Kriz Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kriz Yönetimi Sürecine Etkisi/Katkısı


AKDAĞ M. , ARKLAN Ü.

e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, pp.768-784, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : e-Journal of New World Sciences Academy Humanities
  • Page Numbers: pp.768-784

Abstract

CRISIS MANAGEMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE EFFECT/CONTRIBUTION Of CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CRISIS MANAGEMENT PROCESS ABSTRACT Whatever reason it stems from or whatever crisis it is, each crisis must be conducted effectively to minimize the losses that can take a toll on the institution. Corporate social responsibility comes fore as an application area that has a potential effect in eliminating the crisis managing it effectively and desirably. This study which aims to introduce the effect/contribution of corporate social responsibility on crisis management process handles this influence in two separate periods: pre-crisis management process and crisis management process. Crisis management process is also evaluated as pre-crisis period, crisis period and post crisis period. This study also presents detailed and justifiable thoughts about how or on what direction the effects of corporate social responsibility will be and what kind of applications and aims should be paid attention in crisis management process. Keywords: Crisis, Crisis Management, Crisis Management Process, Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility in Crisis Management Process
KRGZ YÖNETGMG VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN KRGZ YÖNETGMG SÜRECGNE ETKGSG/KATKISI ÖZET Hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın, ne tür bir kriz olursa olsun her krizin kuruma vereceği zararı sıfırlamak ya da minimuma düşürmek için etkili bir biçimde yönetilmesi gerekir. Krizin etkili bir biçimde yönetilerek istenen şekilde bertaraf edilmesinde ise kurumsal sosyal sorumluluk farklı yönlerden etki/katkı yapabilecek potansiyele sahip bir uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, kurumsal sosyal sorumluluğun kriz yönetimine ve kriz yönetim sürecine etkisini/katkısını ortaya koyma amacı taşıyan bu çalışma, kurumsal sosyal sorumluluğun söz konusu bu etkisini/katkısını kriz yönetimi süreci öncesi ve kriz yönetimi süreci olmak üzere iki farklı dönem içerisinde ele almaktadır. Kriz yönetimi sürecini ise kriz öncesi dönem, kriz dönemi ve kriz sonrası dönem olmak üzere kendi içerisinde tekrar bir ayrıma tabi tutarak değerlendirmektedir. Gerek kriz yönetimi süreci öncesi dönemde, gerekse kriz yönetimi sürecinde kurumsal sosyal sorumluluğun mevcut etkisinin/katkısının nasıl, ne yönde ve ne düzeyde olacağına, bu anlamda hangi tip uygulamalara, ne tür amaçlarla ve nelere dikkat edilerek girişileceğine ilişkin detaylı ve gerekçeli yargılar ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetimi, Kriz Yönetim Süreci, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kriz Yönetim Sürecinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk