"Kullanıcı Bakış Açısından İnternet Reklamcılığı: İstanbul- New York Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma"


AKDAĞ M. (Yürütücü) , GÖLGELİ K.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2012
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2016