Halkla İlişkilerin Pusulası Politika


Creative Commons License

ARKLAN Ü., AKDAĞ M.

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, no.1, pp.1-21, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : e-Journal of New World Sciences Academy
  • Page Numbers: pp.1-21

Abstract

COMPASS OF PUBLIC RELATIONS: POLICY ABSTRACT Since public relations activities require continuity and strictly coordinated execution, acting according to specific policies is important for successful implementation. This study aims to review public relations policies in view of their suitability for implementation inside the organization and for implementation outside the organization and policies that fit to serve to public relations objectives that require the combination of both. First, public relations and policy concepts have been generally reviewed, then public relations policies have been evaluated according to the suitability of their functions in view of inner organizational public relations goals and outside organizational public relations goals and these that suit combined implementation. As a result, it has been concluded that public relations policies serve as direction setting compasses and without giving the definition of these directional policies the precedence, success in public relations would not achievable. Keywords: Public Relations, Policy, Compass, Public Relations Policies, Guiding Policies
HALKLA İLİŞKİLERİN PUSULASI: POLİTİKA ÖZET Halkla ilişkiler faaliyetleri süreklilik arz eden ve koordineli bir şekilde yürütülmesi gereken etkinlikler oldukları için, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde belli birtakım politikalar doğrultusunda hareket edilmesi başarı için önemlidir. Gerek kurum içi, gerek kurum dışı ve gerekse her ikisi için de ortak olarak izlenmesi gereken politikaların ortaya konmaya çalışıldığı çalışmada, öncelikle genel anlamda halkla ilişkiler ve politika kavramları üzerinde durulmuş, daha sonra ise kurum içi, kurum dışı ve her ikisi için de ortak olarak izlenmesi gereken politikaların neler olduğu açıklanmaya gayret edilmiştir. Politikaların halkla ilişkiler için bir yön tayin edici, bir pusula olduğu, politika belirlenmeksizin halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarı sağlamasının pek de mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Politika, Pusula, Halkla İlişkiler Politikaları, Yön Tayin Edici Politikalar