BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ OLARAK ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER T C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NIN 2007 YILI İTİBARİYLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ


AKDAĞ M. , TANYERİ MAZICI E.

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Nisan 2010, ss.148-160

  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)
  • Sayfa Sayıları: ss.148-160

Özet

Özet Dünyanın hızla küreselleşen yapısı rekabet ortamında aktif olmak ve kalmak isteyen kurum ve kuruluşlar gibi hiç kuşkusuz ülkeleri de önemli uygulamalara yönlendirmektedir. Sürekli ve hızlı olarak değişen dünya dengesi içerisinde önemli bir konumda bulunmak farklı ve güçlü olmayı beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan uluslararası arenada hedef kitlelerin destek ve sempatisini kazanmak amacıyla yapılacak halkla ilişkiler etkinlikleri ülkelerin gücünü perçinleme ve gelişme sonrasında yaşanan olgunluk dönemini en uzun sürede tutma açısından son derece önem taşımaktadır. Halkla ilişkilerin temel noktalarından tanıma ve tanıtma kavramları da uluslararası arenada ülkelere siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan katkılar sunmaktadır. Uluslararası ilişkilerde halkla ilişkilerin sahip olduğu bu itici güç yetkili makamlar nezdinde olumlu yönde kullanılarak ülke menfaatlerine hizmet eder bir işlev kazanabilmektedir. Özellikle Türkiye gibi Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde bulunan bir ülke için üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan çalışmaların yanında bu ülkeler genelinde kamuoyunun ilgi ve desteğini kazanma amacıyla gerçekleştirilen halkla ilişkiler etkinlikleri de büyük önem arz etmektedir. Nitekim Türkiye’nin Avrupa genelinde oluşmuş olumsuz imajı da zaman zaman ülkemize zorluk çıkarabilmektedir. Bu bağlamda çalışmada öncelikli olarak uluslararası ilişkilerde halkla ilişkilerin önemi vurgulanarak uluslararası halkla ilişkileri etkileyen faktörlere değinilecektir. Akabinde olumsuz imajını düzeltmek için ülkelerin halkla ilişkilerden nasıl yararlandıklarının üzerinde durularak tercih edilen faaliyetlerden bahsedilecektir. Çalışmanın araştırma bölümünde örnek uygulama olarak T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2007 yılı içerisinde dünya genelinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden AB ülkeleri perspektifinden bir değerlendirme yapılacaktır.