Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2016 Effects of Copper Content on Mıcrostructure and Mechanıcal Propertıes of Al–Mn Eutectıc Alloys

  Attendee

  Wien, Austria

 • 2016 Effect Of Growth Rate on Microstructure And Mechanıcal Propertıes of Al-Mn-Si Ternary Alloy

  Attendee

  Wien, Austria

 • 2016 Electrical and Thermal Properties Al-2Mn-5Fe Ternary Alloy, International Science and Technology Conference

  Attendee

  Wien, Austria

 • 2016 Measurements of Physical Properties of Directionally Solidified Al-Si-Cu Ternary Alloy

  Attendee

  Amsterdam, Netherlands

 • 2016 Effect of Lead Content on Physical Properties of the Al–Si Eutectic Alloys

  Attendee

  Amsterdam, Netherlands

 • 2015 Microstructural Characterization and Mechanical Properties of Al-2Mn-5FeTernary Eutectic Alloy

  Attendee

  Amsterdam, Netherlands

 • 2015 Microstructure, Mechanical, Electrical and Thermal Properties of the Al-Si-Ni Ternary Alloy

  Attendee

  Amsterdam, Netherlands

 • 2014 Effects of antimony content on microstructure, mechanical and electrical properties of Al–Cu eutectic alloys

  Attendee

  Barcelona, Turkey

 • 2014 Influence of the growth rate on eutectic microstructures and Physical Properties of Aluminum–Silicon–Nickel Alloy

  Attendee

  Amsterdam, Netherlands

 • 2013 Influence of the growth rate on eutectic microstructures and Physical Properties of Aluminum–Silicon-Nickel Alloy

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 Directionally Solidified Al-Cu-Si-Fe Quaternary Eutectic Alloy

  Attendee

  Czech Republic

 • 2012 Investigation of Physical Parameters of the Bi-Sn-Ag Eutectic Alloy

  Attendee

  Prugue, Czech Republic

 • 2011 Electrical properties as a function of solidification parameters of bismuth-tin-silver eutectic alloy

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2011 Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ev Ödevlerine Karşı Öğrenci Görüşleri

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2011 Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinin Drama Yöntemi İle İşlenmesine Yönelik Görüşleri

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2011 Directionally Solidification and Measurements of the Physical Properties of the Zinc-Aluminum Eutectic Alloy

  Attendee

  Aachen/Rolduc, Germany

 • 2011 Effect of composition on microhardness, electrical and thermal properties in the Sn-Cu alloys

  Attendee

  Aachen/Rolduc, Germany

 • 2011 Investigation of Physical Parameters of the Bi-Sn-Ag Eutectic Alloy

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2011 Effect of solidification parameters on the microstructure and microhardness in the Al-Cu-Si ternary alloy

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2011 Effect of Solidification Conditions on Microstructure and Compressive Stress in the Al- Cu-Co Eutectic Alloy

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2010 Physical properties of the Sn-3.7Ag-0.9Zn ternary eutectic alloy

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2010 Doğrusal Katılaştırılmış Kurşun Antimon Alaşımının Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2010 Doğrusal Katılaştırılmış Pb-Sb Alaşımında Katılaştırma Parametrelerinin Dendritik Mikroyapıya Etkisi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2009 Pb-Sn Ötektik Alaşımının Mikrosertliğinin Sıcaklık Gradyenti ve Büyütme Hızına Bağlılığı

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2009 Unidirectional Solidification Of Zn-Rich Zn-Cu Hypo-Peritectic Alloy

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2009 Al-Ni Ötektik Alaşımının Kontrollü Katılaştırılması

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2009 Temperature Gradient On The Microhardness of Al-Ni Eutectic Alloy

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2009 Microstructure And Solidification Behavior Of Zn-Cu Alloy

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2009 Effect of Solidification Rate on The Microstructure of Al-Cu-Ag Eutectic Alloy

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2008 Interfacial Energy of Solid Bismuth In Equilibrium With Bi-In Eutectic Liquid At 109.5 Celsıus Degree Equilibrating Temperature

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2008 Directional Solidification of The In-Bi-Sn Ternary Alloy

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2008 Determination Of Solid-Liquid Interfacial Energies In The Sn-Cu Binary Alloy

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2008 Kontrollü Katılaştırılmış Al-Ağ.%3si Alaşımında Kontrol Parametrelerinin Mikrosertlik Üzerine Etkileri

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2008 Effect of The Temperature Gradient, Growth Rate and The Eutectic Spacing on The Mıcrohardness In The Directionally Solidıfied Sn-Cu Eutectic Alloy

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2008 Determinatıon Of Solid-Liquid Interfacial Energies In The In-Bi-Sn Ternary Alloy

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2008 Alüminyum Alaşımlarının Kontrollü Katılaştırılması ve Mikroyapı Parametrelerinin İncelenmesi

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2008 Effect of The Temperature Gradient, Growth Rate and The Eutectic Spacing on The Mıcrohardness In The Directionally Solidıfied Sn-Cu Eutectic Alloy

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2008 Dendritic Growth of The Succinonitrile-Camphor Transparent Alloy

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2008 Determinatıon Of Solid-Liquid Interfacial Energies In The In-Bi-Sn Ternary Alloy

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2008 Sn-Cu Ötektik Alaşımında Katılaştırma Hızı Ve Sıcaklık Gradyentinin Mikroyapı Parametrelerine Etkisi

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2006 Variation of Microhardness with the Primary Dendrite Arm Spacing, Composition and Growth Rate for the Directionally Solidified Pb-Cd Alloy

  Attendee

  OHIO, United States Of America

 • 2005 Cd-Sn, Bi-Cd, Al-Si Ötektik Ve Al-%3si Ötektikaltı Alaşımlarının Sıcaklığa Bağlı Olarak Elektrik Resistivitelerinin Ölçümü

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2005 Bi-Cd Ötektik Alaşımının Doğrusal Katılaştırılması

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2005 Directional Solidification of the Cd-Zn Eutectic Alloy

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2005 Al-Si Ötektik Alaşımında Sıcaklık Gradyenti, Büyütme Hızı ve Fleykler-Arası Mesafenin Mıkrosertlik Üzerine Etkisi

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2004 Succinonitril - %7.5 Ağ. CBr4 Alaşımının Doğrusal Katılaştırılması ve Büyüme Hızı ile Sıcaklık Gradyentinin Mikroyapı Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2004 Succinonitrile-aseton alaşımının doğrusal katılaştırılması ve mikroyapı parametrelerinin katılaştırma parametrelerine bağlı olarak incelenmesi

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2004 Doğrusal katılaştırılmış Pb-Cd, Sn-Zn ve Bi-Cd ötektik alaşımlarında büyütme hızı ve lamelsel mesafenin mikrosertlik üzerine etkisi

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2004 Doğrusal Katılaştırılan Pb-80ağ.% Cd Alaşımında Sıcaklık Gradyenti ve Katılaştırma Hızının Mikroyapı Parametrelerine Etkisi

  Attendee

  Bodrum, Turkey

 • 2002 Doğrusal katılaştırılan alüminyum-bakır alaşımlarında sıcaklık gradyenti ve büyütme hızının dendrit uç yarıçapı ve ikincil dendrit kollar arası mesafeye etkisi

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 2002 Doğrusal katılaştırılan aluminyum-bakır alaşımlarında birincil dendrit kollar arası mesafe ve yumuşak bölge derinliğinin incelenmesi

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 2002 Al-Si ötektik alaşımında katılaştırma hızının mikroyapı parametrelerine etkisi

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 2002 Pb-Cd ötektik alaşımlarının doğrusal katılaştırılması

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 2002 Sn-Zn ötektik alaşımının kontrollü katılaştırılması ve Jackson-Hunt Ötektik Teorisi ile karşılaştırılması

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 1998 Salol’un doğrusal katılaştırılması ve soğuma hızına göre yapı parametrelerinin değişiminin incelenmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 1995 Böbrek Taşlarının X-Işınları Toz Kırınımı İle Nitel Analizi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 1995 X-Işınları Difraksiyonu ile C2H2O4-2H2O' nin Kristal Yapısının Tayin Edilmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 1995 Safra Taşlarının X-Işınları Difraksiyonu İle Analizi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 1995 Dibenzoil Metan’nın Kristal Yapısının İncelenmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1478

h-index (WOS): 23