Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

“Ahilik Kültürü ve Kayseri”

Çerçeve , no.22, pp.97-100, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Tek Parti İktidarlarının Hükümet Dönemleri İtibariyle Makroekonomik Performanslarının Karşılaştırması,

1. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (ICHUS) / 1st International Congress of Human Studies,, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.1-12

Dynamics of Economics of Happiness and An Evaluation on Researches About This Subject,

5th International Congress on Political, Economic and Social Studies,, Niğde, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.1-14

Ahiliğin Anadolu’da Faaliyete Başladığı İlk Şehirlerin Siyasi, Sosyal ve İktisadi Yapısı ve Ahiliğin Katkısı: Kayseri Üzerine Bir Değerlendirme.

IV. Uluslararası Ahilik Sempozyumu / IV. International Symposium on Akhizm, Ahi Evran Üniversitesi,, Kırşehir, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.1-25

Thinking Globally and Seeking Education and Having Career Advancement Across the Globe: Reverse Innovation

SIMAD University 3rd Conference on Economics, Public Policy, and Administration Development (CEPAD), Hyatt Hotel, Mogadishu, Somalia, 25 April 2018, pp.1-35

How to Increase Individual and Institutional Research Capabilities of the Universities in a Newly Developing Country? The Case of Somalia

SIMAD University 3rd Conference on Economics, Public Policy, and Administration Development (CEPAD), Hyatt Hotel, Mogadishu, Somalia, 25 April 2018, pp.1-32

Education and Employment Effect on Economic Growth: An Application on Selected African Countries

14th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), İstanbul S. Zaim University, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.1-25 Sustainable Development

Orta Gelir Tuzağını Aşmada Beşerî Sermaye ve Ar-Ge Harcamalarının Önemi Üzerine Bir Çalışma

14th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), İstanbul S. Zaim University, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.1-17

İslam İktisat Teorisinde Ahlaki Tehlike Sorununun Ortaya Çıkmasını Engelleyici Kurallar: İlgili Hadisler Üzerinden Bir Analiz

International Congress of Islamic Economy, Finance, and Ethics (ISEFE), İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2018, pp.1-28

Turkey in Somalia: Facilitating Women’s Economic Empowerment through Humanitarian Initiatives

International Conference on Advances in Economics and Emerging Global Issues, Cape-Town, South Africa, 1 - 02 December 2017, pp.5 Sustainable Development

Türkiye Ekonomisinde İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Testi: Enflasyonun Yarattığı Belirsizlik İkiz Açığı Etkiler mi?

19. Ulusal İktisat Sempozyumu: Belirsizlik Altında Ekonomik Kararlar ve Politikalar: Türkiye ve KKTC Ekonomileri Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslararası Final Üniversitesi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 04 November 2017, pp.1-16

Macroeconomic Stability and Energy Costs / Makro Ekonomik İstikrar ve Enerji Maliyetleri

EconWorld2017@Paris: The Sixth International Conference in Economics, Paris, France, 25 - 27 July 2017, pp.1-21 Sustainable Development

A Comparative Analysis of Eastern African Countries’ Macroeconomic Performance: Challenges and Opportunities

EconWorld2017@Paris: The Sixth International Conference in Economics, Paris, France, 25 - 27 July 2017, pp.1-31

Macroeconomic Stability and Energy Costs

The Sixth International Conference in Economics, 25 - 27 July 2017 Sustainable Development

Ak Parti Hükümetlerinin Sürekliliği ve Mali Disiplin / Continuity of Ak Party Governments and Fiscal Discipline

13rd International Conference on Knowledge, Economy, and Management, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 May 2017, pp.1-10

AK Parti Hükümetlerinin Sürekliliği ve Mali Disiplin

13. ULUSLARARASI BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, 18 - 20 May 2017

Economic Growth Drag of Energy: Evidence from Turkey

International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH), Üsküp, Macedonia, 12 - 14 May 2017, pp.1-14 Sustainable Development

The Impact of Exchange Rate Volatility on Turkish Agricultural Trade

International Conference on Social Sciences and Humanities, 12 - 14 May 2017

Economic Growth Drag of Energy: Evidence from Turkey

International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Macedonia, 12 - 14 May 2017 Sustainable Development

Economic Growth Drag of Energy: Evidence from Turkey

International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Macedonia, 12 - 14 May 2017 Sustainable Development

The Impact of Exchange Rate Volatility on Turkish Agricultural Trade

International Conference on Social Sciences and Humanities, 12 - 14 May 2017

Faiz Yasağının Kur’ani Temelleri (Qur’anic Fundamentals of Riba/Interest Prohibition)

International Congress of Islamic Economy, Finance, and Ethics, İstanbul, Turkey, 29 April 2017, pp.1-9

Conditions for Competition and Market Efficiency in Islamic Market Tradition (İslam Piyasa Geleneğinde Rekabetin şartları ve Piyasa Etkinliği)

International Congress of Islamic Economy, Finance, and Ethics, İstanbul, Turkey, 29 April 2017, pp.1-11

Faiz/Riba Yasağının Kur’ani Temelleri

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, 29 April 2017

İslam Pİyasa Geleneğinde Rekabetin Şartları ve Piyasa Etkinliği

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, 29 April 2017

R&D Expenditures and Economic Growth: Disaggregated Evidence from Public, Private and Knowledge Sectors

Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-13 Sustainable Development

Vasıf Düzeylerinin Avrupa Ülkeleri Gelir Dağılımları Üzerindeki Etkisi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-16 Sustainable Development

Interest-Free Banking and Economic Growth: Evidence from QISMUT Countries

11th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, Atina, Greece, 18 - 21 July 2016, pp.1-17

Changing paradigm in teaching economics in Turkey: Theory-oriented or practice-oriented? Numerical or verbal economics?

11th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications: A Forum on Teaching Economics in a Global World, Atina, Greece, 21 July 2016, pp.1-20

Interest Free Banking and Economic Growth Evidence from QISMUT Countries

11th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, Atina, 18 - 21 July 2016 Sustainable Development

Human Capital-Economic Growth Nexus: Evidence From Selected African Countries

International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Macedonia, 15 May 2016, pp.1-13 Sustainable Development

Is economic convergence hypothesis valid? Evindence from OECD Countries

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (ICSSH2016), Üsküp, Macedonia, 13 - 15 May 2016, pp.60-71

The Impact of Exchange Rate Volatility on Turkish Agricultural Trade

International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH), Üsküp, Macedonia, 12 May 2017 - 14 May 2016, pp.1-22

Is Economic Convergence Hypothesis Valid An Empirical Analysis on OECD Countries

International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Macedonia, 13 - 15 May 2016

A Comparative Economic Analysis of the Islamic World

7th Global Islamic Marketing Conference, Casablanca, Morocco, 4 - 06 May 2016

Can Islamic banking promote economic growth? Empirical evidence from Turkey

The First Islamic Conference on Islamic Banking and Finace: Efficiency and Financial Stability by the University of Umm Al-Qura, Mekke, Saudi Arabia, 6 - 08 March 2016, pp.1-15

Can Islamic banking promote economic growth Empirical evidence from Turkey

The First International Conference on Islamic Banking and Finance, Mekke, Saudi Arabia, 6 - 08 March 2016 Sustainable Development

Türkiye'de Kadın Yoksulluğunun Çözümünde Mikro Kredi Uygulamaları: Sosyal Etkilerinin Ölçülmesi

II. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Multidisipliner Yaklaşım (ICWOR2015), Sakarya, Turkey, 11 - 13 December 2015, pp.1-24 Sustainable Development

The Role of Women Employment in Long-Term Economic Growth: Evidence from Selected Countries

3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Roma, Italy, 26 - 28 November 2015, pp.1 Sustainable Development

Revisiting the Feldstein-Horioka Puzzle in Turkey: An Empirical Analysis with Structural Breaks

3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Roma, Italy, 26 - 28 November 2015, pp.1-10

Seeking competition and industrial policies in the 19th century Ottoman economy

2nd International Conference on Smarth Economic Planning and Industrial Policy, İstanbul, Turkey, 12 - 13 November 2015, pp.1-21

19 YÜZYIL OSMANLI EKONOMİSİNDE REKABET ARAYIŞLARI VE SANAYİLEŞME POLİTİKALARI

2nd International Conference on Smarth Economic Planning and Industrial Policy, İstanbul, Turkey, 12 - 13 November 2015 Sustainable Development

TESTING THE TOURISM-LED GROWTH HYPOTHESIS: EVIDENCE FROM TURKEY

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.1

İşsizlik ve enflasyon arasındaki ilişki: Almanya örneği

1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Munich, Germany, 29 - 30 October 2015, pp.1-10 Sustainable Development

Sanayi Devriminin Ardından Osmanlı Sanayileşme Hamleleri: Sanayi Politikalarının Dinamikleri ve Zafiyetleri

Uluslararası III. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.1-21 Sustainable Development

Challenges and Barriers of Women Entrepreneurs in Selected Muslim Countries

International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women's Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.25 Sustainable Development

Challenges and Barriers of Women Entrepreneurs in Selected Muslim Countries, with M. Khan

International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women's Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.1-9 Sustainable Development

Business Ethic and Economic Growth: An Empirical Analysis for Turkish Economy, C.T. Tuğcu ile birlikte,

2nd Dubrovnik International Economic Meeting, Dubrovnik, Croatia, 1 - 03 October 2015, pp.49-56 Sustainable Development

Business Ethic and Economic Growth An Empirical Analysis for Turkish Economy

2nd Dubrovnik International Economic Meeting, Croatia, 1 - 03 October 2015 Sustainable Development

Women Enterpreneurs in Islamic World: A Multi Country Study

6th Global Islamic Marketing Conference, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2015, pp.1-15 Sustainable Development

Turkey: The Economic Powerhouse of the Islamic World

6th Global Islamic Marketing Conference, İstanbul, Turkey, 6 - 07 May 2015, pp.1

Efficiency for Sustainable Growth: Evidence from the North African Countries, C.T. Tuğcu ile birlikte,

The ICEBMM 2015: XIII International Conference on Economics, Business and Marketing Management, Marrakech, Morocco, 8 - 09 April 2015, pp.1-10 Sustainable Development

Müslüman Bireyin İktisadi Davranış Hususiyetleri ve İslam Piyasa Geleneği

2. İslam İktisadı Atölyesi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 April 2014, vol.17, pp.11-38

Türk Tarım Sektöründe Tohumluk Kullanımı ve Verimlilik İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

12. International Conference on Knowledge, Economy and Management, Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2014, pp.1

Balkanlarda Türk Kültürünün Geleceğinde Ahiliğin İktisadi İlkelerinin Etkileri

Balkanlarda Türk Kültürü Ve Ahilik Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 17 - 18 October 2014, pp.1

Afrika'nın Dünü, Bugünü, Yarını ve Afrika-Türkiye Arasındaki Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İlişkiler

AFESAM tarafından düzenlenen "Türkiye'de Afrika Çalışmalarının Bugünü ve Yarını" Çalıştayı, Kayseri, Turkey, 01 October 2014, pp.10

İktisadi Düşünce Hayatımızda Ahiliğin Yeri

21. Yüzyılın Işığında Ahiliğin Etkin Hale Getirilmesi Çalıştayı, Kırşehir, Turkey, 24 - 25 September 2014, pp.5

Economic Growth, Resource Restrictions and Ecological Footprint: An Emprical Evidence From Turkey and a General Perspective for Africa

The International Symposium on Cultural Diplomacy in Africa 2014: Building Economic Bridges to Enhance African Sustainable Development and Economic Growth, Berlin, Germany, 6 - 08 August 2014, pp.3 Sustainable Development

How Sustainable is the Growth Performance of African Countries by Region? A Deatailed Analysis of the North African Countries

The International Symposium on Cultural Diplomacy in Africa 2014: Building Economic Bridges to Enhance African Sustainable Development and Economic Growth, Berlin, Germany, 6 - 08 August 2014, pp.5

Global Debt Crisis, Financial Instability and the Changing Monetary Policy Strategies: A Cross-Country Analysis

10th Global Business and Social Science Research Conference, Beijing, China, 23 - 24 June 2014, pp.10

An Analysis of Economic Growth Drag of Natural Resources and Land in Turkey

The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association, Kayseri, Turkey, 22 - 24 May 2014, pp.2 Sustainable Development

The Impact of the Technological Change on Employment: An Emprical Analysis on Turkey

The The 24th International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21 - 24 May 2014, pp.1-10

Turkey and European Union: Facts and Bilateral Advantages and Disadvantages

The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21 - 24 May 2014, pp.5

Testing the Efficient Market Hypothesis in G7 Countries: Hacker-Hatemi J Bootstrap Causality Test

The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21 - 24 May 2014, pp.5

Financial Development, Liberalization and Economic Growth: An Emprical Assessment for Turkey

The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association, Kayseri, Turkey, 21 - 24 May 2014, pp.1-15 Sustainable Development

Kayseri'nin Beşeri Sermaye Potansiyeli

3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 25 April 2014, pp.329-346

Teknolojik Değişim Sürecinde Kayseri İlinin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi

3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 25 April 2014, pp.285-306

İllerin Rekabetçi Dinamikleri ve Kayseri İçin Rekabetçi Bir Paradigma Arayışı

3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 25 April 2014, no.3, pp.1-12

XIX. Yüzyılın Sonlarında Kayseri’ye Bağlı Mahallelerde Mevcut Meslek Grupları Üzerine Bir İnceleme

3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 25 April 2014, no.3, pp.596-620

Financial Development Liberalization and Economic Growth An Empirical Assessment For Turkey

The 24th International Conference of The International Trade and Finance Association, Turkey, 21 - 24 April 2014 Sustainable Development

Türkiye'de KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği ve Uyum Yeteneğinin Arttırılması

KOBİ Çalışan ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi -KUYAP, Kayseri, Turkey, 13 February 2014, pp.1

The Relationship Between Technological Change and Competitiveness: An Emprical Analysis on Turkey

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Malta, 1 - 04 December 2013, pp.1

Türk Cumhuriyetleri’nde İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

International Conference on Euroasian Economies 2012, Kazakhstan, 1 - 04 November 2013, pp.1 Sustainable Development

Regionalism Tendencies in Post – Soviet Countries

International Conference on Eurasian Economies, Russia, 1 - 04 October 2013, pp.1

Impacts of Coordination Between Monetary and Fiscal Policies

International Conference of International Trade and Finance Association, Canada, 1 - 04 August 2013, pp.1

Tourism and Economic Growth: The Case of Mediterranean Region

The 23rd International Conference of International Trade and Finance Association, Canada, 1 - 04 August 2013, pp.1 Sustainable Development

Küresel Kriz Sonrası Finansal Piyasalara Yönelik Politikaların Yönetiminde Maliye Ve Para Politikalarının Uyumu

28. Türkiye Maliye Sempozyumu, Küresel Kriz ve Maliye Politikaları, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.287-309

Consumers’ Awareness and Perceptions in Halal Food Certificated Products

The 3rd Global Islamic Marketing Conference, Egypt, 1 - 04 January 2013, pp.1

Türkî Cumhuriyetler’de Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi

International Conference on Euroasian Economies 2012, Kazakhstan, 1 - 04 November 2012, pp.1

Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ekonomik Serbestlik ve Büyüme

International Conference On Eurasian Economies, 11 - 13 October 2012

Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi

International Conference on Eurasian Economies, Almaty, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, pp.175-182 Sustainable Development

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

International Conference on Euroasian Economies 2012, Alma Ata, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, pp.207-211 Sustainable Development

Anadolu Türk Medeniyetinin İnşasında Ahilik Kurumunun Sosyal ve Ekonomik Katkıları

II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 October 2012, pp.1

Impact of Prolonged Budget Deficits and Rising Government Dents in Selected European Countries and the USA on the Financial Markets and the Global Economy

The 22nd International Conference of the International Trade & Finance Association, Pisa, Italy, 1 - 04 June 2012, pp.1

Relationship Between Debt Crisis and Central Bank Independence: An Application on Euro-zone Countries

The 22nd International Conference of the International Trade & Finance Association, Italy, 1 - 04 April 2012, pp.1

Competitive Advantages and Investment Possibilities of Turkish Economy in the Environment of Global Crisis

Gauteng Economic Development Agency, Johannesbourg, South Africa, 1 - 04 March 2012, pp.1-30

Comparative Macroeconomic Performance of The Turkish Economy: Investment Climate of The Country within International Competitive Perspective

ATI (Australian Turkish Institute - Avustralya Türk Enstitüsü), ATUSA (Australian Turkish Union of University Students - Avustralya Türk Üniversiteliler Birliği) and ATBC (Australian Turkish Business Council - Avustralya Türk İş Konseyi), Melbourne, Australia, 20 October 2011, pp.10

"Interpretation of Williamson’s Rational Managerial Behavior Model as Managerial Corruption", A. Kutler ile birlikte, Ben Gurion University of the Negev

21st International Conference of International Trade and Finance Association, Eilat, Israel, 29 May - 01 June 2011, pp.1

Instrument Rules for Monetary Policy", S. Kayhan ile birlikte

21st International Conference of International Trade and Finance Association, Eilat, Israel, 29 May - 01 June 2011, pp.101

Akhizm as Social, Economic and Cultural Cooperative Organization in Anatolian Turkish Tradition.

The First International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities, Kish Island, Iran, 16 - 17 April 2011, pp.339-350

2008 Küresel Finans Krizinde Para Politikalarının Başarısı ve Değişimi: Merkez Bankalarının Değişen Rolü

Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar, Cyprus (Kktc), 1 - 04 September 2010, pp.22

"The Taylor Rule in Estimating the Performance of Inflation Targeting Programs: The Case of Turkey", S. Kayhan ile birlikte, 23-26 May 2010. Working Paper 9: http://services.bepress.com/itfa/20th/art9

20th International Conference of International Trade and Finance Association, Las Vegas, Nevada, United States Of America, 23 - 26 May 2010, pp.1

Türkiye'de Tek Parti Hükümetlerinin Para ve Maliye Politikaları (1950 sonrası)

III. Hukuk ve İktisat Forumu: Ekonomi Politikası Kuralları, Kayseri, Turkey, 03 February 2010, pp.7

The Functions of State in Determining Economic Policies in Islamic Tradition:What is the Position of Market

Global Academy of Business and Economic Research (GABER) International Conference: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues, Kuala Lumpur, Malaysia, 28 - 30 December 2009, pp.1

Turkey as Emerging Economic Power and Prospectes of its Relations with India: An Assessment Regarding Safe Investment Climate

Centre for West Asian and African Studies (CWAAS), School of International Studies, Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, India, 26 November 2009, pp.10

Turkey as an Emerging Economic Power and the Future Prospects of its Relationship with India

Academy of Third World Studies (ATWS) and the Centre for West Asian Studies (CWAS), New Delhi, India, 23 November 2009, pp.1

The J-curve Effect and Turkey-Germany Trade Balance: An Industry Level Data Analysis

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.391-404

Türkiye'de İstihdamın Yapısı ve Vasıflı İşgücü Sorunu: Develi Üzerine Bazı Uygulamalar

Develi Belediyesi ve Ortaklarının Yürütmekte Olduğu “Bir Sanat Bir Meslek Projesi, Kayseri, Turkey, 30 July 2009, pp.1-19

The Feature and Characteristics of Turkish Economy and its Relations to the EU Economies in the Context of Global Economıc Crisis

Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali under the LLP Erasmus/Teaching Mobility Program, Benevento, Italy, 11 June 2009, pp.10

Exchange Rates and Turkish Bilateral Agricultural Trade: A Panel Cointegration Analysis

19th International Conference of the International Trade and Finance Association, Beijing, China, 27 - 30 May 2009, pp.10

Krizin Türkiye'de Mali Piyasalara Etkisi

Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi I: Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2009, pp.1

Social Capital and Economic Performance of SME's: A Case Study from Turkey

European Conference on Intellectual Capital, Haarlem, Netherlands, 28 - 29 April 2009, pp.191-199 Sustainable Development identifier

European Conference on Intellectual Capital

Social Capital and Economic Performance of SME's: A Case Study From Turkey, Haarlem, Netherlands, 28 - 29 April 2009, pp.1

AB Entegrasyon Sürecinde Zirai Deneyimler: TİGEM Örneği

AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirme Projesi Kapsamında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve AB Bitki Sağlığı Mevzuatı Konusunda Bilincin Artırılması Projesi Çerçevesinde Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Uluslararası Konferansı, Kayseri, Turkey, 08 April 2009, pp.1

Türkiye'nin 2023 Stratejik Ekonomi Vizyonu Sunumu

T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023, Elazığ, Turkey, 06 April 2009, pp.8

Henüz İktidara Gelemeyen Siyasal Partilerin İktisat Politikaları: Siyasal Konumları Bakımından Benzerlikler ve Farklılıklar

Sosyal Bilimler Araştırma Derneği Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2008, pp.237-248

Gravity Model of Turkish Agricultural Exports to the European Union

International Trade and Finance Association Conference, Lisbon, Portugal, 21 - 24 May 2008, pp.1

Economic Reforms and Developments in Turkey since the Crisis 2001

LLP Erasmus/Teaching Mobility Program at the Friedrich-Elexander University Institut für Wirtschaftswissenschaft, Nürnberg, Germany, 28 June 2007, pp.1

Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Tarım Sektörünün Geleceği

Union of European Turkish Democrats (UETD), Amsterdam, Netherlands, 19 June 2007, pp.1

Hacılar Kökenli Büyük Firmaların Büyüme Dinamikleri

I. Hacılar Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2007, pp.347-358

İslam ve Piyasa Üzerine Düşünceler

İslam ve Çalışma Hayatı Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 - 27 November 2005, pp.10

Yeni Klasik ve Reel Konjonktür Yaklaşımlara Göre Paranın Yansızlığı ve Para Politikasının Etkinliği

Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu, Muğla, Turkey, 24 - 26 February 2005, pp.203-233

Ahiliğin Kuruluş ve Gelişmesinde Kayseri'nin Yeri ve Önemi

III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 11 - 17 October 2004, pp.1-15

Economic Crises in the Turkish Economy in Recent Years

Conference by Regensburg University Turkish Students Union (AG Uni-Türk) and Regensburg Turkish Honorary Consulate, Regensburg, Germany, 09 February 2004, pp.1

Fundamental Economic Problems of the Turkish Economy and its Accession into European Union

a conference paper peresented at the Friedrich-Elexander University, Nürnberg, Germany, 05 February 2004, pp.1

Akhizm: Its Role and Importance in Social and Economic Development of the Turkish Society

Zentralinstitut für Regionalforschung of the Friedrich-Elexander University, Nürnberg, Germany, 05 February 2004, pp.1 Sustainable Development

Türk Ekonomisinin Ekonomik Performansı ve AB ile Ekonomik İlişkileri

Nürnberg Türk Evinde Bir Konferans, Nürnberg, Germany, 01 February 2004, pp.1

Kayseri İmalat Sanayiinde Son Yıllarda Yaşanan Değişim ve 2001 Ekonomik Krizinin Etkileri

I.Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 15 - 16 June 2003, pp.2

Kayseri’de İl Merkezi İle Taşra Arasındaki Gelişmişlik Farkı

I. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 15 - 16 June 2003, pp.1 Sustainable Development

Adam Smith’in Fikriyatı: Ahlak Felsefecisi ve Kapitalizmin Banisi

IV. Liberal İktisatçılar Kongresi, Nevşehir, Turkey, 25 - 28 April 2003, pp.10

21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Kooperatifçilik

Kooperatifçilik Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 01 November 1999, pp.7

İç Borç Senetlerinin Yapısal Analizi ve Bankacılık Sektörünün Payı

III. Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 11 September 1999, pp.1

Kayseri İmalat Sanayiinin Yapısı ve DİE Verilerinin Kullanımı

Türkiye İstatistik Günü ve DİE’nün 73. Kuruluş Yıldönümü, Kayseri, Turkey, 01 January 1999, pp.10

Türkiye'nin Sanayileşmesinde Küçük İşletmelerin Yeri ve Bankacılık Sektörü

Küçük İşletmelerinin Yarınına Bakış Paneli'98, Kayseri, Turkey, 27 July 1998, pp.10

Türk Toplumunun İş Ahlakı ve Ekonomik Gelişmesinde Ahilik Kültürünün Yeri ve Önemi

Siyasette ve Yönetimde Etik, Sakarya, Turkey, 01 January 1998, pp.433-446 Sustainable Development

Türk Ekonomisinin Temel Ekonomik Sorunları ve Gelişmişlik Düzeyi

TES-İŞ Sendikası Kayseri Şubesi, Kayseri, Turkey, 05 May 1997, pp.7

Teknolojik Değişimin İstihdam Üzerindeki Değişik Etkilerinin Translog İstihdam Fonksiyonu Kullanılarak Tahmin Edilmesi: Türkiye İmalat sanayii Üzerine Bir Uygulama

Araştırma Sempozyumu 1997 Bildirileri, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, Turkey, 01 January 1997, pp.62-65 Sustainable Development

Kayseri İlinin Ekonomik Gelişmesinde Sanayi Sektörünün Rolü

İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, Turkey, 01 January 1997, pp.89-117 Sustainable Development

The New Techno-Economic Paradigm and Competitiveness: An Empirical Test For Pakistan

SABE The Human Capacities of the Global Economy: Behavioral Economic Perspectives, New York, United States Of America, 13 - 15 August 1993, pp.1

Structural Change in the Turkish Economy: The Case of Financial Sector

RPI Economics Department, New York, United States Of America, 16 March 1993, pp.10

Books & Book Chapters

Ahilik Kurumsal Olarak Modern Ekonomik Hayata Ne Ölçüde Uyarlanabilir? -Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bazı Örnekler Üzerinden Bir Değerlendirme-

in: AHİLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK “21. Yüzyılda Yiğitlik, Ahilik ve Dirlik”, Muhammet Enes Kala, Editor, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, pp.329-348, 2023 Creative Commons License

Fütüvvet veya Ahilik Bireysel Düzeyde Modern Dünyaya Ne Ölçüde Uyarlanabilir? -6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremlerden Bazı Örnekler ve Değerlendirmeler-

in: AHİLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK “21. Yüzyılda Yiğitlik, Ahilik ve Dirlik”, Muhammet Enes Kala, Editor, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, pp.239-256, 2023 Creative Commons License

Economic Crises, Stabilization Measures and Military Interventions in Turkey

in: Coups in Turkey from the Ottoman Empire to the Republic, C. Kırpık,C. Deveci,T.A. Taşçı, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.586-617, 2022

Direct Business Ethic Principles of Akhizm and its Impacts on Economic Life

in: Labor and Business Ethic, M.E.. Kala, Editor, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, pp.169-186, 2022

Managerial Economics and Managerial Decision Making Dynamics

in: Current Debates on Social Sciences 5: Human Studies, S. Çeçen,Z. Karacagil,A.O. Tiro,Ö. Kahya,Ş. Bozgun, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.441-452, 2020

Türkiye’deki Ticari Bankaların Likidite Riski Düzeylerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.328-345, 2019

Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü

in: Türkiye Ekonomisi, Metin TOPRAK, Nazım ÇATALBAŞ, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.105-134, 2019

DÜNYA ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNÜN REKABET DÜZEYİVE BU PİYASADA TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASIREKABET GÜCÜ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırmave Değerlendirmeler -2019, Sait Erdal DİNÇER, Sinan SÖNMEZ, Mustafa BOSTANCI, Ertan ÖZÇOBAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.381-394, 2019

Türkiye’de Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar Kararları

in: Türkiye Ekonomisi, Metin TOPRAK, Nazım ÇATALBAŞ, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.187-218, 2019

Avrupa Para Sistemini Hazırlayan 1958-78 Avrupa Olayları

in: Current Debates on Social Sciences: Human Studies 3, Çeçen Salih, Kahya Ömer, Bozgun Şafak, Toptaş Koray, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayın Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti., Ankara, pp.180-192, 2019

Türkiye’deki Ticari Bankaların Likidite Riski Düzeylerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.328-345, 2019

Türkiye’deki Ticari Bankaların Likidite Riski Düzeylerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih ÇEÇEN, Ömer KAHYA, Şafak BOZGUN, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.328-345, 2019

Klasik ve Modern Miktar Teorileri ve Paranın Yansızlığı: Para Politikası Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz

in: Değişim ve Dönüşüm Perspektifinden İktisadi Bakış, İlhan EROĞLU, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.57-94, 2019

Para Banka ve Finansal Sistem, 9. Baskı

Detay Yayıncılık, Ankara, 2018

Para Banka ve Finansal Sistem

Detay Yayıncılık, Ankara, 2018

The Relationship Between Economic Liberalization and Growth in the Central Asian Republics

in: Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences I, B.C. Tanrıtanır and S. Özer, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.189-209, 2018

Kur’an’da Riba (Faiz) Ayetlerinin Kademeli Nüzûlü ve Üslûbu: İslam’ın Ticaret, İnfak ve Finans Sistemi Üzerinden Bir İnceleme

in: İslam İktisadı Perspektifinden Faiz, T. Eğri ve Z.H. Orhan, Editor, İktisat Yayınları, İstanbul, pp.1-51, 2018

Kur’anda Riba (Faiz) Ayetlerinin Kademeli Nüzulü ve Üslubu İslam’xxın Ticaret İnfak ve Finans Sistemi Üzerinden Bir İnceleme

in: İslam İktisadı Perspektifinden Faiz, Taha Eğri, Zeyneb Hafsa Orhan, Editor, İktisat Yayınları, İstanbul, pp.1-51, 2018

THE RELATIONSHIPBETWEEN ECONOMIC LIBERALIZATIONAND GROWTH INTHE CENTRAL ASIAN REPUBLICS

in: ACADEMIC RESEARCHIN SOCIAL, HUMANAND ADMINISTRATIVESCIENCES-I, Tanrıtanır Bülent Cercis, Özer Sevilay, Editor, Gece Kitaplığı, pp.189-209, 2018

Investigating the Existence of the Tourism-led Growth Hypothesis in the Central Asian Republics: A Bootstrap Panel Causality Analysis

in: Eurasian Economies in Transition, Gencer Aysen Hic, Sozen İlyas, Sari Selahattin, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.143-150, 2017

AK Parti Hükümetlerinin Büyüme, İstihdam ve Rekabet Gücü Politikaları

in: AK Parti’nin 15 Yılı, Nurullah Gür, Sadık Ünay, Şerif Dilek, Editor, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, pp.35-59, 2017

Investigating Existance of the Tourism-Led Growth Hypothesis in the Central Asian Republics: A Bootstrap Panel Causality Analysis

in: Eurasian Economies in Transition, Hiç Gencer, A., İ. Sözen and S. Sarı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Londra, pp.31-44, 2017

Müslüman Bireyin İktisadi Davranış Hususiyetleri ve İslam Piyasa Geleneği

in: İslam İktisadı ve Piyasa, Sunar L., Eğri T., Editor, İgiad Yayınları, İstanbul, pp.10-38, 2015

Adam Smith (çeviri eser)

Liberte Yayınları, Ankara, 2014

İktisat

in: Adam Smith, David D. Raphael, Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.73-117, 2014

Birçok Okulun Üstadı

in: Adam Smith, David D. Raphael, Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.23-31, 2014

Felsefe, Bilim ve Tarih

in: Adam Smith, David D. Raphael, Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.135-147, 2014

Hayatı

in: Adam Smith, David D. Raphael, Editor, Liberte Yayınlar, Ankara, pp.33-55, 2014

Smith'in Ahlak ve İktisat Düşüncesi Üzerine

in: Adam Smith, E. Erdem, A. Çelenk, Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.9-21, 2014

Türkiye'de Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar Kararları

in: Türkiye Ekonomisi, Metin Toprak, Nazım Çatalbaş, Editor, Aöf Yayınları, Eskişehir, pp.188-221, 2013

Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü

in: Türkiye Ekonomisi, Metin Toprak, Nazım Çatalbaş, Editor, Aöf Yayınları, Eskişehir, pp.96-127, 2013

Yeşilhisar Olayları (17 Şubat - 24 Mart 1960)

in: Yeşilhisar - Kayseri Olayları, Süleyman Kocabaş, Editor, Bayrak Matbaacılık Ve Yayıncılık, İstanbul, pp.41-80, 2010

VII. Bölüm: Olayların Görgü Tanıklarıyla Röportajlar (S. Kocabaş ile)

in: Yeşilhisar - Kayseri Olayları, Süleyman Kocabaş, Editor, Bayrak Matbaacılık Ve Yayıncılık, İstanbul, pp.178-205, 2010

2000’li Yıllarda Türkiye’nin Makro Ekonomik Performansı

in: Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde?, N. Doğan, F. Kula, M. Öcal, Editor, Nobel, Ankara, pp.39-65, 2007

Serbestleşme ve Küreselleşme Sürecinde Para Politikaları: Fırsatlar, Tehditler ve Türk Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme

in: Türkiye nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası Türkiye Geleceğin Neresinde, Doğan Nejat, Kula Ferit, Öcal Mehmet, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.87-114, 2007

Serbestleşme ve Küreselleşme Sürecinde Para Politikaları: Fırsatlar, Tehditler ve Türk Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme

in: Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası, -Türkiye Geleceğin Neresinde?, Doğan N., Kula F., Öcal M., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.87-114, 2007

Para ve Banka

Erciyes Üniversitesi İibf, Kayseri, 2006

Ahilik Ahlakla Kalitenin Buluştuğu bir Örgütlenme Modeli

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Kayseri, 2004

Adam Smith: Sistem Kurucusu

in: A History of Economic Theory and Method, Ekelund R.B., Hebert R.F. , Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.121-156, 2004

Ahi Teşkilatının Kayseri'de Yapılanması

in: Kayseri'de Ahilik, Yusuf Gökoğuz, Editor, Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayını (No: 3), Kayseri, pp.23-27, 2003

Ahiliğin Kayseri’de Gelişmesinde Kayseri’nin Bir ‘Uluslararası Ticaret merkezi’ Olmasının Rolü

in: Kayseri’de Ahilik, Y. Gökoğuz, Editor, Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayını, Kayseri, pp.32-33, 2003

Milton’un Cenneti: Friedman Parasal Bir Karşı Devrime Öncülük Ediyor

in: İktisadi Düşünce, Skousen M., Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.429-466, 2003

Uluslararası Para Fonu: Nihai Ödünç Mercii veya Vazgeçilmez Ödünç Mercii?

in: Kapitalizm ve Küresel Refah, Vasquez I., Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.227-242, 2003

Uluslararası Finansta Alacaklı-Borçlu İlişkisinin Onarımı

in: Kapitalizm ve Küresel Refah, Vasquez I., Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.261-285, 2003

Küresel Finansal Piyasalar ve Uluslararası Para Fonu

in: Kapitalizm ve Küresel Refah, Vasquez I., Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.243-259, 2003

Dr. Smith’in Washington’a Gidişi: Piyasa Ekonomisinin Zaferi

in: İktisadi Düşünce, Skousen M., Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.489-518, 2003

Paul Keynezyen Çaprazı Şaha Kaldırıyor: Samuelson ve Modern İktisat

in: İktisadi Düşünce, Skousen M., Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.397-428, 2003

Keynes İsyanı: Kapitalizm Kendisine Yönelik En Büyük Meydan Okumayla Karşı Karşıya

in: İktisadi Düşünce, Skousen M., Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.359-396, 2003

Bretton Woods: Altın Para Devri mi?

in: Kapitalizm ve Küresel Refah, Vasquez I., Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.213-225, 2003

Sosyalizmin Yaratıcı Yıkımı: Joseph Schumpeter’in Karanlık Vizyonu

in: İktisadi Düşünce, Skousen M., Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.467-487, 2003

Ahilik, 1. Baskı

Kayseri Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yayını,, Kayseri, 2000

Episodes in the Encyclopedia

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.382-396, 2015

Kayseri Ansiklopedisi (Cilt 2)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.198, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.129-136, 2010

Expert Reports

Mal Varlık Analizi

TSK, pp.20, Kayseri, 1997

Other Publications

İslam, Piyasa ve Devlet

Lecture Note, pp.160, 2008

Yönetim Ekonomisi

Lecture Note, pp.40, 2002

Metrics

Publication

367

Citation (WoS)

18

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

39

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

2

Project

29

Thesis Advisory

27

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals