K-RAS 13. kodon mutasyonu olan bir hastada kemoterapiye cetuksimab eklenmesinin cevaba olumlu katkısının gözlendiği metastatik kolorektal kanser olgusu


DOĞAN E., Almutawa E., Faqihi F., UÇAR M., ŞAKALAR T., ÖZASLAN E., ...More

22. Ulusal Kanser Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes