Tüketim Modellerinde Gelir Dağılımı ve Yaş Yapısı: İktisat Politikası Açısından Bir Değerlendirme


ERDEM E.

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.14, no.2, pp.81-105, 1996 (Peer-Reviewed Journal)