEVER A. , Karaer Z., Çakmak A., et al.

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.27, no.1, pp.57-60, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

2003

2003

Theilerioisis and tick infestations in sheep and goats around Kayseri

İnci A. , nalbantoğlu s., CAM Y., Atasever A. , KARAER Z., CAKMAK A. , et al.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.27, no.1, pp.57-60, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier

2002

2002

Kayseri yöresinde sığırlarda babesiosis'in seroprevalansı

İNCİ A. , çakmak a., karaer z., dinçer ş., sayın F., İÇA A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, no.26, pp.1345-1350, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2002

2002

A comparison of susceptibilities to infection of four species of Hyalomma ticks with Theileria annulata

sayın F., karaer z., dinçer ş., çakmak a., İNCİ A. , yukarı b. a. , et al.

VETERINARY PARASITOLOGY, no.113, pp.115-121, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2002

2002

Seroprevalence of bovine babesiosis around Kayseri

Inci A. , Cakmak A. , Karaer Z., Dincer S. , Sayin F., Ica A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.26, no.6, pp.1345-1350, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

1997

1997

Tick-borne diseases in Turkey

sayın F., dinçer ş., çakmak a., İNCİ A. , yukarı b. a. , Vatanserver Z., et al.

TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, vol.29, no.4, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

1997

1997

Status of tick infestation of sheep and goats in Turkey

sayın F., dinçer ş., karaer z., dumanlı n., çakmak a., İNCİ A. , et al.

Parassitologia, no.39, pp.145-152, 1997 (Journal Indexed in SCI Expanded)

1997

1997

Detection of Babesia caballi (Nuttall, 1901) and Babesia equi (Laveran, 1901) in horses by microscopic examination in military farm in Gemlik

İNCİ A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.21, no.1, pp.43-46, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Fighting against COVID-19 with One Health Concept

İnci A. , Sözdutmaz İ. , Ulu Kılıç A.

Erciyes Medical Journal, vol.43, no.3, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2020

2020

Vector-borne Zoonotic Diseases in Turkey: Rising Threats on Public Health

Düzlü Ö. , İnci A. , Yıldırım A. , Doğanay M., Özbel Y., Aksoy S.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.44, pp.168-175, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier identifier

2020

2020

Experimental Toxoplasmosis in Pigeons (Columba livia)

Atasever A. , Ekebaş G. , Yaman Gram D. , Babür C., İnci A.

Asian Journal of Research in Infectious Diseases, vol.3, no.1, pp.16-26, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Molecular Characterization of Myiasis-Causing Moth Flies(Diptera: Psychodidae)

Önder Z. , İnci A. , Yıldırım A. , Çiloğlu A. , Düzlü Ö.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, no.42, pp.223-228, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Genel Bakış: Eksozomlar ve Bazı Parazit Protozoon Enfeksiyonlardaki Rolleri

İnci A. , Okur M., Düzlü Ö. , Yıldırım A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.179-189, 2018 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Overview of Zoonotic Diseases in Turkey: The One Health Concept and Future Threats.

İnci A. , Doğanay M. , Özdarendeli A. , Düzlü Ö., Yıldırım A.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.42, pp.39-80, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Avanos Yöresi Sokak Köpeklerinde Dirofilaria immitis'in prevalansının Belirlenmesi

Yabaneri F., İnci A. , Yıldırım A. , Önder Z. , Çiloğlu A. , Düzlü Ö.

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.26, pp.140-146, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Antimikrobiyal Direnç: "Tek Sağlık" Konseptinde Genel Bakış ve Veteriner Hekim Perspektifi

İNCİ A.

Infovet, no.164, pp.110-123, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2017

2017

Experimental Toxoplasmosis in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica)

Atasever A. , BABÜR C., İnci A. , Ekebaş G. , İÇA A.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.41, no.2, pp.62-70, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Apicomplexan Protozoonlarda Apicoplast

İnci A. , Şahingöz Demirpolat G., Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.49-59, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Beyaz Hindilerde Deneysel Toksoplazmozis

ATASEVER A. , BABÜR C., İNCİ A. , EKEBAŞ G., İÇA A.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.43, no.2, pp.123-131, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Experimental toxoplasmosis in white Turkeys Beyaz Hindilerde Deneysel Toksoplazmozis

ATASEVER A. , BABÜR C., İNCİ A. , EKEBAŞ G. , Iça A.

Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.43, no.2, pp.123-131, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2016

2016

The Current Status of Ticks in Turkey: A 100-Year Period Review from 1916 to 2016.

İnci A. , Yıldırım A., Düzlü Ö.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.40, pp.152-157, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

Sığırların Arthropod Enfestasyonları ve Vektör-Borne Hastalıkları

İNCİ A.

TÜSEDAD, no.28, pp.46-55, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

Sığırların Arthropod Enfestasyonları Ve Vektör Borne Hastalıkları 2

İNCİ A.

TÜSEDAD, pp.50-56, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2014

2014

Hayvanlarda parazit enfeksiyonlarında mücadele stratejileri

İNCİ A.

Tüsedad, no.4, pp.48-55, 2014 (National Non-Refereed Journal)

2014

2014

Caterpillar-Borne Abortions in Pregnant Mares and Camels

İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.191-196, 2014 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Three Emerging Vector-Borne Diseases in Turkey

İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.117-120, 2014 (National Refreed University Journal)

2012

2012

Türkiye’de Evcil Ruminantlarda Babesiosis

Düzlü Ö. , İnci A. , Yıldırım A.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİSİ, no.3, pp.27-34, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Sığır Theileriosis’inde Metastaz

İnci A. , Yavuz A., Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Bişkin Z.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.113-122, 2012 (National Refreed University Journal)

2012

2012

Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis’in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması

Şimşek A. T. , İnci A. , Yıldırım A. , Çiloğlu A. , Bişkin Z. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.79-87, 2012 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Türkiye'De Hayvancılığın Geldiği Son Nokta Ve Çözüm Önerileri

İNCİ A.

Türk Ocağı Kayseri Şubesi Dergisi, pp.10-15, 2011 (National Non-Refereed Journal)

2011

2011

KARADENİZ BÖLGESİ NDEKİ SIĞIRLARDAN ELDE EDİLEN BABESIA BOVISSUŞLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

DÜZLÜ Ö. , İNCİ A. , YILDIRIM A.

ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, no.20, pp.18-28, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Parazitolojide Teşhis Amaçlı Kullanılan Moleküler Biyolojik Teknikler

Bişkin Z. , Yıldırım A. , İnci A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.43-51, 2011 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Karadeniz Bölgesi ndeki Sığırlardan Elde Edilen Babesia bovis Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu

Düzlü Ö. , İnci A. , Yıldırım A.

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.20, pp.18-28, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

[Some biological features of Hyalomma marginatum in the laboratory].

Yukarı B., Nalbantoğlu S., Karaer Z., Inci A. , Eren H., Sayın F.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.35, pp.40-2, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2011

2011

[Molecular characterization of Babesia bovis msa-2c gene].

Yavuz A., Inci A. , Düzlü Ö., Bişkin Z., Yildirim A.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.35, no.3, pp.140-4, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Kayseri'nin Felahiye Yöresinde Bulunan Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Türleri

Bişkin Z., İnci A. , Yıldırım A., İça A., Şahin İ. , Düzlü Ö.

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, no.19, pp.133-139, 2010 (National Refreed University Journal)

2010

2010

TÜRKİYE DEKİ BİT FAUNASININ MEVCUT DURUMU

İNCİ A. , YILDIRIM A., DİK B., DÜZLÜ Ö.

Turkiye Parazitol Derg, no.34, pp.212-220, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Kayseri Yöresinde Üç Farklı Mezbahada Kesilen Koyun ve Sığırlarda Kistik Echinococcosis'in Ekonomik Önemi

Düzlü Ö. , Yıldırım A. , Sarıözkan S. , İnci A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.7-11, 2010 (National Refreed University Journal)

2010

2010

[The molecular diagnosis of Dirofilaria immitis in vector mosquitoes in Felahiye district of Kayseri].

Bişkin Z., Düzlü O., Yildirim A., Inci A.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.34, no.3, pp.200-5, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2010

2010

Current knowledge of Turkey's louse fauna.

İNCİ A. , Yildirim A. , Dik B., Düzlü Ö.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.34, no.4, pp.212-220, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Chewing lice (Phthiraptera) species on wild birds in Cappadocia region, Turkey.

İncı A. , Dık B., Kıbar M., Yildirim A. , Düzlü Ö.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.34, pp.174-8, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2009

2009

Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar

İnci A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.53-64, 2009 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Kapadokya'da Arıcılık

Sarıözkan S. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.143-155, 2009 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Bazı protozoon enfeksiyonlarda apoptozis

İnci A. , Yıldırım A. , Yavuz A., Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.121-133, 2009 (National Refreed University Journal)

2008

2008

Promotorlar ve Parazitolojide Kullanımları

İNCİ A. , yavuz a.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, no.5, pp.35-40, 2008 (National Refreed University Journal)

2008

2008

Memelilerin (Yabani) Önemli Paraziter Hastalıkları- I: Protozoon Enfeksiyonları

İnci A. , İça A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.5, pp.51-60, 2008 (National Refreed University Journal)

2008

2008

Memelilerin (Yabani) Paraziter Hastalıkları- II: Artropod Enfestasyonları

İça A. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.5, pp.93-106, 2008 (National Refreed University Journal)

2008

2008

Investigation of canine leishmaniosis by nested-PCR in Kayseri and vicinity Kayseri ve Civarinda Köpeklerde Leishmaniosisin Nested-PCR ile Araştirilmasi.

Iça A. , İNCİ A. , YILDIRIM A. , Atalay Ö. , DÜZLÜ Ö.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.32, no.3, pp.187-191, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2007

2007

Orta Kızılırmak Havzasında Karasinek (Simulium (wilhelmia) lineatum) (Diptera: Simuliidae) İstilası

Yılmaz A., İnci A. , Tunçbilek A. Ş. , Yeşilöz H., Koçak O., Şirin Ü., et al.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.91-95, 2007 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Sığırlarda Fasciola hepatica'nın Yayılışı

Yavuz A., İnci A. , Yıldırım A. , İça A. , Düzlü Ö.

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, no.16, pp.96-102, 2007 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Kayseri Yöresinde Dışkı Muayenesine Göre Köpeklerde Bulunan Sindirim Sistemi Helmintleri ve Bunların Yaygınlığı

Yıldırım A. , İça A. , Düzlü Ö. , Yavuz A., İnci A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.4, pp.65-71, 2007 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Toll-Like Reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki Rolleri

İNCİ A. , BİŞKİN Z.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, no.4, pp.121-128, 2007 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Gebelik Döneminde Mide-Bağırsak Nematodları ile Doğal Enfekte Koyunlarda Parazit Yükünün Takibi

Yıldırım A. , İça A. , Düzlü Ö. , Yavuz A., İnci A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.73-77, 2007 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Statistical analyses of different staining methods for viability assessment in cystic echinococcosis Kistik echinococcosis'de canlilik tayininde kullanilan çeşitli boyama yöntemlerinin istatistiksel analizi.

YILDIRIM A., Iça A. , DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.31, no.2, pp.105-108, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2006

2006

Sığırlarda doğal Theileria annulata enfeksiyonlarında monosit nitrik oksit düzeyleri

ayerdem b., İNCİ A. , UYANIK F. , İÇA A. , çakmak a., YILDIRIM A.

ERÜ Sağlık Bil Derg, no.15, pp.116-121, 2006 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Seroprevalence of Neospora caninum in cattle in the region of Kayseri Kayseri yöresinde siǧirlarda Neospora caninum'un seroprevalansi.

Iça A. , YILDIRIM A. , DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.30, no.2, pp.92-94, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2002

2002

Kayseri yöresinde köpeklerde Toxoplasma gondii (Nicolle ve Manceaux, 1908) seroprevalansı.

İNCİ A. , BABÜR C., ÇAM Y. , İÇA A.

Turkiye Parasitol Derg, no.26, pp.221-223, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Bursa (Gemlik)'da saptanan Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türleri.

EREN H. , İNCİ A.

Turkiye Parasitol Derg, no.26, pp.199-200, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Kayseri yöresinde tropikal theileriosis'e bağlı ekonomik kayıplar.

İNCİ A. , ÇAM Y. , ATASEVER A.

Turkiye Parasitol Derg, no.26, pp.156-160, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Kayseri Yöresinde Tropikal Theileriosis'in İstatistiksel Analizi

İnci A. , Çakmak A., İça A., Günay O.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.26, no.1, pp.38-41, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Kayseri yöresinde koyun ve keçilerde babesiosis.

İNCİ A. , KARAER Z., İÇA A.

F Ü Sağ Bil Derg., no.16, pp.79-83, 2002 (National Refreed University Journal)

1998

1998

Ankara'da güvercinlerde Sabin-Feldman boya testi ile anti-Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması.

BABÜR C., GICIK Y., İNCİ A.

Turkiye Parasitol Derg, no.22, pp.308-310, 1998 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Gemlik Askeri Harası atlarında anti- Toxoplasma gondii antikorlarının Sabin-Feldman boya testi ile saptanması

İNCİ A. , BABÜR C., KARAER Z.

Turkiye Parasitol Derg, no.20, pp.417-419, 1996 (Other Refereed National Journals)

1995

1995

Türkiye'de Sığırlardan Trypanosoma theileri (Laveran, 1902)'nin İzolasyonu ve Kültivasyonu.

İNCİ A. , SAYIN F.

Ankara Üniv Vet Fak Derg, no.42, pp.97-103, 1995 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

1994

1994

Tavukçuluğu etkileyen önemli protozoer enfeksiyonlar ile ektoparazit enfestasyonları ve korunma yolları.

İNCİ A.

Türk Vet Hek Derg., no.6, pp.43-47, 1994 (Other Refereed National Journals)

1993

1993

Laboratuvar farelerinde (Mus Musculus var.Albinos) Ornithonyssus (Bdellonyssus, Liponyssus) bacoti (Hirst, 1913) olgusu.

İNCİ A. , BABÜR C.

Türk Hij Der Biyol Derg., no.50, pp.163-171, 1993 (Other Refereed National Journals)

1992

1992

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sığırlarda babesiosis'in seroinsidensi üzerine araştırmalar.

İNCİ A.

Ankara Üniv Vet Fak Derg, no.39, pp.153-167, 1992 (National Refreed University Journal)

1991

1991

Karadeniz bölgesi siığırlarında bulunan kan parazitlerinin sero-insidensi üzerine araştırmalar.

DİNÇER Ş. , SAYIN F., KARAER Z., ÇAKMAK A., FRİEDHOFF K., MULLER I., et al.

Ankara Üniv Vet Fak Derg, no.38, pp.206-226, 1991 (National Refreed University Journal)

1988

1988

Efficacy of long-acting oxytetracyline on bovine anaplasmosis.

ÖZLEM M., KARAER Z., TURGUT K., EREN H. , IRMAK K., İNCİ A.

Ankara Üniv Vet Fak Derg, no.35, pp.1-5, 1988 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Türkiye'de Zoonotik Enfeksiyonlar: Tek Sağlık Bakışı ve Gelecek Tehditler

İnci A.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 November 2021, pp.142-144

2021

2021

Molecular prevalence and phylogenetic characterization of Leishmania infantum in dogs in the Middle Black Sea Region of Turkey

Karademir G. K. , Yıldırım A. , İnci A. , Özbel Y., Töz S., Düzlü Ö. , et al.

9th Conference of the Scandinavian - Baltic Society for Parasitology, Vilniaus, Lithuania, 21 - 23 April 2021, pp.36

2021

2021

Complete mitochondrial genome sequencing and phylogeny of the Malaria vector Anopheles sacharovi

Delibaşı Kökçü N., Düzlü Ö. , Yıldırım A. , Çiloğlu A. , Şimşek F. M. , İbiş O. , et al.

9th Conference of the Scandinavian - Baltic Society for Parasitology, Vilniaus, Lithuania, 21 April - 23 December 2021, pp.39 Sustainable Development

2021

2021

Molecular characterization, expression and functional analyses of tick vaccine candidate antigen enolase of the ixodid tick Hyalomma marginatum

Usluğ S., Yıldırım A. , Aktaş M., Yetişmiş G. , Düzlü Ö. , Çiloğlu A. , et al.

9th Conference of the Scandinavian - Baltic Society for Parasitology, Vilniaus, Lithuania, 21 - 23 April 2021, pp.61 Sustainable Development

2021

2021

First report and molecular characterization of Dientamoeba fragilis in budgerigars in Turkey with zoonotic concern

Yetişmiş G. , Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Çiloğlu A. , Önder Z. , Ercan N., et al.

9th Conference of the Scandinavian - Baltic Society for Parasitology, Vilniaus, Lithuania, 21 - 23 April 2021, pp.64-65

2019

2019

Vektörlerle Bulaşan Su Kaynaklı Hastalıklar ve Yönetimi

İnci A.

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019 Sustainable Development

2019

2019

Sivas Yöresinden Toplanmış Sülük Izolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

Caner Küliğ C., Şimşek E. , Yetişmiş G. , Önder Z. , Çiloğlu A. , Pekmezci G. Z. , et al.

21. Parazitoloji Kongresi , İzmir, Turkey, 28 September - 03 October 2019, pp.399

2019

2019

Hyalomma marginatum (Acari: Ixodidae)’un Mitokondriyal Genom Karakterizasyonu

Çiloğlu A. , İnci A.

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 September - 03 October 2019, pp.330

2018

2018

Molecular investigation and characterization of avian haemosporidian parasites from the poultry red mite populations (Dermanyssus gallinae)

Ciloglu A. , Inci A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , Yildirim A.

4th International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Beijing, China, 1 - 05 November 2018, pp.48

2018

2018

Molecular Identification and Phylogenetic Characterization of Zoonotic Trematodes in Freshwater Fishes caught from the Central Anatolia Region of Turkey

Simsek E. , Yildirim A. , Yilmaz E. , Inci A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , et al.

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrade, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.50

2018

2018

Phylogenetic characterization of ixodid ticks infesting different hosts from Kayseri region of Turkey

Duzlu Ö. , Yildirim A. , Onder Z. , Ciloglu A. , İbis O. , Yetismis G. , et al.

XV International Congress of Acarology, Antalya, Turkey, 2 - 08 September 2018, pp.58

2018

2018

Molecular Characterization and Phylogenetic Analyses of Culicoides pulicaris Complex Species

Yildirim A. , Dik B., Sahin Ö. F. , Duzlu Ö. , Onder Z. , Ciloglu A. , et al.

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.647

2018

2018

Türkiye'de Arı Yetiştiriciliğinin Önemi

İNCİ A.

1. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 10 - 12 May 2018

2018

2018

Investigation of Eimeria species in chickens in Samsun region byReal Time PCR

Aslan Ç., Yildirim A. , Duzlu Ö. , Onder Z. , Ciloglu A. , Sahingoz Demirpolat G., et al.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Niğde, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.41-44

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde Simulium türlerinin molekülerkarakterizasyonu

Önder Z., İnci A. , Arslan M. Ö. , Yıldırım A. , Sarı B., Düzlü Ö., et al.

20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 September - 29 December 2017

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde yayılış gösteren bazı Simuliumtürlerinin in silico PCR-RFLP analizleriyle identifikasyonu

Önder Z. , İnci A. , Arslan M. Ö. , Yıldırım A., Sarı B., Düzlü Ö., et al.

20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 September - 29 December 2017

2017

2017

First report of Enterocytozoon bieneusi and Encephalitozoon intestinalis in domestic cats in Turkey

Pekmezci D., Pekmezci G. Z. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Inci A.

I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017

2017

2017

Aydın yöresindeki yabani kuşlarda kanatlı haemosporidian parazitlerin moleküler prevalansı

ŞİMŞEK E. , ÇİLOĞLU A. , GÜLER A. G. , YILDIRIM A. , AYSUL N., İNCİ A.

ULUSLARARASI KATILIMLI 20. ULUSAL PARAZITOLOJI KONGRESI, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.323-324

2017

2017

Simuliidlerle Mücadele ve Kontrol

İNCİ A.

20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Parazitoloji Kongresi, 25 - 29 September 2017

2017

2017

Sultan Sazlığı ekosisteminde kanatlı haemosporidianların konak- parazit ilişkisi

ÇİLOĞLU A. , YILDIRIM A., GÜRSOY A., DİK B., DÜZLÜ Ö. , ÖNDER Z. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25 - 29 September 2017

2017

2017

Sultan Sazlığı ekosisteminde kanatlı haemosporidianların konak parazit ilişkisi

Çiloğlu A. , Yıldırım A. , Gürsoy Ergen A., Dik B., Düzlü Ö., Önder Z., et al.

20. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017

2017

2017

Aydın yöresindeki yabani kuşlarda kanatlı haemosporidian parazitlerin moleku¨ler prevalansı

ŞİMŞEK E. , ÇİLOĞLU A. , GÜLER A. G. , YILDIRIM A. , Aysul N., İNCİ A.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.323-324

2017

2017

Simuliidlerle Mu¨cadele ve Kontrol

İNCİ A.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.44-46

2017

2017

İç Anadolu Bölgesi’ndeki sığırlarda Ostertagia ostertagi ve Haemonchus türlerinin moleküler karakterizasyonu

Düzlü Ö., Yıldırım A. , İnci A. , Önder Z. , Çiloğlu A.

20. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Parazitoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde Simulium türlerinin moleküler karakterizasyonu

Önder Z. , İnci A. , Arslan M. Ö. , Yıldırım A., Sarı B., Düzlü Ö. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.357-358

2017

2017

Kuzey Doğu Anadolu yöresinde yayılış gösteren bazı Simulium türlerinin in silico PCR-RFLP analizleriyle identifikasyonu

Önder Z. , İnci A. , Arslan M. Ö. , Yıldırım A., Sarı B., Düzlü Ö. , et al.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Turkey, 25 - 29 September 2017, pp.419-420

2016

2016

Evaluation of Serum CystatinC Concentrations in Dogs Infected with Dirofilaria immitis

PEKMEZCİ D., GÜZEL M., YILDIRIM A. , ÇİFTCİ G., PEKMEZCİ G. Z. , TÜTÜNCÜ M., et al.

49th European Veterinary Conference, Amsterdam, Netherlands, 13 - 15 April 2016

2015

2015

Sultan Sazlığı Ekosisteminde Passerin Kuşlarda Kanatlı Haemosporidialarının Moleküler Prevalansı

İnci A. , Dik B., Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Gürsoy Ergen A., Çiloğlu A. , et al.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.90-91

2015

2015

Sığırlarda Eimeria Türlerinin 18S rRNA, ITS-1 ve mt-COI Gen Bölgelerine Göre Filogenetik Karakterizasyonu

Yıldırım A. , Düzlü Ö. , İnci A. , Çiloğlu A. , Önder Z. , Arslan M. Ö.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.75-76

2015

2015

Kayseri Yöresinde Koyunlarda Haemonchus contortus'un Moleküler Prevalansı, Karakterizasyonu ve Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması

Önder Z. , Yıldırım A. , İnci A. , Düzlü Ö. , Çiloğlu A.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.73

2015

2015

Simuliidlerin Pest ve Vektörlük Problemlerinin Ortaya Çıkmasında Çevresel Değişikliklerin Rolü

İNCİ A.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.18-22

2015

2015

Babesia bigemina Kayseri/Türkiye Suşlarının Apical Membrane Antigen-1 (AMA-1) Proteininin Moleküler Karakterizasyonu ve Ekspresyonu

Çiloğlu A. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Önder Z.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.97

2014

2014

Economic Losses Associated With Black Flies in Turkey

Gray E. W. , Adler P. H. , Sariozkan S. , Inci A. , Yildirim A. , Duzlu Ö.

North American Black Fly Association, 12th Annual Meeting, Georgia, United States Of America, 22 February - 23 April 2014, pp.2

2013

2013

Molecular Characterization of Cryptosporidium Isolates from Calves with Diarrhea in Konya Province

Yildirim A. , Sevinc F., Inci A. , Derinbay Ekici O., Duzlu Ö. , Isik N., et al.

2. International Meeting on Apicomplexan Parasites in Farm Animals, Aydın, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.75 Sustainable Development

2013

2013

Genel Bilgi: Atların Vektör Kaynaklı Hastalıkları

İNCİ A.

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.41-44

2013

2013

Bloodmeal Identification and Detection of aLeucocytozoon lineage from blackflies (Diptera:Simuliidae) collected from Kizilirmak River in Nevsehirprovince of Turkey

Inci A. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Adler P. H. , Onder Z. , Ciloglu A. , et al.

International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Vilnius, Lithuania, 1 - 04 August 2013, pp.129

2013

2013

Molecular detection and characterization of aHaemoproteus lineage in a Tawny Owl (Strix aluco) inTurkey

Yildirim A. , Aysul N., Bayramli G., Inci A. , Eren H., Aypak S., et al.

International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Vilnius, Lithuania, 1 - 04 August 2013, pp.104

2013

2013

Kayseri Yöresindeki Bir Koyun Sürüsünde Coenurus cerebralis Enfeksiyonu ve Taenia multiceps Metacestod İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

Yıldırım A. , İnci A. , Atasever A. , Onmaz A. C. , Düzlü Ö. , Çiloğlu A. , et al.

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2013, pp.85-86

2013

2013

Kedi Ve Köpeklerin Vektör-Borne Hastalıkları

İNCİ A.

Uluslararası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 1 - 04 June 2013, pp.57-58

2013

2013

Bir Köpekte Dirofilaria immitis Enfeksiyonu ve Bu Köpekten Elde Edilen D. immitis ve Taenia hydatigena İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

Onmaz A. C. , İnci A. , Yıldırım A. , Atasever A. , Düzlü Ö. , Önder Z. , et al.

10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2013, pp.88-89

2012

2012

Molecular Prevalance of Babesiosis and Theileriosis in Cattle in Turkey

Inci A. , Duzlu Ö. , Yildirim A.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.95-96

2012

2012

An Economic Perspective On Simulium Infestation In Cappadocia Region Of Turkey

SARIÖZKAN S. , İNCİ A.

1ST NATIONAL VECTORS AND VECTOR-BORNE DISEASES SYMPOSIUM (WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION), Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.86-87

2012

2012

Detection and Molecular Characterization of a Haemoproteus Lineage in an Owl in Turkey

Yildirim A. , Aysul N., Bayramli G., Inci A. , Eren H., Aypak S., et al.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.88-90

2012

2012

Chromosomal insights into the pest status of the subgenus Wilhelmia in Turkey.

Adler P. H. , Inci A. , Yildirim A. , Seitz G., Duzlu Ö.

5th International Simuliid Symposium, Bratislava, Slovakia, 1 - 04 September 2012, pp.9

2012

2012

The investigation of canine blood protozoon infections by Taqman Real time PCR in Kayseri province of central Turkey

Inci A. , Yildirim A. , Duzlu Ö. , Ciloglu A. , Onder Z.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.102-104

2012

2012

The Investigation of Babesia bovis and Babesia bigemina by Real Time PCR in Cattle in Erzurum Province of Eastern Part of Turkey

Duzlu Ö. , Yildirim A. , Inci A. , Avcioglu H., Balkaya İ., Onder Z.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.119-121

2012

2012

A fatal case caused by massive honey bee stings

Akyildiz B. , Ozsoylu S. , Ozturk M. , Inci A. , Duzlu Ö. , Yildirim A.

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.108-109

2012

2012

Potential of the trichomycete fungus Harpella melusinsae to inhabit the midgut of mosquito hosts.

Beard C. E. , İNCİ A.

Mycological Society of America, United States Of America, 1 - 04 July 2012, pp.9

2012

2012

Why do trichomycetes prefer black fly midguts to mosquito midguts?

beard c. e. , İNCİ A. , adler p.

The Tenth Annual Meeting of the North American Black Fly Association (NABFA), United States Of America, 1 - 04 February 2012

2010

2010

Kayseri/İncesu ekonomisinde hayvancılığın yeri ve önemi

Sarıözkan S. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö.

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.5-7

2010

2010

Current knowledge of Turkey louse fauna

Inci A. , Yildirim A. , Dik B., Duzlu Ö.

Fourth International Conference on Phthiraptera, Urgup-Cappadocia, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.54

2010

2010

Chewing Lice (Phthiraptera) Species on Wild Birds in the Cappadocia Region

Inci A. , Dik B., Kibar M. , Yildirim A. , Duzlu Ö.

Fourth International Conference on Phthiraptera, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.43

2009

2009

Köpeklerin Vektörlerle Bulaşan Hastalıkları (Canine Vector Borne Disease, CVBD)

İNCİ A.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.115

2009

2009

Kayseri Yöresinde Canine Echinococcosis'in Prevalansı

Yıldırım A. , İça A. , Düzlü Ö. , İnci A.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.250

2009

2009

Türkiye'de Sığırlarda Babesia ve Theileria Türlerinin Moleküler Prevalansı

İça A. , İnci A. , Yıldırım A. , Düzlü Ö. , Aktaş M., Bişkin Z.

XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.215

2008

2008

The Effect Of Oxfendazole + Oxyclozanide in Different Formulations on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

GÜNEŞ V. , İNCİ A. , UYANIK F., YILDIRIM A., ALTUĞ N., EREN M. , et al.

XXV. Jubilee World Buiatrics Congress, Budapest, Hungary, Hungary, 1 - 04 July 2008, pp.0-763

2008

2008

The Effect of Oxfendazole+Oxyclozanid Treatment on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

GÜNEŞ V. , İNCİ A. , UYANIK F., YILDIRIM A. , ALTUĞ N., EREN M., et al.

XXV Jubilee World Buiatrics Congress, Hungary, 1 - 04 July 2008, pp.123-124

2007

2007

Hindilerde Deneysel Toxoplasmosis

ATASEVER A. , BABÜR C., yazar S., İÇA A. , İNCİ A.

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.137-138

2007

2007

Bıldırcınlarda Deneysel Toxoplasmosis

ATASEVER A. , BABÜR C., yazar S., İÇA A. , İNCİ A.

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.136-137

2007

2007

Orta Anadolu Bölgesinde Sığır Babesiosisi

İNCİ A.

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.77-78

2007

2007

Orta Kızılırmak Havzasında Karasinek (Diptera: Simuliidae) İstilası

Yılmaz A., İnci A. , Tunçbilek A. Ş. , Yeşilöz H., İça A. , Yıldırım A. , et al.

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.155-156

2007

2007

Paraziter Enfeksiyonlarda Mücadele Stratejileri.

İNCİ A.

III. Verim Hastalıkları Meslek İçi Eğitim Semineri, Muğla, Turkey, 1 - 04 April 2007

2006

2006

Kayseri Yöresi Köpeklerinde Echinococcosisin Koproantijenden Elisa Tekniği İle Araştırılması

Yıldırım A. , İça A., İnci A. , Düzlü Ö. , Atalay A.

3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.54

2006

2006

Status Of Tick Infestation Of Cattle In Kayseri Region

İÇA A., İNCİ A. , vatansever z., KARAER Z.

Scientific Programme Of The Asian Component Of The Icttd-3 Meeting, Turkey, 1 - 04 April 2006, pp.167-169

2005

2005

Bovine Babesiosis in Turkey

İÇA A. , VATANSEVER Z. , İNCİ A.

Babesia World Summit, Argentina, 1 - 04 November 2005

2005

2005

Kapadokya Yöresinde Tropikal Theileriosis'e Bağlı Ekonomik Kayıplar

İNCİ A. , İÇA A. , YILDIRIM A.

14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 August 2005

1999

1999

Kayseri yöresinde koyun ve keçilerde theileriosis

İNCİ A. , KARAER Z., ÇAKMAK A., ATASEVER A. , DİNÇER Ş. , SAYIN F., et al.

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Turkey, 1 - 04 September 1999, pp.163-164

1999

1999

Kayseri yöresinde yırtıcı kuşlarda Toxoplasma gondii seropozitifliği

İNCİ A. , BABÜR C., İÇA A. , KUZAN Ş.

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Turkey, 1 - 04 September 1999, pp.183

1999

1999

Kayseri yöresinde tropikal theileriosis'in epidemiyolojisi.

İNCİ A. , ÇAKMAK A., KARAER Z., ATASEVER A. , DİNÇER Ş. , SAYIN F., et al.

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Turkey, 1 - 04 September 1999, pp.161-162

1999

1999

Kayseri yöresinde köpeklerde Toxoplasma gondii seropozitifliği

BABÜR C., İNCİ A. , ÇAM Y. , KUZAN Ş., İÇA A.

11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Sivas, Turkey, 1 - 04 September 1999, pp.200

1997

1997

Aşılanmamış bölgelerde tropikal thelieriosis'in epidemiyolojisi üzerinde çalışmalar

SAYIN F., DİNÇER Ş. , KARAER Z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1997, pp.111 Sustainable Development

1997

1997

Aşılama sonrası tropikal theileriosis'in epidemiyolojisi üzerinde çalışmalar

SAYIN F., DİNÇER Ş. , KARAER Z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1997, pp.110 Sustainable Development

1997

1997

Değişik Hyalomma türlerinde Theileria annulata ile deneysel enfeksiyon çalışmaları.

SAYIN F., DİNÇER Ş. , KARAER Z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1997, pp.107

1997

1997

Türkiye'de tropikal theileriosis'in epidemiyolojisi.

KARAER Z., ÇAKMAK A., YUKARI B., İNCİ A. , EREN H. , NALBANTOĞLU S.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1997, pp.21

1997

1997

Sahada kenelerde doğal Theileria annulata enfeksiyonları üzerine araştırmalar

SAYIN F., DİNÇER Ş. , KARAER Z., DUMANLI N., ÇAKMAK A., ANGIN M., et al.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1997, pp.104

1995

1995

Studies On Seroprevalence Of Babesia Infection Of Cattle In Turkey

sayın f., dinçer ş., karaer z., çakmak A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

Regional workshop on epidemiology, diagnosis and control of economically important parasites of livestock in the near east region, Turkey, 1 - 04 October 1995, pp.505-516

1994

1994

Seroprevalence Of Babesia Infection In Cattle In Turkey

sayın f., DİNÇER Ş. , karaer z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

Eighth International Congress of parasitology, Turkey, 1 - 04 October 1994

1994

1994

Epidemiological Studies On Tropical Theileriosis In Turkey

sayın f., DİNÇER Ş. , karaer z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

European Union Third Coordination Meeting on Tropical Theileriosis, Turkey, 1 - 04 October 1994

1994

1994

Epidemiology Of Tropical Theileriosis In Turkey

sayın F., DİNÇER Ş. , dumanlı n., karaer z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , et al.

European Union Third Coordination Meeting on Tropical Theileriosis, Turkey, 1 - 04 October 1994, pp.1-2

1994

1994

Field Study Using Attenuated Vaccine Cells In The Protection Of Cattle Against Tropical Theileriosis In Turkey

sayın f., DİNÇER Ş. , karaer z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , yukarı b. a. , et al.

European Union Third Coordination Meeting on Tropical Theileriosis, Turkey, 1 - 04 October 1994 Sustainable Development

1992

1992

Epidemiological Study On Tropical Theileriosis Around Ankara

SAYIN F., DİNÇER Ş. , KARAER Z., ÇAKMAK A., İNCİ A. , YUKARI B., et al.

150. Years of Veterinary Education Proceedings, Turkey, 1 - 04 May 1992, pp.263-278

1991

1991

Epidemiological study on tropical theileriosis around Ankara. Singh DK, Varshney BC. eds. Orientation and Coordination of Research on Tropical Theileriosis.

sayın f., dinçer ş., karaer z., çakmak a., İNCİ A. , yukarı b. a. , et al.

second international workshop sponsored by Europen Communities Science and Technology for Development Programme. Subprogramme. Tropical Agriculture, India, 1 - 04 March 1991, pp.51-54

1989

1989

İzoenzim elektroforezi ile Theileria annulata parazitlerinin suş tespiti

sayın f., dinçer ş., karaer z., çakmak a., İNCİ A. , yukarı b. a. , et al.

6.Ulusal Parazitoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 1989, pp.38-39

1989

1989

Ankara yöresi sığırlarında kan parazitlerinin sero-insidensi üzerine araştırmalar.

sayın f., friedhoff k. t. , dinçer ş., karaer z., çakmak a., İNCİ A. , et al.

6.Ulusal Parazitoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 1989, pp.53

Books & Book Chapters

2021

2021

Bitler (Phthiraptera) ve Vektörlükleri

DÜZLÜ Ö. , ATELGE M., YILDIRIM A. , İNCİ A.

in: Türkiye'de Önemli Arthropodlar ve Vektörlükleri, Uslu Uğur, Altay Kürşat, Editor, MEDİSAN, Ankara, pp.53-66, 2021

2019

2019

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023)

İnci A.

Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2019

2017

2017

Karasinekler (Black Flies) (Diptera: Simuliidae) Vektörlükleri ve Mücadelesi

Düzlü Ö. , Yıldırım A. , İnci A.

in: Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Özbel Y., Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.211-233, 2017

2016

2016

Kenelerin Medikal ve Veteriner Önemleri

İNCİ A.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2016

2016

2016

Kenelerin Medikal ve Veteriner Önemleri

İnci A. , Düzlü Ö. , Yıldırım A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Kayseri, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları

İNCİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.43-345, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Giriş

İNCİ A. , albasan h.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.47-50, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Simuliid Enfestasyonu

Düzlü Ö. , İnci A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.309-317, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Babesiosis

DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, pp.82-101, 2016

2016

2016

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-İstiridyelerde Görülen İhbarı Mecburi Hastalıklar-Bonamiosis

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, pp.1439-1441, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları Giriş

İNCİ A. , ALBASAN H.

in: teriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A,, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, pp.47-50, 2016

2016

2016

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-İstiridyelerde Görülen İhbarı Mecburi Hastalıklar-Bonamiosis

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, pp.1439-1441, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Simuliid Enfestasyonu

DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, pp.309-317, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Cryptosporidiosis

İNCİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, pp.136-144, 2016

2016

2016

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-İstiridyelerde Görülen İhbarı Mecburi Hastalıklar-Marteiliosis

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A,, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, pp.1442-1443, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Anaplasmosis

DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, pp.114-121, 2016

2016

2016

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-Sinir Sisteminde Görülen Protozoon ve Trematod Hastalıkları

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, pp.1399-1402, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Tabanid Enfestasyonu

DÜZLÜ Ö., İNCİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, ürkiye Parazitoloji Derneği, pp.305-308, 2016

2016

2016

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-Sinir Sisteminde Görülen Protozoon ve Trematod Hastalıkları

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, pp.1399-1402, 2016

2016

2016

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Parafilariasis

YILDIRIM A., İNCİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, pp.275-278, 2016

2015

2015

Phthiraptera (Bitler)

İNCİ A. , DÜZLÜ Ö., YILDIRIM A.

in: Arthropodoloji, Karaer KZ, Dumanlı N, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.137-158, 2015

2015

2015

Phthiraptera (Bitler)

İNCİ A. , DÜZLÜ Ö., YILDIRIM A.

in: Arthropodoloji, Karaer Z, Dumanlı N, Editor, Medisan Yayıncılık, pp.137-158, 2015

2015

2015

Babesiidae

İNCİ A. , DÜZLÜ Ö., İÇA A.

in: Veteriner Protozooloji, Dumanlı N, Karaer KZ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.193-218, 2015

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Parafilariasis

YILDIRIM A. , İNCİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.276-279, 2013

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Babesiosis

Düzlü Ö. , İnci A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.82-101, 2013

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Cryptosporidiosis

İNCİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.135-142, 2013

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Genel Bilgi

İNCİ A. , albasan h.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.47-49, 2013

2013

2013

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-Sinir Sisteminde Görülen Protozoon ve Trematod Hastalıkları

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.1405-1408, 2013

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Anaplasmosis

Düzlü Ö. , İnci A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.114-121, 2013

2013

2013

Sığırlarda Görülen Parazit Hastalıkları-Tabanid Enfestasyonu

Düzlü Ö. , İnci A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.306-311, 2013

2013

2013

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-İstiridyelerde Görülen İhbarı Mecburi Hastalıklar-Marteiliosis

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.1448-1449, 2013

2013

2013

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-Sinir Sisteminde Görülen Protozoon Ve Trematod Hastalıkları

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.1405-1408, 2013

2013

2013

Balıklarda Görülen Parazit Hastalıkları-İstiridyelerde Görülen İhbarı Mecburi Hastalıklar-Bonamiosis

İNCİ A. , ÇİLOĞLU A.

in: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, Editor, Türkiye Parazitoloji Derneği, İzmir, pp.1445-1447, 2013

2010

2010

Babesiidae

İnci A. , Düzlü Ö. , İça A.

in: Veteriner Protozooloji, Karaer Z, Dumanlı N, Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.183-206, 2010

2001

2001

Evcil Kanatlıların Protozoon Enfeksiyonları ve Artropod Enfestasyonları.

İNCİ A.

E.Ü.Veteriner Fakültesi Yayınları, Kayseri, 2001

Expert Reports

2020

2020

Etik inceleme Bilirkişi Raporu

İnci A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, pp.3, Afyonkarahisar, 2020

2016

2016

Bünyan İlçesi İğdecik Mahallesinde Arı Ölümleri

İNCİ A.

8. Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.4, Kayseri, 2016

2008

2008

"Yataklardan tahta Kurusu çıktı"

İNCİ A.

İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi, pp.9, İstanbul, 2008

2006

2006

Proteinli ve sade arı kekleri numune içerikleri hakkında

İnci A.

T.C. Tarım Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü, pp.2, Kayseri, 2006

Supported Projects

2012 - 2013

2012 - 2013

Avrupa Tarım Biyoteknoloji Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
DÜNDAR M. (Executive) , BAŞKOL G. , DEMİRHAN İ. , GÜRCAN K. , ARSLAN K. , İMAMOĞLU ŞİRVANLI N. N. , et al.

2009 - 2011

2009 - 2011

MANDALARDA BABESİA TÜRLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
İNCİ A. (Executive) , İÇA A. , LALE V.

2006 - 2006

2006 - 2006

SIĞIRLARDA FASCİOLA HEPATİCA NIN SEROPERVALANSI.

Project Supported by Higher Education Institutions

İNCİ A. (Executive) , YAVUZ A.