OYUN ALIŞKANLIKLARI BAĞLAMINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN EBEVEYNLERE VE “DİJİTAL NESİL” ÇOCUKLARA ETKİSİ


AKDAĞ M., CINGI M.

Uluslararası Yeni Medya-Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Turkey, 8 - 09 May 2014, pp.472-488

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.472-488
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Nowadays, it is observed that habits transferred from generation to generation differ with the advancement of new communication technologies and new generation grow up completely with the internet culture. People get into communication, share ideas and information via internet and social media instruments, and get active via play games on the cyber space. This is the case with our children who are called “digital generation” and who spend almost their times with the Internet. Specifically, the kids’ gaming habits have changed to a large extent, so they have nothing to share with their parents in terms of gaming. This study includes a field work which has been conducted on Primary School 4-5 graders and their parents to clarify that there has been a huge gap between the current generation’s gaming habits and those of their parents and to reflect how the two generations perceive each other. In conclusion, the study makes it clear that the digital generation’s gaming habits have changed a lot but there hasn’t still been a break from traditional gaming habits; even so there has been an important alteration in gaming habits of kids and their parents.

Key words: Traditional Game, Digital Game, Digital Generation, Social Media

Günümüzde, nesilden nesile aktarılan bir takım alışkanlıkların yeni iletişim teknolojileriyle farklılık gösterdiği ve yeni neslin tamamen internet kültürüyle büyüdüğü görülmektedir. İnsanlar internet ve sosyal medya araçları ile iletişim kurmakta, birçok bilgiyi paylaşmakta ve oyunlar oynayarak sanal âlemde aktif olmaktadırlar. Bu durum “dijital nesil” olarak adlandırılan ve neredeyse tüm günü internet ağırlıklı geçiren günümüz çocukları için de geçerlidir. Özellikle oyun oynama alışkanlıkları değişen yeni jenerasyonun kendi ebeveynleriyle ortak bir oyunu yok denecek kadar azdır. Anne babaların oyun alışkanlıkları ile “dijital neslin” oyun alışkanlıklarının farklılaştığını ortaya koymak ve nesiller arasındaki bakış farkını yansıtmak amacıyla bu çalışmada ilköğretim 4-5 sınıflarında okuyan öğrencilere ve ebeveynlerine alan araştırması uygulanmıştır. Bu çalışma sonucunda, dijital neslin oyun alışkanlıklarının çeşitlendiği, internet ve sosyal medyanın oyun alışkanlıklarını etkilediği fakat geleneksel oyunlardan bir kopuş olmadığı; bununla beraber ebeveynlerin çocuklarıyla olan oyun alışkanlıklarında önemli bir farklılaşmanın söz konusu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Oyun, Dijital Oyun, Dijital Nesil, Sosyal Medya