Students’ Views about Homework in the Science and Technology Courses (Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Ev Ödevleri Hakkındaki Öğrenci Görüşleri


Gedik N., Altıntaş E., KAYA H.

Journal of European Education, cilt.1, ss.6-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Journal of European Education
  • Sayfa Sayıları: ss.6-13

Özet

Fen ve teknoloji dersinde öğrenci başarısını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden biri de ev ödevleridir. Ev ödevleri, derste öğrenilen becerilerin uygulanması, değerlendirilmesi ve pekiştirilmesi amaçlanarak, belli bir konu veya ünite ile ilgili, öğrencilerden yapmaları istenen zihinsel veya bedensel faaliyetlerdir. Bu araştırma, fen ve teknoloji derslerindeki ev ödevi uygulamaları hakkında öğrenci görüşlerini araştırmak, verilen ev ödevlerinin öğrenciler açısından anlamlı olup olmadığını tespit etmek ve öğrencilerin ev ödevleriyle ilgili önerilerini almak amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Ayrıca, bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin ev ödevleri ile ilgili uygulamalara yönelik, görüş ve düşünceleri araştırılmıştır. Araştırma, 2010-2011 bahar yarıyılında Gaziantep ili Şehit Kamil ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulu 7. ve 8. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 30 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak yapılan araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, ev ödevleri hakkında öğrenci görüşleri tespit edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler, verilen ödevlerin o günkü konuyu pekiştirmek ve tekrar etmek amaçlı verildiğini ve ev ödevlerinin günlük yaşamda işlerine yaradığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin öğretmenlerine yönelik olumlu duygu ve düşünceleri, kendilerine verilen ev ödevlerini yapmaya teşvik ettiğini ifade etmişlerdir. Öğrenciler verilen ev ödevlerinin, girecekleri sınavlara hazırlayıcı nitelikte olması gerektiğini bildirmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular, literatürdeki benzer çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir.