Metastatik akciğer adeokarsinom hastalarında ilk sıra platin pemetrexed kemoterapisi ile sisplatin gemsitabin konbinasyonlarının karşılaştırılması


BOZKURT O. , İNANÇ M. , ÖZKAN M.

7.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey