General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fak., Iktisat, Iktisat Politikası
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy, Theory of Economy, Science and Technological Policy Studies, Banking, Financial Economics

Names in Publications: Ekrem Donek, Ekrem Dönek

Metrics

Publication

362

Citation (WoS)

18

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

39

H-Index (Scopus)

3

Project

29

Thesis Advisory

27

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

1965 yılında Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yeşilhisar’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden “iktisat” alanında 1987 yılında lisans, 1989 yılında ise yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından, aynı Fakültede doktora eğitimini devam ettirirken ABD’ye gitti ve 1994 yılında Rensselaer Polytechnic Institute’ten (Troy, New York) “yönetim ekonomisi” alanında doktora eğitimini tamamladı. 1988 yılında araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladığı Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde 1995 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2002 yılında ise profesör olarak atandı. Aynı Fakültede 2008-2016 yılları arasında dekan olarak görev yaptı. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Afrika Araştırma Merkezi müdürlüğü, İktisat Politikası Anabilim Dalı başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul üyeliği ile birlikte TOBB danışmanlığı görevlerini yürütmüştür. Daha öncesinde de pek çok idari ve akademik görevlerde bulundu; bürokrasinin, sivil toplumun, iş dünyasının ve uluslararası düzeyde akademik kuruluşların çeşitli kademelerinde görevler yaptı. Uzun yıllardır lisans ve lisansüstü düzeylerde makro iktisat, mikro iktisat, para ve banka, para politikası, Türkiye ekonomisi, yönetim ekonomisi ile İslami bankacılık ve finans gibi dersleri Türkçe ve İngilizce olarak okutmaktadır. 30’dan fazla öğrenciye yüksek lisans ve doktora danışmanlığı yapmıştır. Ağırlıklı olarak para ve finans, büyüme, istihdam ve İslam iktisadı ile Türkiye ekonomisi alanlarında olmak üzere; 90 kadarı kitap veya kitap bölümü, 100 kadarı makale, 160 kadarı bilimsel tebliğ, 30 kadarı proje bazlı çalışma, 40 kadar sair çalışma, 20 kadar devam eden çalışma olmak üzere, 450 civarında üzerinde bilimsel yayın faaliyetinde bulunmuştur. Profesör Erdem evli ve üç çocuk babasıdır. 

Contact

Email
ekremerdem@erciyes.edu.tr
Web Page
http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/po/eerdem.aspx
Office Phone
+90 352 207 6666 Extension: 30451
Office Phone
+90 352 437 4913 Extension: 30451
Fax Phone
+90 352 437 5239
Address
ERÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Melikgazi, 38039, KAYSERİ