Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi


AKDAĞ M.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, pp.1-20, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT While crisis is part of the organisation and the organisational life which are in continuous interaction with the environment, crisis should not be allowed to have destructive effects on the organisation. Because it does not seem possible that all crises could be avoided, it should be possible that they are to be controlled at an optimum level and to cope with them with effective public relations policies without making serious harm to the organisation. The basic public relations functions like collecting information, informing, forming and preserving the corporate image, communicating with audiences, to line up the corporate performance with the expectations of target audiences, to evaluate the results; all are demonstrating their importance during crisis periods too. Crisis management which comes into force with the aim to cope with undesirable but probable events and conditions, needs the public relations because it is a management function and because of the significance that communication bears. Public relations is crucial for an organisation. Preparing for possible crisis environments; in the event of a crisis, acting in the name of the organisation for overcoming the crisis with the least damage possible or to transform the effects of the crisis into a positive opportunity and to aim a position better than before the crisis, all these can only be achieved by public relations. Keywords: Public Relations, Crisis, Crisis Management
ÖZET Krizler, çevre ile sürekli etkileşim halinde bulunan örgüt ve örgütsel yaşamın parçalarını oluşturduklarından, bunların örgüt üzerinde yıkıcı etkiler meydana getirmelerine izin verilmemelidir. Ancak bunların her zaman tümüyle ortadan kaldırılmaları mümkün görünmese de, optimal düzeyde tutulmaları ve örgüte zarar vermeyecek bir biçimde halkla ilişkiler politikalarıyla atlatılmaları mümkündür. Halkla ilişkilerin bilgi toplama, bilgilendirme, kurum imajı oluşturma ve koruma, hedef kitlelerle iletişim sağlama, hedef kitlelerin beklentileri ile kurum performansını aynı çizgiye getirme, sonuçları değerlendirme gibi temel işlevleri kriz dönemlerinde de kendini göstermektedir. Karşılaşılması olası fakat hoş olmayan durumların önlenmesini ya da en az zararla atlatılabilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe girmesi beklenilen kriz yönetimi, kuruluşun politikasını etkileyen bir yönetim görevi olması ve iletişimini belirleyici özellik taşıması sebebiyle halkla ilişkilere büyük ölçüde ihtiyaç duymaktadır. Halkla ilişkilerin bir örgütte bulunması önemlidir. Çünkü, örgütün girebileceği kriz ortamları için hazırlıklar yapması, krizin oluşması durumunda örgüt adına hareket ederek krizin en az hasarla atlatılması veya krizin etkilerinin olumlu bir fırsata dönüştürülmesi ve kriz sonrasında kriz öncesi durumdan daha iyi bir durumun hedeflenmesi ancak halkla ilişkiler sayesinde mümkün olmaktadır. Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Kriz, Kriz Yönetimi