Ahilik: Ahlakla Kalitenin Buluştuğu Bir Esnaf Teşkilatlanma Modeli, Genişletilmiş 3. Baskı


ERDEM E.

Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2008
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara