Oktreotid tedavisi ile iyi cevap alınan kemoterapi cevapsız nöroendokrin tümör olgusu


ÖZKAN M.

7. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye