Kanserli Hastalarda Tromboz Gelişimine Genetik Polimorfizmlerin Etkisi