Prof. MUSTAFA AKDAĞ


İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım

Halkla ilişkiler


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Relations, Communication Sciences

Email: makdag@erciyes.edu.tr
Other Email: makdag42@gmail.com
Office Phone: +90 352 207 6666 Extension: 36105
Fax Phone: +90 352 437 5261
Web: https://avesis.erciyes.edu.tr/makdag/
Office: İletişim Fakültesi
Address: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

Biography

Mustafa Akdağ was born in 1976 in Konya, Turkey. In 1999, he graduated from Selçuk University; Department of Public Relations and Publicity in Konya/Turkey. Also he completed his Post Graduated Degree in 2001 and PH Degree in 2007 in Department of Public Relations and Publicity; Institute of Social Sciences in Selçuk University/Konya. In 2007, he was appointed as an assistant professor in Karadeniz Technical University/Trabzon and then moved to Erciyes University/Kayseri. In 2010, he became Associate Professor of Public Relations. In 2015 he was appointed as a Professor in Erciyes University. He is stil working as a chair in Public Relations and Publicity Department and has been Dean at the Communication Faculty of Erciyes University  2016-2020 andDean at the Communication Faculty of Yozgat Bozok University  2020-2023 . He is married with three children.

His interests topics on public relations, crisis management and human research management and  ever since he started the proffesion he has had some academic reseraches about his fields like books, chapter in books and articles in national and international journal. He is an editor of  books title of “Strategic Approaches Based on Communicational Essential”, “Teamwork and Leadership”, “Crisis Management:Solution Focused on Communicative Basis” and a author of book title of  “Organizational Perspectives on Human Resources and Public Relations”.

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Publıc Relatıons And Publıcıty, Turkey

1999 - 2001

1999 - 2001

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Publıc Relatıons And Publıcıty, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Örgütlerde İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Birimleri Örgüt Yapılarının İncelenmesi Üzerine Karşılaştırılmalı Bir Çalışma

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı

2001

2001

Postgraduate

Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Eğiticilerin Eğitilmesi (Ölçme ve Değerlendirme)

Education Management and Planning

Erciyes Üniversitesi

2005

2005

Bilgisayar Visual Basic

IT

Mili Eğitim Bakanlığı

2004

2004

Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları Kurs Sertifikası

IT

Milli Eğitim Bakanlığı

2002

2002

Avrupa Birliği Eğitim Kursu Sertifikası

Education Management and Planning

Selçuk Ün.-Kondrad Adenauer Vak.-Ankara Ün.

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Public Relations

Communication Sciences

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Erciyes University, İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım

2010 - 2015

2010 - 2015

Associate Professor

Erciyes University, İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım

2007 - 2010

2007 - 2010

Assistant Professor

Erciyes University, İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım

2006 - 2007

2006 - 2007

Lecturer

Karadeniz Technical University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

1999 - 2006

1999 - 2006

Research Assistant

Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Managerial Experience

2021 - 2023

2021 - 2023

Head of Ethics Committee

Yozgat Bozok University, Rektörlük

2020 - 2023

2020 - 2023

Head of Department

Yozgat Bozok University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2020 - 2023

2020 - 2023

Rectorate Commissioner

Yozgat Bozok University, Rektörlük

2020 - 2023

2020 - 2023

Rectorate Commissioner

Yozgat Bozok University

2020 - 2023

2020 - 2023

Dean

Yozgat Bozok University, İletişim Fakültesi

2020 - 2023

2020 - 2023

Yozgat Bozok University

2019 - 2020

2019 - 2020

Head of Department

Erciyes University, İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım

2016 - 2020

2016 - 2020

University Executive Board Member

Erciyes University

2016 - 2020

2016 - 2020

Dean

Erciyes University, İletişim Fakültesi

2016 - 2020

2016 - 2020

Erciyes University

2015 - 2020

2015 - 2020

Ethics Committee Member

Erciyes University, Tümü

2014 - 2020

2014 - 2020

Erciyes University

2012 - 2020

2012 - 2020

Academic Performance D. Board Member

Erciyes University, İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım

2011 - 2020

2011 - 2020

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes University, İletişim Fakültesi

2011 - 2020

2011 - 2020

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Erciyes University, İletişim Fakültesi

2011 - 2020

2011 - 2020

Head of Department

Erciyes University, İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım

2011 - 2020

2011 - 2020

Erciyes University

2011 - 2020

2011 - 2020

Erciyes University

2011 - 2020

2011 - 2020

Erciyes University

2016 - 2019

2016 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tümü

2016 - 2019

2016 - 2019

Head of Department

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016 - 2018

2016 - 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

2016 - 2018

2016 - 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi

2011 - 2017

2011 - 2017

Head of Department

Erciyes University, İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım

2011 - 2016

2011 - 2016

Member of the Senate

Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2008 - 2011

2008 - 2011

Erciyes University

2007 - 2011

2007 - 2011

Deputy Head of Department

Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım

Non Academic Experience

1996 - 1997

1996 - 1997

Reklam Müdürü

Business Establishment Private, Lcw, Reklam

1996 - 1996

1996 - 1996

Haber Muhabiri

Business Establishment Private, Sun Tv, Haber

1995 - 1996

1995 - 1996

Sunucu

Business Establishment Private, Kon Tv, Program

Courses

Postgraduate

Postgraduate

HALKLA İLİŞKİLER VE KRİZ YÖNETİMİ

Postgraduate

Postgraduate

HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMA GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

HALKLA İLİŞKİLER TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI

Advising Theses

2014

2014

Postgraduate

Kriz Yönetimi ve Hermeneutik

Akdağ M. (Advisor)

E.TEMİR(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2015

2015

Gündelik Hayat ve Medya Üzerine

AKDAĞ M.

Web Sayfası , 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Medya ve Siyaset Üzerine

AKDAĞ M.

web sayfası , 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

The Impact of Internet and Social Media on Kids and Parents Game Habit

AKDAĞ M., CINGI M.

Epiphany , vol.7, no.1, pp.63-89, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Krizden Çıkmanın Yolları:Etkin Bir Kriz İletişimi

AKDAĞ M., TAŞDEMİR E.

Selçuk İletişim , vol.4, no.2, pp.141-157, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Populism and Media

ÖZDEMİR M., AKDAĞ M.

ISS2023 New Horizons in Science, Sofya, Bulgaria, 1 - 02 September 2023

2020

2020

A QUANTITATIVE RESEARCH ON ACCULTURAtiVE STRESS LEVELS OF INTERNATIONAL STUDENTS

Akdağ M., Koçak Ö. F.

USBIK 2020 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.83

2020

2020

Uluslararası Öğrencilerin Kültürleşme Stresi Düzeylerine İlişkin Nicel Bir Araştırma

AKDAĞ M., KOÇAK Ö. F.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 28 January 2020

2018

2018

Kişilerarası İletişim Motivasyonları Bağlamında Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanımı

AKDAĞ M., KOÇAK Ö. F.

3. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 28 April 2018

2018

2018

MODA BLOGLARI VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ: INSTAGRAM FENOMENİÜZERİNE NETNOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA

Akdağ M., Karaduman N.

III. INES EDUCATION and SOCIAL SCIENCE CONGRESS, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018 Creative Commons License

2017

2017

Internet Use by College Students: AComparative Analysis by Genders in Istanbul and New York Example

GÖLGELİ K., AKDAĞ M.

VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES), 14 - 16 December 2017

2017

2017

Internet Use by College Students:A Comparative Analysis by Genders in İstanbul and New York Example

Gölgeli K., Akdağ M.

6Th International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES), İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.346

2017

2017

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARININ SOSYAL MEDYADA DUYURULMASI ÜZERİNE ÜLKER, ETİ VE TORKU ÖRNEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA

KARADUMAN N., TARHAN A., AKDAĞ M.

2.“Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 26 - 27 October 2017

2017

2017

REKLAMDA KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANIMI: DERGİ REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

AKDAĞ M., KOÇAK Ö. F.

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 18 - 21 September 2017

2016

2016

A Comparative Study on Social Responsibility and Corporate Image Relation

AKDAĞ M., KOÇAK Ö. F.

International Association of Social ScienceResearch (IASSR), 4 - 08 May 2016

2015

2015

THE VIEWS OF THE STUDENTS WHO ATTEND AND DON TATTEND THE ADVERTISING ETHICS COURSES THE CASE OFFACULTY OF COMMUNICATION UNIVERSITY OF ERCİYES

AKDAĞ M., AKGÜN AKAN N.

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 9 - 11 May 2015, pp.38-48

2015

2015

The Views Of The Students Who Attend And Don't Attend The Advertising Ethics Courses: The Case Of Faculty Of Communication, University Of Erciyes

AKDAĞ M., AKGÜN AKAN N.

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, pp.552-560

2013

2013

The Impact Of Internet And Social Media On Kids And Parents Game Habits

AKDAĞ M., CINGI M.

International Conference on Education, Culture and Identity (ICECI), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 6 - 08 July 2013, no.1 Sustainable Development

2012

2012

internet ve sosyal medyanın çocukların oyun alışkanlıklarına etkisi

AKDAĞ M., CINGI M.

2 nd International Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation, Kyrgyzstan, 1 - 04 July 2012, pp.681-700 Sustainable Development

2012

2012

DİJİTAL YAŞAMDA AĞ KUŞAĞININ BİR SOSYALLEŞME ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA

ARKLAN Ü., AKDAĞ M.

2 nd International Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation”, Kyrgyzstan, 1 - 04 July 2012, pp.0-1 Sustainable Development

2012

2012

İnternet ve Sosyal Medyanın Çocukların Oyun Alışkanlıklarına Etkisi

AKDAĞ M., CINGI M.

2 nd International Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation, Kyrgyzstan, 1 - 04 July 2012, pp.681-700

2010

2010

HALKLA İLİŞKİLERDE GERİ BESLEMENİN ÖNEMİ: TTnet Kayseri Örneği

AKDAĞ M., GÖLGELİ K.

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu,, Cyprus (Kktc), 1 - 04 April 2010, pp.465-478 Sustainable Development

2009

2009

İnternet ve TV Medyası Kullanımında Ebeveynlerin Okul Çağındaki Çocukları Üzerinde Etkisi Erciyes Üniversitesi Akademisyenleri Örneği

Akdağ M., Gölgeli K.

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.283-291

2009

2009

Halkla İlişkilerde Geri Beslemenin Önemi: TTNet Kayseri Örneği

Akdağ M., Gölgeli K.

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 April 2009, vol.2, pp.465-478

2007

2007

Halkla İlişkiler Eğitimi: Teorinin Pratiğe Dökümünün Toplam Kalite Örneği ile Değerlendirilmesi

AKDAĞ M., GÜLBUĞ EROL E.

Halkla İlişkiler Eğitimi Eğilimleri Arama Konferansı, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2007

Books & Book Chapters

2023

2023

HALKLA İLİŞKİLER DİSİPLİNİNE YAPISAL AÇIDAN GENEL BİR BAKIŞ

AKDAĞ M.

in: Halkla İlişkiler Kuramları ve Güncel Yaklaşımlar, GÜNER KOÇAK, PINAR, Editor, NOBEL, Ankara, pp.1-20, 2023

2022

2022

KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

AKDAĞ M.

in: Reklam ve Halkla İlişkiler Çalışmaları, Ayça Çekiç Akyol-Mevlüt Akyol, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.150-184, 2022

2021

2021

SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA TOPLUMSAL KÜLTÜR ve SİYASAL KÜLTÜR İLİŞKİSİ

GÜNER KOÇAK P., AKDAĞ M.

in: SİYASAL İLETİŞİM TEORİK TARTIŞMALAR - Kavramlar, Kuramlar ve Stratejiler, Enderhan Karakoç - Onur Taydaş, Editor, Nobel, Ankara, pp.43-68, 2021

2020

2020

Siyasal İletişimde Kültür Odaklı Algılama Yönetimi: Seguela’dan Taran’a Seçim Çalışmaları

GÜNER KOÇAK P., AKDAĞ M.

in: Siyaset Medya ve Seçmen, Turan Şener, Editor, Nobel, Ankara, pp.129-158, 2020

2020

2020

Risk ve Kriz İletişimi

AKDAĞ M.

in: Kurumsal İletişim Yönetimi, Hasan Güllüpunar, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, pp.138-159, 2020

2020

2020

Mesajların İletilmesinde Siyasal İletişim Araçları, Aktörleri ve Politikaları

AKDAĞ M.

in: Siyasal İletişim Yazıları, Mahmut Akgül,Murat Başarır, Editor, Palet, Konya, pp.185-206, 2020

2020

2020

Kurumlarda Stratejik Yönetim ve Planlama

AKDAĞ M.

in: Kurumsal İletişim Yönetimi, Hasan Güllüpunar, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, pp.22-43, 2020

2020

2020

Siyaset ve İletişim Bağlamında Siyasal İletişimin Kavramsal Çerçevesi

AKDAĞ M.

in: Siyasal İletişim Yazıları, Mahmut Akgül,Murat Başarır, Editor, Palet, Konya, pp.9-28, 2020

2020

2020

Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeri ve Önemi

AKDAĞ M.

in: Kriz Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Doğan,Ayhan, Editor, Literaturk, Konya, pp.33-60, 2020

2020

2020

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

AKDAĞ M.

in: Kurumsal İLetiişm Yönetimi, Hasan Güllüpunar, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, pp.200-221, 2020

2019

2019

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMLAR: İNTERNET KULLANICILARININ FACEBOOK’TAKİKİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAM ALGISI

Akdağ M., Akgün Akan N.

in: Contemporary Challenges in Business and Life Sciences, Cüneyt Akar,Hakan Kapucu), Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.153-162, 2019 Creative Commons License

2018

2018

BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON PERSONAL INFLUENCE MODEL AS A PUBLIC RELATIONS MODEL

Akdağ M., Güner Koçak P.

in: Public Relations and Advertising Theories: Concepts and Practices, Aydın BO,Şahin E,Duğan Ö., Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.13-37, 2018 Creative Commons License

2018

2018

Reflection of Digitalization in Life Styles and Advertisements: Example of Advertisement Health Consultant Service

Akdağ M., Akgün Akan N.

in: CURRENT DEBATES IN PUBLIC RELATIONS COMMUNICATION STUDIES, Öze Nuran, Editor, Ijopec Publication Llp Limited, London, pp.71-84, 2018 Creative Commons License

2018

2018

İnternet Use by College Students: A Comparative Analysis By Genders in İstanbul and New York Example

Akdağ M., Gölgeli K.

in: Akademic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, Tanrıtanır Bülent Cercis,Özer,Sevilay, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.25-44, 2018 Creative Commons License

2018

2018

KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI BAĞLAMINDA SOSYAL AĞ SİTELERİNİN KULLANIMI

Akdağ M., Koçak Ö. F.

in: SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2018, TAPUR Tahsin,AVŞAROĞLU,Selahattin,ARSLAN Emel,KILINÇ Mustafa, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.63-70, 2018 Creative Commons License

2018

2018

BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON PERSONAL INFLUENCE MODEL AS A PUBLIC RELATIONS MODEL

AKDAĞ M., GÜNER KOÇAK P.

in: Public Relations and Advertising Theories: Concepts and Practices, B. Oğuz Aydın, Emine Şahin, and Özlem Duğan, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.1-37, 2018

2018

2018

İnternet Use by College Students: A Comparative Analysis By Genders in İstanbul and New York Example

Gölgeli K., Akdağ M.

in: Akademic Research in Social, Human and Administrative Sciences-II, Bülent Cercis Tanrıtanır,Sevilay Özer, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.25-44, 2018

2017

2017

Public Relations Practices In Terms Of Intercultural Communication: Example Of Yunus Emre Institutes In Turkey – Bosnia And Herzegovina Relations

AKDAĞ M., AKGÜN AKAN N.

in: Communication Media Researches, Hasan Arslan/ Mehmet Ali İçbay, Christian.Ruggiero, Editor, E-BWN 2017, pp.95-105, 2017

2017

2017

REKLAMDA KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANIMI: DERGİ REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Akdağ M., Koçak Ö. F.

in: II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS FULL TEXT, Erdal HAMARTA,Coşkun ARSLAN,Sabahattin ÇİFTÇİ,Selahattin AVŞAROĞLU,Onur KÖKSAL,Mustafa USL, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.1175-1180, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Crisis Management as a Practice Field of Public Relations: A Turkish Perspective

Akdağ M.

in: Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Arklan,Ümit, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.183-200, 2017 Creative Commons License

2015

2015

Polis Memurlarının Sosyal Medya Kullanım ve kabullenim Düzeyleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Kayseri Örneği

AKDAĞ M., KOÇER M., AYDIN H.

in: Sosyal Medya ve Polislik, Hamza Çakır-Hakan Aydın, Editor, Palet, Konya, pp.21-39, 2015

2015

2015

Polis Memurlarının Sosyal Medya Kullanımve Kabullenim Düzeyleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Kayseri Örneği

AKDAĞ M., KOÇER M., AYDIN H.

in: Sosyal Medya ve Polislik, Hamza ÇAKIR ve Hakan AYDIN, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.21-39, 2015

2014

2014

Krizlere Hazır Olmak Açısından Örgütlerde Halkla İlişkiler Yönetimi

Akdağ M.

in: Kriz Yönetimi, Akdağ M-Arklan Ü., Editor, Literatürk, Konya, pp.387-442, 2014 Creative Commons License

2012

2012

Halkla İlişkiler ve Kalite Üzerine

Akdağ M.

in: Kalite Üzerine, Dündar,İ.Pelin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.75-91, 2012 Creative Commons License

2009

2009

İnternetin Siyasal İletişimde Yeri ve Önemi

AKDAĞ M.

in: Siyasetin İletişimi, Özkan A., Editor, Tasam Yayınları, İstanbul, pp.293-308, 2009

2009

2009

Halkla İlişkiler Etkinliği Olarak Lobiciliğin Yeni Boyutu: e-lobicilik

AKDAĞ M., TANYERİ E.

in: Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, IŞIK M.,AKDAĞ, M, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.200-0, 2009

2009

2009

Halkla İlişkiler Tarihi Üzerine...

AKDAĞ M., ERDEM A.

in: Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, IŞIK,Metin AKDAĞ,Mustafa, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.3-51, 2009

2009

2009

İnternetin Siyasal İletişimdeki Yeri ve Örnemi

AKDAĞ M.

in: Siyasetin İletişimi, Özkan Abdullah, Editor, Tasam Yayınları, İstanbul, pp.293-308, 2009

2008

2008

İletişimde Etkinliği Sağlamada Mesajın Önemi

AKDAĞ M.

in: Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Metin IŞIK, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.185-206, 2008

2007

2007

İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler

AKDAĞ M.

Tablet yayıınları, Konya, 2007

2007

2007

Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk

AKDAĞ M.

in: Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Işık Metin, Editor, Eğitim Yayınları, Konya, pp.207-231, 2007

2007

2007

Halkla İlişkileri Hedef Kitleye Ulaştırmada Etkili Bir Yol

AKDAĞ M.

in: Medya Üzerine Çalışmalar, EROL,G, Editor, Beta Yayınları, İstanbul, pp.171-196, 2007

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

ABANT KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Advisory Committee Member

2015 - Continues

2015 - Continues

SELÇUK İLETİŞİM DERGİSİ

Advisory Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES

Committee Member

2010 - Continues

2010 - Continues

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ

Advisory Committee Member

2009 - Continues

2009 - Continues

NWSA - E-JOURNAL OF NEW WORLD SCIENCES ACADEMY

Publication Committee Member

2009 - Continues

2009 - Continues

NWSA - E-JOURNAL OF NEW WORLD SCIENCES ACADEMY

Editor

2009 - Continues

2009 - Continues

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ

Publication Committee Member

2009 - 2013

2009 - 2013

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2012 - 2015

2012 - 2015

MEDYA VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Member

Scientific Refereeing

January 2019

January 2019

Afyon Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2018

November 2018

Atatürk İletişim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2018

May 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

July 2017

July 2017

Süleyman Demirel "İFADE" Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2017

January 2017

Selçuk İletişim

National Scientific Refreed Journal

September 2015

September 2015

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2015

August 2015

Istanbul Universitesi Hasan Ali Yucel Egitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2015

April 2015

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2015

January 2015

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2014

November 2014

SELÇUK İLETİŞİM DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2014

November 2014

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ

Journal Indexed in AHCI

January 2014

January 2014

NWSA - E-JOURNAL OF NEW WORLD SCIENCES ACADEMY

Other Indexed Journal

March 2013

March 2013

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Other Indexed Journal

March 2013

March 2013

THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES

Other Indexed Journal

Awards

December 2017

December 2017

En İyi Makale

CUDESCongress and Symposium Activities

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

3rd International Science Symposium

Attendee

Priştine-Kosova

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

“III. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi” (INES-2018)

Attendee

-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

8. International Congress on Current Debates in Social Sciences

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

7. International Congress on Current Debates in Social Sciences

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

“II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi” (INES-2017)

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Attendee

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

International Trends and Issues in Communication & Media Conference

Attendee

Sankt Peterburg-Russia

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu

Attendee

Bakü-Azerbaijan

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Uluslararası Yeni Medya-Yeni Yaklaşımlar Konferansı

Attendee

Çanakkale-Turkey

01 July 2013 - 01 July 2013

01 July 2013 - 01 July 2013

International Conference on Education, Culture and Identity (ICECI)

Attendee

Saraybosna-Bosnia And Herzegovina

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

II. Uluslararası İletişim Sempozyumu

Session Moderator

-Kyrgyzstan

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

2.nd International Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation"

Attendee

Bişkek-Kyrgyzstan

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi KongresiSustainable Development

Attendee

ANKARA-Turkey

01 April 2009 - 01 April 2009

01 April 2009 - 01 April 2009

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu

Attendee

LEFKOŞA-Cyprus (Kktc)

01 October 2007 - 01 October 2007

01 October 2007 - 01 October 2007

Halkla İlişkiler Eğitimi Eğilimleri Arama Konferansı

Attendee

KOCAELİ-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Gümüşhane Üniversitesi

November-2018

November 2018

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - Atatürk Üniversitesi

December-2017

December 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınavı - İstanbul Kültür Üniversitesi

March-2017

March 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - İstanbul Üniversitesi

March-2016

March 2016

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınavı - Marmara Üniversitesi

June-2015

June 2015

Post Graduate

DOKTORA YETERLİK - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

September-2011

September 2011

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

April-2011

April 2011

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - EGE ÜNİVERSİTESİ

February-2011

February 2011

Doctorate

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - EGE ÜNİVERSİTESİ

February-2010

February 2010

Academic Staff Examination

Aakdemik Personel sınavı - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

March-2009

March 2009

Academic Staff Examination

Akademik Personel Sınavı - ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

March-2009

March 2009

Doctorate

DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ