DİJİTAL YAŞAMDA AĞ KUŞAĞININ BİR SOSYALLEŞME ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA


ARKLAN Ü., AKDAĞ M.

2 nd International Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation”, Kyrgyzstan, 1 - 04 July 2012, pp.0-1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.0-1
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The socialization means and fields of human beings, as social creatures, have evolved throughout the history in accordance with the conditions of the period they live in. These changes have influenced a great many fields such as daily living practices, socialization environments, the people to socialize with and even types of socializations from various aspects. Digital environments accompanied by digital life, which is now an integral and easily accessible part of social life, have facilitated this alteration to a great extent as compared to previous eras. Specifically, the Social media within the digital life has become the source of socialization in the digital life and as it is intensively and commonly used especially by the young generation, thus providing substantial support for the emergence of a new generation called “the network generation”. Embarking upon all these pre-suppositions, the study focuses on the influence of social media in the socialization of network generation, depending on a survey and field analysis on the students of communication faculties at Cumhuriyet, Ege, Erciyes, Fırat, Gazi and Gümüşhane Universities. The study comprises a number of comparative and detailed analyses in accordance with the data gathered including the frequency and level of internet and social media use by the network generation, the status of relationships established via social media and their diversifications and associations in terms of socio-demographical characteristics and some judgments are presented along with their representative attributes for the universe relevant to socialization power of social media. 

ÖZET Sosyal bir varlık olan insanın tarihsel süreç içerisinde sosyalleşme alanları ve bu bağlamda kullanmış olduğu araçlar dönemin şartları doğrultusunda farklılıklar göstermiştir. Söz konusu farklılıklar gündelik yaşam pratiklerinden, sosyalleşilen ortamlara, ilişki içerisine girilen kişilere, hatta sosyalleşme biçimlerine dek birçok olguya değişik yönlerden etki etmiştir. Günümüz insanının gündelik yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen ve kolay erişim imkanı bulunan dijital ortamlar ve onların sunmuş olduğu dijital yaşam, geçmiş dönemlere kıyasla yaşanan farklılaşmayı hat safhaya çıkarmıştır. Dijital yaşam içerisinde ise sosyal medya, dijital yaşamın bir sosyalleşme aracı işlevini üstlenmiş, bilhassa genç nesil tarafından yaygın ve yoğun şekilde kullanılması nedeniyle, ağ kuşağı olarak isimlendirilen yeni bir kuşağın ortaya çıkmasına da yoğun şekilde katkı sağlamıştır. Tüm bu ön kabullerden hareketle, sosyal medyanın sosyalleşme üzerindeki etkisine odaklanarak, gündelik yaşamla karşılaştırmalı biçimde ortaya koymayı amaçlayan çalışma, bir alan araştırmasına dayanmaktadır. Araştırmanın, Cumhuriyet, Ege, Erciyes, Fırat, Gazi ve Gümüşhane Üniversitelerinin İletişim Fakültesi öğrencileri içerisinden tesadüfi örneklem yöntemine göre seçilmiş 500 denek üzerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Takip edilen konular, görüşülen arkadaşlar, kurulan ilişkiler, sergilenen davranışlar, gerçekleştirilen etkileşimler vb. açısından sosyal medyayla gündelik yaşama ilişkin kıyaslamaların yapıldığı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyalleşme, Dijital Yaşam, Gündelik Yaşam, Ağ Kuşağı.