Lokal ileri veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde gemsitabin+paklitaksel kemoterapisinin etkinlik ve tolerabilitesinin retrospektif olarak değerlendirilmesi (ATOD Çalışması)


ÖZKAN M.

6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye