KEYNESYEN VE NEO-KLASİK YAKLAŞIMLARDA FİNANSAL SİSTEM VE İKTİSADÎ BÜYÜME


Creative Commons License

ERDEM E. , DUMRUL C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.33, pp.45-86, 2014 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.45-86

Abstract

The effects of financial system on economic growth have been examined in the economics literature since the 19th century. This study deals with the finance-growth relationship by using the growth models of two prominent approaches in economics: the neo-classical and Keynesian approach. The study aims to compare these two approaches and claims that while in the neo-classical approach, liberal financial policies have a positive impact on economic growth, in the Keynesian approach, financial system may create instability for economic growth and should be under public intervention.

Finansal sistemin iktisadî büyüme üzerindeki etkileri 19. yüzyıldan beri iktisat literatüründe irdelenmektedir. Bu çalışmada iktisat tarihinde ön plana çıkan iki ekol olan neo-klasik ve Keynesyen yaklaşımların büyüme modellerinden yararlanılarak finans-büyüme ilişkileri ele alınacaktır. Çalışmanın amacı finans-büyüme konusunda bu iki yaklaşımın karşılaştırılma olanağı kazanılmasıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, neo-klasik yaklaşımda finans sisteminde liberal politikaların uygulanması iktisadî büyümeyi olumlu etkileyeceği iddia edilmektedir. Keynesyen içerikli teorilerde ise, finans sektörü iktisadî büyümede istikrarsızlık kaynağı olabileceği için bu sektörün kamu müdahalesi altında olması gerektiği iddia edilmektedir.