Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Renal cell cancer: overview of the current therapeutic landscape

EXPERT REVIEW OF ANTICANCER THERAPY, cilt.16, ss.955-968, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical Significance of HER2 Overexpression in Gastric and Gastroesophageal Junction Cancers

JOURNAL OF GASTROINTESTINAL SURGERY, cilt.19, ss.1565-1571, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Lack of Prognostic Value of Mean Corpuscular Volume with Capecitabine Therapy in Metastatic Breast Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.2501-2504, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Haematologic Parameters in Metastatic Colorectal Cancer Patients Treated with Capecitabine Combination Therapy

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.253-256, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Albumin-globulin Ratio for Prediction of Long-term Mortality in Lung Adenocarcinoma Patients

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.6449-6453, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Protective effects of nebivolol against anthracycline-induced cardiomyopathy: A randomized control study

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.167, ss.2306-2310, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Moxifloxacin-associated neutropenia

SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.45, ss.415-416, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Low-Dose Docetaxel/Cisplatin - Leucovorin and 46 Hour Infusional Fluorouracil in Metastatic Gastric Carcinoma

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, ss.423-427, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Efficacy and Safety of Erlotinib in Previously Treated Advanced Non-Small Cell Lung Cancer

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, cilt.23, ss.1-6, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Numerical analysis of confined and unconfined hydrogen turbulent flames

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.36, ss.1326-1330, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

XELOX vs. FOLFOX4 as Second Line Chemotherapy in Advanced Pancreatic Cancer

HEPATO-GASTROENTEROLOGY, cilt.59, ss.2635-2639, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bevacizumab every 4 weeks is as effective as every 2 weeks in combination with biweekly FOLFIRI in metastatic colorectal cancer

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY, cilt.138, ss.1845-1852, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Refractory generalized seizures as a possible side effect of bevacizumab in a colon cancer patient

MEDICAL ONCOLOGY, ss.1017-9, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The prevalence of upper extremity deep venous thrombosis

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.20, ss.312-322, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Gemcitabine Plus Paclitaxel as Second-line Chemotherapy in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.13, ss.5119-5124, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Clinicopathological Features in Bilateral Breast Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.13, ss.4571-4575, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Irinotecan as a Second-line Monotherapy for Small Cell Lung Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.12, ss.1055-1059, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Gemcitabine Combined With Uracil-Tegafur in Patients With Advanced Pancreatic Cancer

JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION, cilt.101, ss.761-764, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Epidemiology and survival of hepatocellular carcinoma in Turkey: Outcome of multicenter study

JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, cilt.38, ss.683-688, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Anxiety, Depression and Quality of Sleep in Cancer Patients

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.15, ss.139-142, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Thrombosis and cancer: Clinical, laboratuary and genetic evaluation.

ANNALS OF ONCOLOGY, ss.301, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Squamous cell carcinoma of colorectal cancer: adjuvant radiotherapy is necessary?

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE, cilt.14, ss.465, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Inhibition of angiogenesis: Thalidomide or low-molecular-weight heparin?

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, cilt.23, ss.2113, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Irinotecan plus cisplatin combination against metastatic gastric cancer: Phase II study

MEDICAL ONCOLOGY, cilt.22, ss.153-160, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of DNA damage in patients with Neuroendocrine Tumor

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, no.1, ss.1, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Primary Pleomorphic Rhabdomyosarcoma of Thyroid Gland in an Adult Patient: A Case Report

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, cilt.48, ss.69-72, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Follicular Thyroid Cancer Presenting as a Pelvic Mass: A Case Report

Turk Jem, cilt.15, ss.23-5, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Meme kanserli Hastaların Tanı ve Tedavi Yöntemlerine Ulaşım Hızı

MEME SAĞLIĞI DERGİSİ, ss.109-117, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Painful gynecomastia in apatient with malignant thymoma

TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, ss.100-103, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kemoterapi alan hastaların sosyodemografik ve tanısal özellikleri

ERCİYES TIP DERGİSİ, ss.132-138, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gastrektomi sonrası adjuvan kemoradyoterapi uygulanan mide karsinomlu olgularda NF-κB’xxnin prognostik önemi

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.22, ss.69-73, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malignant pleural mesothelioma with orbital metastasis

Turkish Journal of Cancer, cilt.35, ss.35-37, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Maligniteye bağlı trombotik trombositopenik purpura: 2 olgu sunumu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.27, ss.180-183, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maligniteye Bağlı Trombotik Purpura: 2 olgu sunumu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.27, ss.180-183, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Malignant pleural mesothelioma with orbital metastasis

Turkish Journal of Cancer (TJC), cilt.35, ss.35-37, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maligniteye bağlı trombotik trombositopenik purpura

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.27, ss.180-183, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evre II-III invaziv duktal karsinom olgularında c-erbB-2, PCNA, p53, bcl-2, FVIII immünreaktivitesi

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.27, ss.141-146, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eşzamanlı kemoradyoterapi ile tedavi edilen evre III küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde NF-?B’ nin prognostik önemi

ULUSLARARASI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ, cilt.15, ss.138-143, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaygın hemorajik metastazlarla seyreden bir malign melanom olgusu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.26, ss.86-89, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beyin metastazlı akciğer kanseri hastalarında metastaz cerrahisinin yaşam süresi üzerine etkisi

Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.14, ss.140-149, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kronik lenfositik lösemi/lenfoma’da Fludarabin tabanlı kemoterapi

Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.14, ss.80-85, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

•HODGKİN HASTALIĞINDA İLK BASAMAK TEDAVİ SONUÇLARI:TEK MERKEZ DENEYİMİ

Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.13, ss.79-86, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gemcitabine and cisplatin in the treatment of patients with locally advanced and metastatic pancreatic carcinoma

Turkish Journal of Cancer, cilt.33, ss.181-186, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İleri evre kolorektal kanserlerin tedavisinde Erciyes Üniversitesi sonuçları”

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.144-149, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akciğerin malign tümörlerinde vena kava süperior sendromu gelişmesi kötü prognostik bir faktör mü?

TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, cilt.18, ss.60-63, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rezeke edilemeyen akciğer adenokarsinomlarında klinik seyir

Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.13, ss.212-217, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genç yaş kolorektal kanserler

Kolon-Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.12, ss.51-55, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karsinoid Sendroma Sebep Olan Nöroendokrin Tümör Vakalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.113

TEDAVİ ALMAMIŞ NÖROENDOKRİN TÜMÖR TANILI HASTALARDA DNA HASARININ ARAŞTIRILMASI

39. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Epidemiology survival and prognosis of neuroendocrine tumors a multidisciplinary single center study

13th Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease, 9 - 11 Mart 2016 identifier

İleri Evre Kolorektal Kanser Hastalarında Prosnostik Faktörler’

XI.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, *, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Eylül 2014

Nadir Görülen Bir Olgu:Malign Ekstrarenal Rabdoid Tümör ’ XI.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi

XI.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, *, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Eylül 2014

Metastatik Meme Karsinomlu Hastalarda Hepatik Steatoz ve Karaciğer Metastatazı Arasındaki İlişki

XI.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, *, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Eylül 2014

’’Pankreatik nöroendokrin tümörlü hastalarımızda everolimus tedavisinin etkinlik ve yan etki değerlendirilmesi:Tek merkez deneyimi

İmmüno- Onkoloji ve Hedefe yönelik kanser tedavileri kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2014

’Regorafenib tedavisinde hızlı yanıt alınan Exon 11 mutasyonlu GİST olgusu

İmmüno- Onkoloji ve Hedefe yönelik kanser tedavileri kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Eylül 2011 - 18 Mayıs 2014

Erlotinib redavisi öncesi nötrofil /lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranın prediktivitesi’’

İmmüno- Onkoloji ve Hedefe yönelik kanser tedavileri kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2014

Premenopozal meme kanserli hastalarda reseptör durumu ve kan grubu arasındaki ilişki

Meme Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Şubat 2014

Obezite ve meme karsinomu arasındaki ilişki

Meme Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 6 - 09 Şubat 2014

LDH ve meme karsinomu evresi arasındaki ilişki

Meme Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 6 - 09 Şubat 2014

Memenin primer nöroendokrin tümör olgusunda radyonüklid tedavi.

Meme Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu,, Kayseri, Türkiye, 6 - 09 Şubat 2014

Meme kanserli hastalarda hepatit taşıyıcılığının prognostik önemi

Meme Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 6 - 09 Şubat 2014

Tip 1 Diyabet ve meme karsinomu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi:

Meme Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 6 - 09 Şubat 2014

The relation between neutrophil lymphocyte ratio and survival in patients with small cell lung cancer

Journal of clınıcal oncology, *, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mayıs - 04 Haziran 2013

Use of VEGF expression to predict for first-line treatment chemotherapy regimen in metastatic colorectal cancer

Journal of clınıcal oncology, *, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mayıs - 04 Haziran 2013

Gastrointestinal kanserler ve kan grupları arasındaki ilişki

5.Ulusal Gastrointestineal Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2013

Trastuzumaba iyi cevap veren metastatik mide kanseri olgusu

5.Ulusal Gastrointestineal Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2013

Gastrointestinal kanserlerde viral hepatit prevalansı: (tek merkez deneyimi).

5.Ulusal Gastrointestineal Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2013

Obezite ile gastrointestinal sistem kanserler arasındaki ilişki

5.Ulusal Gastrointestineal Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2013

Kolorektal kanserlerde K-Ras mutasyon analizlerinin değerlendirilmesi

10. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 19 Aralık 2010 - 23 Aralık 2012

Metastatik kolorektal kanser hastalarında prognoza etki eden faktörler

9.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, *, Kıbrıs (Kktc), 12 - 16 Eylül 2012

Paraneoplastik hiperkalsemi tespit edilen gastrointestinal stromal tümör olgusu

9.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, *, Kuzey Kore, 12 - 16 Eylül 2012

Beyin metastazlı akciğer kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri: tek merkez deneyimi

9.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, *, Kıbrıs (Kktc), 12 - 16 Eylül 2012

Effect on survival of overweight in patients with gastric cancer applied adjuvant chemoradiotherapy

5. Internatıonal Congress on Nutrıtıon And Cancer, Elazığ, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2012

The relationship between HER-2 and TOPO-2A gene expression and clinicopathologic results in gastric cancer

Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 05 Haziran 2012

Metastatik kolorektal kanserli hastalarda K-Ras mutasyonu

4.Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2012

Evre III meme kanserli hastaların klinik evrelemesinde PET-CT’nin yeri. Meme kanserinde tartışmalı konular 2012 çalıştayı

Meme kanserinde tartışmalı konular 2012 çalıştayı, Kayseri, Türkiye, 2 - 05 Şubat 2012

Her2(-) metastatik meme kanserli hastalarda paklitaksel+gemsitabin kombinasyonun etkinlik ve tolerabilitesinin değerlendirilmesi

Meme kanserinde tartışmalı konular 2012 çalıştayı, Kayseri, Türkiye, 2 - 05 Şubat 2012

Granülomatöz hastalığa bağlı yalancı PET pozitif meme kanseri olgusu.

Meme kanserinde tartışmalı konular 2012 çalıştayı, Kayseri, Türkiye, 2 - 05 Şubat 2012

Normal veya yüksek tümör belirteç düzeyleri ile nüks gelişmiş meme kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri

Meme kanserinde tartışmalı konular 2012 çalıştayı, Kayseri, Türkiye, 2 - 05 Şubat 2012

Kolorektal kanserli hastalarda tromboz görülme sıklığı ve bevacizumab ilişkisi

8.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2011

Kanserde tromboz ve ortalama trombosit hacmi ilişkisi

8.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2011

Otuz yaş ve altı meme kanserli hastalarda klinikopatolojik özellikler

8.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2011

D Vitamini ve bifosfanat kullanımının meme kanseri nüksü üzerine etkisi

8.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2011

Troid bezinde kaynaklanan nadir bir rabdomyosarkom olgusu. 8.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi

8.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2011

Metakron bilateral meme kanserlerinde klinikopatolojik özellikler

8.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2011

Nöroendokrin tümör veri tabanı: Çok merkezli retrospektif değerlendirme

8.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 18 Eylül 2011

Clinicopathologic characteristics of multiple primary cancers

Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 Haziran 2011

Phase II study of lapatinib in combination with ErbB2-amplified recurrent or metastatic breast cancer

J Clin Oncol 29 (suppl). Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 Haziran 2011

Yüksek doz imatinib tedavisine iyi yanıt veren nüks wild tip gastrointestinal stromal tümör olgusu

3. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Mart 2011

Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümör veri tabanı-ATOD çalışması

3. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Mart 2011

Oktreotid tedavisi ile iyi cevap alınan kemoterapi cevapsız nöroendokrin tümör olgusu

7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

İleri evre mide kanserinde dosetaksel 60-sisplatin 60- 46 saat infüzyonel 5-FU uygulaması

7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

Ewing sarkom ailesi tümörleri

7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

Çoklu Primer Kanserler: Çok merkez sonuçları

7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

Nadir görülen meme kanserlerinin klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi

7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

Nöroendokrin tümörlü hastaların çok merkezli retrospektif değerlendirilmesi

7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

Protective effects of nebivolol against anthracycline-induced cardiomyopathy. ESC Congress

ESC Congress, Sweden, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Ağustos - 01 Eylül 2010

Renal pelvisin squamoz hücreli karsinomu

3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Mart 2010

Malign plevral mezotelyomalı olgularda tedavi sonuçlarımız

9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mart 2010

Gastrointestinal stromal tümörle birlikte metakron ikinci malignite gelişen iki olgu

2. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mart 2010

Mide kanserlerinde Her2 ekspresyonunun klinik ve histopatolojik değerlendirilmesi

2. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 11 Mart 2010

Sisplatin temelli kemoterapi uygulanan mide kanseri hastalarında ERCC1 ekspresyonunun prognostik önemi

2. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mart 2010

Nöroendokrin tümörlü hastaların retrospektif değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi

6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2009

Metastatik kolorektal kanserli hastalarda K-Ras mutasyonunun değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi

6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2009

Malign melanom metastazına bağlı ileoileal invaginasyon olgusu

6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2009

Küçük hücreli akciğer kanserli bir hastada tiroid metastazı

6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2009

GIST veri tabanı (ATOD Çalışması)

6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2009

The impact of genetic factors in the development of thrombosis in cancer patients.

45th annual meetingof American Society of Clinical Oncology, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Haziran 2009

VEGF,EGF,HGF, and PDGF levels during chemotherapy in patients with metastatic colorectal cancer

Amerıcan Socıety of Clınıcal Oncology, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Mayıs - 02 Haziran 2009

Pelvik metastaz ile teşhis edilen folliküler tiroid kanseri olgusu

. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 26 Nisan 2009

Nod pozitif meme kanserinde FEC+dosetaksel kombinasyonu retrospektif değerlendirme

XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 26 Nisan 2009

Kolorektal kanserli hastalarda D-Dimer düzeyi prognozla ilişkili midir?

XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 26 Nisan 2009

Renal hücreli karsinomda sunitinib tedavisi ile düzelen paraneoplastik hiperkalsemi

5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Haziran 2008

Comparison of different conditioning regimens used in relapse agressive non-Hodgkin lymphoma: ICE-CNV-beam

30th Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2006, cilt.17, ss.201 identifier identifier