Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme


ERDEM E. , İLGÜN M. F. , DUMRUL C.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.9-34, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.9-34

Özet

2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz ülke ekonomilerini birçok açıdan etkilemiştir.Krizin bankacılık sisteminin yapısı üzerinde yıkıcı etkileri yanında, ekonomide yaşanan durgunluk genişletici politikaları gündeme getirmiş, finansal kesime yönelik kurtarma paketleri kamu finansmanı üzerinde yük oluşturarak borçlanma ihtiyacını artırmıştır. Dolayısıyla, bankacılık sisteminin yapısında meydana gelen değişiklikler ile kamu finansman dengesi arasındaki karşılıklı etkileşim, küresel kriz kapsamında daha önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışmada söz konusu ilişki Türkiye açısından ele alınmış, çalışmanın uygulama bölümünde finansal istikrarsızlıklar ile bankaların kamuya borç verme tercihleri arasındaki ilişki Türkiye açısından ARDL yöntemiyle araştırılmıştır. Analiz sonuçları Türk ekonomisinde finansal istikrarsızlıkların, bankacılık sisteminin borç verme yapısını kamu sektörü lehine değiştirdiğini göstermektedir
The global financial crisis in 2008 has affected economies in many aspects. Besides the devastating effects of the crisis on banks, expansionary policies have been revived in consequence of economic recession. On the other hand, the recovery packages for financial sector have imposed a burden on public finance and therefore have increased borrowing requirement. Consequently, the interaction between the balance of public finance and the changes in structure of banking system has become more important within the context of global crisis. This paper investigates the association between bank’s lending strategies and financial instability in Turkish economy using ARDL approach to co-integration. The empirical results suggest that financial instability lead to change the lending structure of banking sector for public sector in Turkish economy.